Volume 4

Page 1974

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פרלמנטרי של הציונות. תפקידו הוא להכשיר את הקרקע לפני כל ויכוח ארץ-ישראלי בפרלמנט. מספק חומר לידידי הציונות ומנסה לשכנע את הפוסחים על הסעיפים. היה בידידות עם ראמסיי ומלקולם מק דונלד (האב והבן).

כמובן שעמד בקשר מתמיד עם ראשי התנועה הציונית פרופ' חיים וייצמן, ברל לוקר , פרופ' זליג ברודצקי ואחרים.

בשנת 1937 עזב את משרתו בעירית לונדון והיה למזכיר הקק"ל באנגליה. אח''כ נתמנה לראש מחלקת ההסברה של הסוכנות היהודית בלונדון (1942-1948).

בארץ ביקר לראשונה בשנת 1947.

בספטמבר 1948 הוזמן ארצה למשרת המזכירות של מועצת המדינה הזמנית.

סייע בידי משרד הבטחון בבעיות כספיות, שיקום ושיכון, קשר למח"ל וארצות דוברות אנגלית.

בעבודתו בחוגי הפרלמנט הבריטי, הותיק בפרלמנטים בעולם, רכש לו בקיאות רבה בסדרי עבודה של מוסד מחוקק ועל כן נבחר כאיש המתאים לארגן את בית המחוקקים הראשון במדינת ישראל.

לאחר הבחירות לכנסת נתמנה למזכירה והוא המכוון את המנגנון שלה.

בספטמבר 1949 נסע בשליחות הכנסת כמשקיף לועידה של האגודה הבינפרלמנטרית בשטוקהולם עם חבר הכנסת הרב ד"ר מרדכי נורוק. בועידה השתתף בכינוס המזכירים הפרלמנטריים.

השתתף בקביעות ב"זיוניסט רביו" בלונדון ובעתונות מפלגת העבודה הבריטית.

נשא לאשה את שרה בת יחיאל הרטשטיין. בתו: חיה (תלמידה).

ד"ר יעקב ירדני (ברמן)

נולד בווהלין (רוסיה), ט' בניסן תרנ"ד (15.3.1894) לאביו צבי ולאמו תמה למשפחת רוזנשטיין. למד את מקצוע רפואת השניים בקיוב, במכון לרפואת השניים בוינה, ובאוניברסיטה קולומביה בניויורק.

קבל תואר רופא שניים בשנת 1913 נשא לאשה את דבורה בת אפרים ברינד-מקטז'. פעל בתנועת "צעירי ציון" באוקראינה. ציר מטעם המפלגה בפרלמנט היהודי האוקראיני ושימש בו כמזכיר הרוסי (קיוב 1917), חבר הועד של "ההגנה העצמית". יו"ר הועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בווהלין. עורך העתון הציוני ברובנה (פולין) ומנהל משרד העליה לווהלין (משרת כבוד).

עלה ארצה באוגוסט 1921.

עובד במקצועו.

מורה לאנטומיה של הפה בבית הספר לאחיות דנטליתו שעל יד בית הבריאות "הדסה" ובבית הספר לטכנאי-שניים של "אורט".

משתתף בעתונות מקצועית בארץ, חבר המערכת "רפואת השניים", בטאון הסתדרות רופאי השניים בארץ.

פרסם קובץ "שעורים באודונטוגרפיה".

מאמרים שונים ב"הבוקר", "הארץ" ובעתונות חו"ל.

בנותיו: תמר אשת אורי יפה (מעוז חיים), גליה אשת שמואל אגמון (ביסטריצקי), אלישבע.

אליהו משה אפשטיין

נולד בליברפול (אנגליה) בשנת תרנ"ה (5.7.1895) לאביו אליהו, ולאמו מינה בת משה פולברמכר (משפחה נאמנה למסורת).

למד במכון היהודי בליברפול.

עבד במקצוע הדפוס. ייסד את אגודת הנוער הציוני הראשונה באנגליה.

היה ציר לועידת ההסתדרות הציונית באנגליה.

עלה ארצה באפריל 1919.

בשנת 1929 נשא לאשה את שרה בת הרב ישראל יעקב יפה (אב"ד מנצ'סטר).

עבד בלשכת העתונות של ועד הצירים בארץישראל. היה עורכו הראשון של "פלשטיין וויקלי".

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1974). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1974