Volume 4

Page 1886

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בבית ספר עממי. ואחרי סיומו בבית הספר הממשלתי (אוסטרי) הגבוה למסחר.

מימי בר מצוה שלו החל להרהר בעליה לארץ. הוריו התנגדו, אך בשנת תר"פ עלה למרות התנגדותם.

הגיע ארצה ימים מספר אחרי יום תל-חי, עם ראשוני העליה השלישית הועידה החקלאית של "הפועל הצעיר", קבעה לו ולקבוצת נוער מגליציה מקום עבודה בהר כנען (מטעם אגודת הנטעים האודיסאית). משנוסדה דילב, היא קרית ענבים הצטרף לקבוצתה. בתרפ"א נשלח לסלילת הכביש עפולה-נצרת. שם נפגש אישית עם א. ד. גורדון שבא לעבוד ולשוחח עם החלוצים. השתתף בועידת היסוד של הסתדרות העובדים הכללית בחיפה (כסלו תרפ"א) ושם הכיר את י. ח. ברנר. במשך שנתיים הבאות עבד בפרדסי פתח תקוה ואחר כך למד את מלאכת הבנין בקבוצת הבנאים על יד חיפה.

נשא לאשה את רבקה בת לייב הורביץ (1923).

בשנת תרפ"ג בא ירושלימה כבנאי מומחה לעבודות אבן, ומאז הוא יושב בה. יצא ממנה רק לרגלי עבודתו.

השתתף בבנין נמל חיפה. בתרפ"ז-תרפ"ח עבד בעבר הירדן עם קבוצת בנאים ויוצקי ביטון, דרומית מזרחית ממעון. מאות בידואים ופלחים עבדו בהדרכתם. קבוצה זו הקימה את הנקודה הדרומית ביותר בעבר הירדן בשביל חיל הספר. ברבת עמון עבד בבנין ארמון הנציב קוקס . אחר הרעש ב-1927 השתתף בתיקון ארמונו של עבדאללה. עבד כבנאי ראשון בתיקון המנזר הארמני שעל יד כנסית הלידה בבית לחם, בבנין הכמורה הארמני בבית ג'אלה, בירושלים בבנין הצעירים הנוצרים, בארמון הנציב העליון בקונבנט הארמני והקופטי.

בעבודות במוסדות היהודיים השתתף באוניברסיטה וב"הדסה", בשכונות בית הכרם, רוממה תלפיות, כפר עברי. גם בנין הגשרים בדרך רמאללה-שכם לקח חלק.

במאי 1939 נכנס לעבוד בעלית הנוער. שימש מזכיר להנרייטה סולד . בשליחות הלשכה יצא לקפריסין למח נות הגרוש. עד היום עובד במזכירות עלית הנוער ובמערכת ירחונה.

היה ציר במועצת פועלי ירושלים. חבר הועד הפועל שלה, חבר ועדת התרבות. תקופה מסוימת היה חבר בית הדין העליון של ההסתדרות.

יחד עם עבודתו המקצועית המפרכת מצא ענין ויכולת לעבודה ספרותית. החל ברשימות מההוי של העבודה ועבר לסיפורים. סיפורו הראשון פורסם ב"דבר" שנת תרצ"ה. מאז פרסם ב"דבר", "במעלה", "מאזנים", "גזית", "הגלגל", "דבר השבוע", "עתידות", "ילקוט ירושלמי לדברי ספרות", בקובץ "קמה" ו"מצודה" בלונדון. היה בין מיסדיו ומשתתפיו של השבועון הירושלמי "ספרות צעירה" (הופיעו כעשרה גליונות בתרצ"ט). ב"קול ישראל" ו"קול ירושלים" השמיע שיחות ספרותיות שונות.

כל השנים חבר ההגנה (מ-1921).

צאצאיו: יאיר, אילנה.

פרופ' אדוארד גורדון יוסף (ג'וזף)

נולד בוולינגטון (ניו-זילנד), בשנת תרנ"ד (ספטמבר 1894), לאביו יוסף בן יוסף (ג'וזף ג'וזף, סוחר), ולאמו אליס בת מוריס מייארס. אחר גמר בית הספר התיכוני למד באוניברסיטה באדינבורג (ניו-זילנד) בפקולטה לרפואה. קבל תואר ד"ר בשנת 1918, לאחר ששירת שנתים (1914-16) בצבא ניו-זילנד. בשנת 1919 עבד בבית חולים באנגליה. בשנים 1920-23 השתלם בארה"ב (מיו-קליניק, מיניסוטה), חזר לניו-זילנד ועבד שם עד 1928.

בשנת 1924 נשא לאשה את לאה ממשפחת פיינמן. עלה ארצה בשנת 1929 ונכנס לעבוד כמנתח ראשי בבית החולים "הדסה" בירושלים, ומשנת 1931 מנהל המחלקה החירורגית שלה. כיום גם פרופסור בפקולטה לרפואה באוניברסיטה בירושלים.

פרסם מחקרים מקצועיים בעתונות הרפואית בארה"ב ובארץ.

צאצאיו: נעמי אשת אפרים בן-דע (קיבוץ "מעברות", ילדיהם: רן, אילת), רות, יוחנן.

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1886). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1886