Volume 4

Page 1880

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-שנת 1930 נאסר בחיפה בהפגנת פועלים בראשון למאי.

ב-1934 השתתף ביסוד תנועת החוגים המרכסיסטיים בא"י. באותה שנה יצא ללונדון בקשר עם המלחמה בספר הלבן, לשם פעולה משותפת עם משלחת ההסתדרות בלונדון (ברל כצנלסון, דב הוז, ברל לוקר) לסכל את מזימתם. פעל ביחוד לשם רכישת עזרת מפלגת העבודה הבלתי תלויה של מכסטון בפרלמנט הבריטי. עמד בקשרים עם תנועות הקואופרטיבים והטריידיוניון. אז הוקם המגע הראשון עם המפלגה הסוציאליסטית בקונגרס ההודי, שמשלחת הועד הפועל הערבי בלונדון גייס אז נציגים של פועלים מסוריה ומצרים שירכשו את אהדתם של השמאל הסוציאליסטי באנגליה ובצרפת לשם מלחמה בציונות. בעזרת סיעת העבודה הבלתי תלויה הצליח לסכל את מזימתם של הערבים.

השתתף בייסוד הליגה לשיתוף יהודי-ערבי, מפעל הספרות הסוציאליסטית בערבית (1936).

היה ציר בקונגרסים הציונים: כ"א, כ"ב. פעמים ביקר בלונדון לשם יצירת קשרים עם השמאל בתנועת הפועלים הבריטית (1947 ,1939), והשתתף ביסוד הועד הסוציאליסטי למען ארץ-ישראל העובדת ברשותו של ג'יימס מכסטון (1939).

ב-1939 נאסר שוב בחיפה באשמת תעמולה, והיה כלוא במחנה בסרפנד, עכו, ובמזרע במשך 7 חדשים ושוחרר מהמאסר, אחרי התערבות סיעת העבודה הבלתי תלויה בפרלמנט הבריטי, וכן עזרה התערבותם, לתת לו פספורט פלשתינאי (באותו זמן שהתה בארץ משלחת פרלמנטרית של מפלגת העבודה הבלתי-תלויה).

במשך כל השנים היה "נע ונד" ונרדף ע"י הבולשת הבריטית שחפשה תואנות למעצרו.

עם פלישת הנאצים לרוסיה, השתתף בהקמת ה"ליגה לקשרי ידידות עם ברית המועצות" (1941) וחבר המרכז שלה.

ב-1943 השתתף בייסוד חברה לפיתוח יחסי מסחר וכלכלה עם רוסיה המועצתית ("פאלרוס") יחד עם עו"ד ישראל שוחט, צבי נדב, טרנופולר, דוד ליבשיץ ואחרים ובא במגע עם משלחות כלכליות סוביטיות.

פעל למען איחוד השמאל הפועלי. השתתף בהקמת האיחוד של פועלי ציון שמאל והתנועה לאחדות העבודה (1946), ובהקמתה של "מפלגת הפועלים המאוחדת" ("מפ"ם") שהוא חבר במרכזה (1948) ומשתתף בהנהגה המדינית שלה.

ב-1947 ביקר בשליחות המפלגה לאחדות העבודהפועלי ציון, באנגליה ובצרפת, והשתתף באופן אקטיבי בשיחות עם חוגים סוציאליסטיים וקומוניסטיים, לשם רכישת אהדתם ותמיכתם בתביעות העם היהודי עם העברת בעיות א"י לפתרון ע"י ארגון האומות המאוחדות. פעל בפני נציגי הדימוקרטיות העממיות לתמיכה בעליה הבלתי ליגלית והעפלה לא"י, וכן לעזרתם בהצבעה הסופית באו"ם למען עצמאות ישראל וקום מדינת ישראל. נאומו ההיסטורי של גרומיקו למען הקמת מדינה עברית - יוכיח.

במשך כל השנים הוא מרצה בקביעות בקיבוצים, בערים ובמושבות על בעיות חברותיות, מדיניות ותנועת הפועלים והציונות הסוציאליסטית.

עובד בועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית, חבר הועד הפועל הציוני. היה חבר אסיפת הנבחרים והשתתף בכל ועידות ההסתדרות ומוסדותיה.

חבר הנהלת המחלקה הערבית של הועד הפועל של ההסתדרות.

פרסם מאמרים ב"קול הפועל", "במפנה", "לאחדות העבודה", "על המשמר", "דער קאמף" וכתבי העת השונים של פועלי ציון בארץ ובחו"ל. בשנת 1933 פרסם ספר בחתימת ס. מ.: "תנועת הפועלים הבינלאומית" (פרקים. כרך אחד). חוברת יחד עם ד"ר נחום ניר: "מהגנה להתקפה" (1932), קובץ מאמרים "במפנה" (1934). השתתף בעריכת ההוצאה העברית של כתבי ב. בורוכוב (כרך א', 1934) יחד עם ז. אברמוביץ. כל השנים פעיל ב"הגנה".

נחום זיו-אב

נולד בסמולנסק (רוסיה), א' כסלו תרס"ט (25.11 1908), לאביו אברהם (בר-אורין, בן למשפחה מטופלת בילדים, מהומל, שהחל את דרכו בחיים כנער-שליח ועלה בכוחות עצמו לבעלות על בתי-חרושת לנסירת עצים ולתעשיות קתי-רובים בעיר הנשק של רוסיה טולה, והקים עסק-אקספורט לעצים מרוסיה לחלקי-תבל שונים ובכלל זה גם לא"י; היה מורשה הועד האודיסאי של חובבי ציון לגליל סמולנסק והשתתף בכספו ביסוד מפעלים ראשוניים שונים בארץ; עלה לארץ בסיון תרפ"ו, התנחל עם משפחתו במגדיאל, נפטר שם משבץ לב בעת עבודתו, ט"ז שבט תרפ"ז וקברו היה הראשון במושבה החדשה) ולאמו מרים בת בנימין דב ליוטין. בשנת תרפ"ד גמר את הגימנסיה בסמולנסק, למד

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1880). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1880