Volume 4

Page 1724

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אהרן דיסקין

נולד בשומיאץ (רוסיה) בשנת תרי"ז (1857) לאביו יהושע זליג (רב ידוע שם, גייר גרים רבים ברוסיה והעלה אותם לארץ ישראל).

אחיו ר' שמעון משה דיסקין אב"ד דלוחוביץ, היה אחד הדרשנים המפורסמים בדורו (נולד בשנת תרל"ב, נפטר בשנת תרצ"א. בנו הוא הרב י. ז. דיסקין בפרדס חנה). אביו זקנו היה שאר בשרו של ר' ליב חסיד מסלונים אביהם של הרבנים ר' בנימין דיסקין ור' משה יהושע יהודה ליב דיסקין מבריסק, אח"כ בירושלים (ראה כרך א' עמוד 565).

היה סוחר וחובב ציון נלהב ברוסלב (רוסיה). לאות הוקרה על פעילותו הציונית נרשם על ידי קהלתו בספר הזהב של הקק"ל.

עלה ארצה בשנת תרס"ו (1906) והתישב ביפו. קנה מגרשים ובנה בתים ברח' יהודה הלוי בתל-אביב.

בשנת תרע"ה נשא לאשה את דבורה לבית קלמנוביץ. עסק בצרכי צבור רבים. כל ימיו גבאי בחברה קדישא. מבונה הגדר מסביב לבית הקברות הישן ביפו. חלקו רב ברכישת הקרקע לבית הקברות הישן בתל-אביב. אחד ממיסדי בית הכנסת הגדול ומושב הזקנים בת''א.

יחד עם זאת קובע גם עתים לתורה ולא כשומע בלבד, אלא גם כמגיד שעורים.

בימי מלחמת העולם הראשונה הוא גולה לזכרון יעקב ואף שם בגלותו איננו פוסק מעסקנות בצרכי צבור דתיים וסוציאליים.

נפטר ללא צאצאים אחריו, בתל-אביב, כ"ד אייר תרצ"ו (16.5.1936).

השאיר אחריו כתב יד בדרוש.

מרדכי רוט

נולד בעיירה בבוטצ'ינה. (פולין), ח' אייר תרס"ב (15.5.1902), לאביו יעקב צבי (בעל אחוזה) ולאמו גיטל בת ר' שמואל בלייכפלד. החל ללמוד בחדר, אך אחר כך המשיך בחינוך חילוני, בבית ספר עממי ותיכוני.

עלה הרצה עם העליה השלישית בשנת 1920. עבד בכבישים, ביבוש ביצות, השתתף בעליה לעמק. חבר תנועת "השומר הצעיר", מדריך וחבר ההנהגה. ממיסדי בית אלפא, קיבוץ השומר הצעיר ב'.

בשנת 1930 נעור בו הרצון להתמסר לאמנות הזמרה. הוא נחון בקול ערב מאוד ,אלא שחסרה לו כל השכלה מוסיקלית. הוא יוצא לברלין להשתלמות. ולומד שנתיים ב"סמינריון להשכלה מוסיקלית לנוער" מיסודו של פרופ' ייעדה. משתתף כשומע חפשי בבי"ס גבוה למוסיקה בברלין, ולומד גם אצל המומחה הידוע לפיתוח הקול, פרופ' דניאל .

במשך תקופת לימודיו הוא מופיע בעצמו ברסיטלים כסוליסט ומפיץ את השיר העממי העברי החדש. לוקח חלק בהצגות הלהקה התיאטרונית של האחים רוטר בברלין. עורך מסעות והופעות בפולין, בלגיה, הולנד וצ'כיה. משמיע גם ברדיו את בשורת הזמר העברי החדש.

כל אותו זמן הוא עושה גם בשליחות ההסתדרות הציונית בעבודת אירגון ובתנועות נוער.

בשנת 1932 נשא לאשה את פלה בת אבל טננבוים , מבנזין (פסנתרנית. גמרה בית ספר גבוה למוסיקה בברלין בהצטינות. מופיעה עם בעלה בקונצרטים שלו).

חזר ארצה בשנת 1935 ,ומאז נעשה זמר מקצועי. עובד מטעם המרכז לתרבות של הסתדרות העובדים הכללית ומטעם המחלקה לתרבות של הועד הלאומי. עובר בערים, במושבות ובקיבוצים ומפיץ את השיר והזמר העברי המקורי. זמן קצר משתתף גם באופירה העממית ומופיע ב''ליצנים".

קולו: טינור לירי. דברי הביקורת עליו מציינים את נועם קולו וצלילו.

פרסם מאמרים בעתונים יומיים, "דבר", "הבוקר", "הארץ" ובעלונים פנימיים. חבר בבני ברית "שער ציון" וב''הבנאים החפשיים", אך עיקר עבודתו האירגונית בשנים האחדונות היא באירגון המקצועי של האמנים בארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1724). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1724