Volume 4

Page 1631

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אחרי התחסלות תנועת "המזרחי הצעיר" הקדיש את פעילותו הצבורית ל"המזרחי" והיה חבר מרכזו הארצי ויו"ר סניפו בשכונת מונטיפיורי.

נפטר בתל-אביב, א' טבת תש"י (21.12.49).

צאצאיו: פסיה אשת יקותיאל מלינוביץ, צפורה אשת צבי גולדשטיין, אברהם, פסח .

ד"ר חנן (האנס) רובין

נולד בברלין, גרמניה, י"ג אב תרס"ח (10.8.1908), לאביו יוסף (סוחר) ולאמו מרים בת יהושע הולצר (משפחת רבנים ואנשי-שם ; אחותו של הרב ד"ר יצחק הולצר , שהיה רב בוורמס, היא וורמיזא).

למד בבתי-ספר עממי ותיכוני גרמניים והיה פעיל בתנועת-הנוער הציונית "בלאו-וייס". למד משפטים באוניברסיטאות ברלין, פרייבורג וז'נבה וב-1932 הוסמך לדוקטור באוניברסיטת פרייבורג. בשנות לימודיו המשפטיים המשיך בפעילות ציונית ב"בלאווייס" ואחרי התפוררותה הצטרף לתנועת "קדימה" והיה חבר מרכזה, וכן פעל בארגון הסטודנטים הציונים "ק.י.פ." וב-סת' הציונית בברלין. ב-1926 נכנס למפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית ואחרי שנים אחדות עבר למפלגת הפועלים הסוציאליסטית.

עלה לארץ ביוני 1933 והצטרף ל"חבורת הפועלים" בנחלת יהודה. מסוף 1934 ואילך עבד בועד הפועל של ההסתדרות כמזכיר המחלקה ליוצאי מערב-אירופה.

נשא לאשה את פועה בת חיים גינצבורג. השתתף ביסוד "הליגה הסוציאליסטית" ועבר עמה כחבר המרכז את כל שלבי האיחודים דרך "השומר הצעיר" עד למפ"ם וייצג את התנועה בכל שלביה במוסדות ההסתדרות והתנועה הציונית כחבר אסכת הנבחרים האחרונה, ציר לקונגרסים הציוניים הכ"א והכ"ב (ונבחר לחבר בית-דין הקונגרס), מ-1941 ועד 1949 חבר הועד הפועל של ההסתדרות ומאז ואילך סגן-חבר; במשך תקופה מסוימת חבר מרכז הסתדרות הפקידים וחבר מועצת פועלי תל אביב; בשנות 1944/45 חבר מזכירות ועדת הבקורת המרכזית של ההסתדרות, חבר פעיל ב"הגנה" בשנות 1937/40.

פרסם מאמרים רבים בשבועון "השומר הצעיר", בעתון היומי "על המשמר" ובקבצים שונים בשאלות עבודה, כלכלה, עניני ההסתדרות, איגוד מקצועי בארץ והתנועה המקצועית בעולם ועל נושאים מדיניים והיסטוריים.

נבחר ברשימת מפ"ם לכנסת הראשונה של מדינת ישראל ובתוכה נבחר לועדת העבודה ולועדת חוקה, חוק ומשפט.

צאצאיו: יעלה, אשרית, מתתיהו.

מנחם אברמוביץ

נולד בפולטאבה, אוקראינה, א' תמוז תרס"ו (1906), לאביו שלמה ולאמו פראדל בת בנימין ליכטנשטיין .

קיבל חינוך מסורתי, עברי-לאומי וכללי. למד בפוליטכניון בפולטאבה והוסמך למהנדס לרדיו בוינסדורף (גרמניה).

ב-1924 נשא לאשה את אלקה בת משה גורדון. ב-1925 עלה לארץ, השתקע בתל-אביב ועסק בחשמלאות. בשנת 1932 נתמנה לנציג החברה R.C.A. מאמריקה בא"י.

חינך תוך עבודה דור של טכנאי רדיו והגה את הרעיון החלוצי שארצנו צריכה לא רק לשמוע מה שמשדרים מארצות אחרות, אלא גם להשמיע את קולה מעל גלי האתר למאזינים מקומיים ובעולם הגדול. בתערוכת יריד המזרח, שנערכה ב-1932 ליד מסילת הברזל בקרבת תחנת הרכבת בתל-אביב, הקים תחנת שידור קטנה שפעלה במשך קיום התערוכה.

אחרי השתדלויות מרובות קיבל מאת השלטון המנדטורי רשיון לתחנת שידור קבועה לנסיון, בתנאי הגבלה שונים, וקולה נקלט בארץ וגם על-ידי חוב

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1631). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1631