Volume 4

Page 1993

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הצטרפה לתנועת "השומר הצעיר" עם הווסדה. אפייה היתה צופית מושפעת מתורת טולסטוי. התנועה שאפה לחינוך חברתי ישר וטוב. אך בינתיים הגיעה לידה החוברת "קהילתנו" מהארץ. היא מצאה סתירה בין דברי החוברת ובין רוח התנועה ועזבה את השומר הצעיר. היא אז בת 17.

עלתה לארץ ב-29 במרס 1925.

בשנת 1926 נישאה לצבי בן דב למדן (לרנר). באה כבלתי מפלגתית רק בשנת 1926 הצטרפה ל"אחדות העבודה".

מיום בואה עבדה עבודה פיסית. בתחילה במטבח פועלים בפתח תקוה. אח"כ במטבח-עם, בבציר ענבים, קטיף שקדים בראשון לציון.

עם הולדת בתת ב-1929 הפסיקה לתקופה קצרה את עבודתה. נקראה על ידי ההסתדרות להקים לשכה לעובדות במשק-בית. ושוב חזרה לעבודה פיסית. בתחילה בבית החרושת "לודזיה". שם ייצגה 100 איש שעבדו במחלקה חדשה. פרץ סכסוך בינה ובין מר א. שנקר. עזבה את "לודזיה" ועברה לביהח"ר "ורל". גם שם ייצגה את הפועלים, עבדה באגודה המקצועית ובמועצת הפועלים.

ב-1937 נקראה להקים את מחלקת הפועלות על יד מועצת פועלי תל-אביב. מאז לא חזרה עוד לעבודה פיסית. עד אמצע 1940 עבדה במועצת פועלי ת"א. אז פרשה מהעבודה.

אחרי ההפצצה האיטלקית הקימה את שרות הנשים ה. ג. א.

בשנת 1944 נקראה למזכירות מועצת הפועלות ועד לנובמבר 1949 שמשה בעבודה זו.

נתמנתה לשופטת בבית הדין העליון של ההסתדרות. נסיונה בעבודה זו גרם שבימי מועצת המדינה הזמנית מונתה ע"י שר המשפטים כשופטת בבית דין מחוזי נגד מפקיעי שערים. חוץ ממנה היתה רק עוד שופטת אחת, עורכת דין.

היתה חברה במפא"י מיום האיחוד בין "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר". היתה בין מארגני סיעה ב' והונאה יחד עם ששה חברים אחרים מן המפלגה במשפט דיסציפלינרי. הצטרפה למפלגת ל"אחדות העבודה" המחודשת ואח"כ למפלגת הפועלים המאוחדת. מטעם המפלגה נבחרה לכנסת הראשונה. לפי בקשתה נשלחה לועדת העבודה ולועדה לשרותים הצבוריים.

היתה ציר בקונגרס הציוני האחרון בבזל מטעם "התנועה לאחדות העבודה ופוע"צ".

פרסמה מאמרים ב"דבר הפועלת" וב"לאחדות העבודה".

תפקידיה כיום: חברת הכנסת, במזכירות מפ''ם, מזכירות מועצת הפועלות, שופטת בבית הדין העליון של ההסתדרות, חברה בועד המפקח של קופ"ח, בועד הארצי למען החייל.

בתה: מיכל (חברה בקבוץ "רביבים" שבנגב).

מרדכי (מונטי) גרין

נולד בלונדון, ב' כסלו תרע"ה (20.1.1914), לאביו צבי (הרי) (סוחר שהיגר מרוסיה לאנגליה) ולאמו קיילה לבית פיינגולד. קיבל חינוך יהודי וכללי. התחיל ללמוד רפואה באוניברסיטת לונדון, הפסיק ויצא לאמריקה להתמחות בגידול טבק ובתעשית סיגריות. חזר לאנגליה, יצא להודו ועסק במטעי טבק בראשית מלחמת העולם ב' התגייס לצבא ההודיהבריטי והגיע בו לדרגת מייג'ור (לט. קולונל זמני). נשלח עם דיביזיה הודית לפעולות בעיראק, סוריה ופרס ואח"כ השתתף בקרבות במדבר המערבי. ב-1942 השתתף בקורס לקציני המטה בסרפנד. אח''כ השתתף כקצין המטה והמפקדה של הדיביזיה ההודית ה-4 באיטליה וביון.

ב1944 בא שוב לארץ ונשא לאשה את לאה בת שמואל הלמן (מאלכסנדריה. יליד נוה צדק) ואח"כ השתלם בקורס גבוה לקציני מטה בחיפה.

ב-1945 שוחרר מהצבא, חזר לאנגליה וניהל חברה לעסקי טבק ואת העסקים הגדולים של המשפחה במסחר ובתעשיה.

ב-1947 בא להשתקע בארץ וניהל חברת ביטוח בריטית. הצטרף ל"הגנה" ושימש בה יועץ בענינים

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1993). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1993