Volume 4

Page 1870

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לימודי חול. למדה בבית הספר הממשלתי הרוסי ובגימנסיה שבעיר. אך יצאה בשלום, מבלי שתפגע אמונתה. היתה תלמידה מצטיינת בכל המקצועות. מוריה הלא-יהודיים דברו על לבה שתמשיך להשתלם באוניברסיטה, אך היא ברצונה העז אמרה ששמה סייג ללימודי החול. למדה למען "דעת מה לענות לאפיקורס" ויותר לא דרוש לה.

כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, הורע המצב החמרי של הוריה. כדי להקל עליהם החלה לחפש עבודה. ניסתה לעבוד בהוראה, אך בכל מקום נתקלה בדרישה ללמד גם בשבת. כמובן שסרבה. נאחזה בתחבולה. מבלי להתנות מראש, החלה לעבוד ביום ראשון ובשבת לא הופיעה לעבודה. כמובן שפוטרה. סוף סוף עמדה לה קנאותה וקבלוה לעבודה בתנאי שתשלים ביום ראשון את שהחסירה בשבת.

בשנת 1916 החלה לפרסם את מאמריה ברוסית, אח"כ בגרמנית ובאידיש. בעברית החלה לכתוב ב-1923.

בשנת 1919 עלתה בדרגה ונתמנתה למנהלת בית הספר הממשלתי בפיטריקוב.

בשנת 1922 נישאה לבן אחיו של אביה, אברהם משה בוים (יהודי עשיר ובר אוריין). עברו לעיר החרושת לודז', והחלו לחיות בה חיי עושר ורווחה. אך אופיה הרגיש והתוסס לא נתן לה מנוח. התלקחו בה געגועים לציון ובשנת 1925 אילצה את בעלה לחסל את כל עסקיו בגלות פולין השנואה עליה ולעלות ארצה. הודות לעליתה זו ניצלו עשרות מבני משפחתה משואת היטלר, כי היא העלתה אותם אחריה.

פעילותה הצבורית החלה עוד בפיטירקוב בארגוני נשים ציוניות. אך עם בואה ארצה ובראותה את החילוניות הרבה, נתנה יד לארגון נשי "אגודת ישראל". היתה מזכירת הכבוד במוסדות "הכנסת כלה" ו"גמילות חסד''. ורב צער נצטערה על שמחלת הלב לא הרשתה לה להקדיש את כל זמנה לעבודה צבורית. האש הפנימית, מורשת רביים גדולים, זורמת על כן לאפיקי יצירה ספרותית. היא כותבת מכתבים ל"בת ישראל", שירים ומחזות הסובבים כולם על ציר האמונה הגואלת את האדם בכלל והאשה בפרט מחתחתי החיים, מטומאתם ומיאוש הריקנות.

מאמריה ושיריה הופיעו בשבועון אגודת ישראל "בדרך". גם בפולנית כתבה כמה פעמים בעתון הפולני שהופיע בארץ. כמו כן השתתפה בעתון הדתי בלתימפלגתי, "היסוד".

כתביה הופיעו בספר: "כתבים לבת ישראל'' (בהוצאת "נצח", תש"ז).

נפטרה בתל-אביב, א' דסוכות תש"ז.

בנה: יהודה מנחם. מתוך צוואתה, שכתבה לבעלה, עוד בכ"ח אב תרצ"ט: ...תוסיף לתמוך בכל הקרובים שתמכת בהיותי בחיים. תשתדל לעזור להם שיוכלו לחתן את בניהם בכבוד. תסלח לי על כל הכספים שחלקתי ביודעים או בלא יודעים, יתכן שבעיניך ידמו כספים אלו - לסכומים גדולים, אבל בשביל המסכן לא היו סכומים אלו אלא על לחם צר ומים לחץ...

מאיר קרני (הורנשטיין)

נולד בדרז'ונה (פלך פודוליה, רוסיה), בתרנ"א (1891), לאביו מיכאל הורנשטיין (סוחר ובעל טחנותקמח) ולאמו הניה. חינוך מסורתי קיבל בחדר מתוקן, עבר ללמוד בגימנסיה באודיסה, אך לא הספיק לסיימה בגלל הסתבכותו הפוליטית. היה חבר הסוציאל-רבולוציונרים הצעירים, שהיתה תנועה בלתי חוקית. בגלל בגידתו של אחד מחברי התא החשאי הופתעו על ידי המשטרה בשעת אספה חשאית. נמצא חומר בלתי חוקי רב, אשר סייע בידי התובע במשפט. כשנתיים ישב בבית הסוהר העירוני באודיסה עד שהוברח משם. אבל לא חזר עוד להיות חבר בתנועה ס. ר. באותם הימים נזדמן לידיו שיר של המשורר היהודי -אמריקאי יהואש , "דאס

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1870). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1870