Volume 4

Page 1715

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הקשה בבית הוריו אלצהו לעזוב את הבית ולחפש דרך להשתלמות בהשכלה כללית. למד בעמו, התכונן לבחינות ונתקבל ל"קורסים פדגוגיים" של חברת "מפיצי השכלה" בגרודנה. לאחר גמר הקורסים עסק כבהוראה בבתי ספר יהודיים ברחבי רוסיה (תיאודוסיה, מושבה חקלאית בפלך ייקסריניסלב, קיוב, סימפרופול ועוד). הוזמן על ידי חברת "מפיצי השכלה" להיות מפקח על כל בתי הספר שלה, ברוסיה. בימי מלחמת העולם הראשונה הוקמה "חברה רוסית לעזרת יהודים נגועי מלחמה" בראשותו של גורקי והוא עבד מטעם חברה זו בפיקוח על בתי הספר היהודיים. הוא מקים בתי-ספר ובתי-מחסה לילדים פליטי המלחמה. משלים את לימודיו הפידגוגיים באוגיברסיסאות רוסיה ומסיים אותם באוניברסיטה ביינה (גרמניה). בימי שהותו שם היה פעיל באירגון הסטודנטים היהודים, וראש מחלקת העתונות על יד הועד המאוחד "ארט-אזע" בגרמניה.

ב-1921 עבר לפולניה, ייסד את ההסתדרות המרכזית לבתי הספר האידישאים ("ציש"א") ועבד בהנהלתם. עבד גם בהנהלה הפדגוגית של חברת דזוינט בפולין.

ב-1917 נשא לאשה את רבקה בת דוד שיינמן. בארץ ביקר כתייר פעמיים: 1914, 1928. עלה על מנת להשתקע ב-1930.

כאן התמסר להפצת ההבנה הפדגוגית בקרב היהודים, דבר שהוזנח. הקים "מוסד פדולוגי להורים". חמש שנים שמש כמחנך ראשי בביה"ס במקוה ישראל. עבד כמארגן פעולות הסברה ב"מגן דוד אדום".

כעת הוא מפקח על בתי-ספר מזרם העבודה. חבר בועדה לבדיקת סרטים ומחזות בתיאטרונים מטעם משרד הפנים, חבר בהנהלת החברה "ידע-עם" (פולקלור).

הספרים אשר חבר והוציא לאור עד כה : ב ע ב ר י ת : "על האופי והתפתחותו" (הוצאת "השומר הצעיר", ורשה, תרפ"ב), "פרובוקטורים" (הוצאת "מצפה", ת"א, תרצ"ג), "מכתבים להורים" "אחיאסף", ירושלים, תרצ"ז), "על שפת ילדינו בארץ" ("מפיץ הספרי, תרצ"ח), .בנעורינו" ("יבנה", ת"א, תרצ"ט), "מיומנה של אם" (אחיאסף", תש"ב), "בכורי השיר היהודי המהפכני" ("דורון" - "ספרית-הפועלים", תש"ו), -פסיכולוגיה וחנוך לאור ספרותנו" (טברסקי, ת''א, תש''ז).

ב א י ד י ש : "דעפעקטיווע קינדער אין דער יידישער ליטעראטור" (וילנה, 1920), "פון כעזילעס טאג-בוך", ורשה, 1922), "קינד און דערוואקסענער" (וילנה, 1923), "דער יונגער מענטש און זיין אנטוויקלונג" (ורשה, 1925). "אידיאל און עלגט" (ורשה, 1926), "פעסטאלאצי דער סאציאל-פעדאגאג, (ורשה 1928).

ב ר ו ס י ת : "ילדים, בספרות העברית", (מינסק, 1917), "פסיכוסכניקה ונוער", (קיוב, 1919).

ב ג ר מ נ י ת : Kleinkind u. Erwachsener (יינה, 5192 Untern Zaren-Joch .)(ברלין, 1926).

ערך קבצים פדגוגיים-פסיכולוגיים באידיש ("די נייע שולי" "שול און היים", "דאס קינד" וכו'). בעברית (בין היתר - "פעוטות", "ראשונים", "ספריה להורים", "ספר הילד").

השתתף בעתונים וכתבי-עת בשפות ; עברית, אידיש. רוסית, גרמנית, פולנית ואנגלית. (בשאלות חנוך ופרסטיג'ד, בבקורת ספרותית ובבעיות צבוריות).

בנו: יחזקאל (נשא את שולמית. צאצאיהם: רחל, יעל, משה).

ניסן צ'רניאבסקי

נולד ברצ'יצ'ה, פלך מינסק (רוסיה הלבנה) 1.2.1863 (תרכ"ג) לאביו משה (חסיד חבד"י) ולאמו לאה. קיבל חינוך מסורתי. בשנת 1890, בהיותו בעל לאשה (הניה) ואב לשתי ילדות קטנות, החליט לעלות לארץ ועוד באותה שנה הגיע עם משפחתו לחוף יפו. קיבל ברצון את ההצעה לנהל את משקו של יפה בגדרה והתישב במושבה הבלויית.

בניני-מגורים היו מעטים בגדרה בימים ההם (רק שנתיים עברו מיום שנתקבל הרשיון הראשון מאת הממשלה התורכית לבנית בית במושבה) והוא התגורר עם משפחתו ברפת.

התמסר לניהול המשק והשתתף יחד עם בני המקום

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1715). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1715