Volume 5

Page 2194

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר נתן שלם

נולד בסאלוניקי, יון, ה' חשון תר"ס (10.10.1899), לאביו יהושע (ממשפחת רבנים מצאצאי יוצאי קאטאלוניה) ולאמו חנה בת אברהם מורדוך (מיוצאי איטליה).

עד גיל 14 קיבל חינוך דתי והשכלה כללית בסאלוניקי.

ב-1914 עלה ארצה והמשיך את לימודיו בביהמ"ד למורים בירושלים ומשגמר החל לעסוק בהוראה.

ב-1920 נשא לאשה את חוה בת נחום קומארוב .

יצא להשתלם באוניברסיטאות איטליה ואנגליה והוסמך לד"ר לגיאולוגיה. בשנות לימודיו עסק שם גם בעניני ציונות ותרבות עברית.

משחזר ארצה המשיך בהוראה בבתי-ספר תיכוניים ובחקירת טבע הארץ, ולפני שנים אחדות נתמנה לחבר מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים.

יסד את אגודת המשוטטים בארץ ואת האגודה לספיליאולוגיה (חקר המערות) והשתתף כחבר ועד במוסדות שונים." ביחוד היה פעיל בעניני "קרן למתלמדים" על שם המנוח ליאון רקנטי ז"ל. בתור מורה ומשוטט שקד על נטיעת חיבת הארץ בלבות נוער ומבוגרים. השתתף בקונגרסים מדעיים שונים באיטליה, בצרפת ובפורטוגאל. פרסם יותר מ-150 מאמרים בעתונות היומית והפריודית של א"י על בעיות ישוב וגיאוגרפיה פיסית של הארץ, כ-50 מאמרים בעתונות המדעית הא''יית והנכרית בחקר הגיאוגרפיה, הגיאולוגיה וכו' של א"י, ובהוצאת "לנוער" של הקה"ק שלש חוברות "טל ומטר" (פרקים בהלכות המים בא"י) (תרצ"ג-תרצ"ד) ושתי חוברות על "עמק החולה" (תרצ"ה-תרצ"ו) (יצאו גם בתרגום אנגלי). צאצאיו: אליהו, ירדנה.

חוה יוכבד זבורובסקי

נולדה בברדיצ'ב בשנת תרל''ג (1873) לאביה ר' אהרון יפה (מחסידי סקווירע, עסקן ציבורי, מפורסם בתורה וביראת שמים) ולאמה גולדה חיה בת יצחק יחיאל מיכל היילפרין (ממשפחת רבנים וסופרים מפורסמים). נישאה לישעיהו זבורובסקי מאומן (אוקראינה), סוחר ידוע וציוני פעיל.

עלתה ארצה עם בעלה וילדיה בשנת 1920. גרה בתלאביב עד שנת 1942 שמת בה בעלה. עברה לגור לירושלים ופיתחה פעולה ציבורית נרחבת. עוסקת בהתרמה ותורמת מרכושה למוסדות עזרה וחינוך (בית היתומים הכללי בירושלים, עזרת נשים, חינוך עורים, גמ"ח, ישיבות שונות). כתבה עזבון בחיים לקק"ל להקים מקום התישבות לשומרי מצוות.

בשכ' "שערי חסד" בירושלים נקרא רחוב על שמה, בהוקרת דרי השכונה לתרומותיה.

בניה; אהרן (מת בצרפת), יהודה-לייב (מת במחלת טיפוס בנימירוב אוקראינה).

בנותיה : מאלי אשת גרשון פופקו, רחל אשת משה חסדי (אכר בעקרון). נכדיה רבים, שרתו בצה"ל, בחיל האויר ובמפעלי תרבות.

הרב טוביא רוז

נולד בירושלים בכ"ט טבת תרל"ו, לאביו ר' יעקב נגיד ממזריץ פולין ולאמו רבקה מבית הרבי מצאנז , גודל וחונך על ברכי התורה, בית אבא היה בית ועד ללמדנים ועסקנים השוחרים לבנין הארץ ולעבודת האדמה. ר' יעקב המכונה הרבני הנגיד השתתף בבנין השכונות "מאה-שערים" ו"משכנות ישראל" מחוץ לחומה, היה מראשוני הבנקאים, איש עצות ובעל תבונה, אתו נועצו אנשי מזריץ שעלו והתנחלו לבסוף ב"יסוד המעלה". גם ש"ב ב. ד. פלמן חלוץ הפרדסנות סייר אתו בארץ בטרם התנחל בכפר סומיל על גדות הירקון.

כאביו כן ר' טובי' היה בעל כשרונות נעלים, בקי חריף ומחודד, בתור אברך הצטיין בשקדנותו ובבקיאותו במקרא ובגפ"ת, כח ההסבר שלו היה למעלה מן הרגיל בצבור הלמדנים ומומחיותו בהסברת סוגיות חמורות ופסוקין דחוקין זכתה לפרסום בשערים המצוינים בהלכה ובאגדה. היה חביב ומקובל על רבי יצחק מתמיד ראש ישיבת "תורת-חיים" בירושלים שמסר לו להוראה מן המעולים שבתלמידים.

היה ראש ישיבת מנישביץ שבה התכנסו מבחר למדני העיר הקדושה, הרביץ תורה בת"ת "מאה-שערים" כשל

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2194). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2194