Volume 5

Page 2226

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משנת 1934 מזכירתו של פרופ' טור-סיני, ומשנת תש"י היא מלמדת תורת היגוי באוניברסיטה העברית בירושלים.

עסקנית בהרבה מוסדות. בשנת-תש"ט היתה נשיאת לשכת בני-ברית "בת-ציון".

שלמה גינוסר (גינצברג)

נולד באודיסה (רוסיה), חשון תר"ן (אוקטובר 1889), לאביו אשר גינצבורג ("אחד העם"-נפטר בת"א, כ"ח טבת תרפ"ז) ולאמו רבקה בת מרדכי זלמן שניאורסון (ממשפחת אדמורים מפורסמים - נפטרה בחיפה ונקברה על יד בעלה בתל-אביב, י"ח אלול תרצ"א).

קיבל חינוך גימנסיה (באודיסה), שנה בישיבה של "רב צעיר" (טשרנוביץ) באודיסה ובאוניברסיטה בפריס, והוסמך לפילוסופיה.

עבד במחלקת התנוך של ההסתדרות הציונית בלונדון, וכן בהכנות להקמת האוניברסיטה העברית בירושלים.

ב-1917 נשא לאשה את שושנה (רוזה) בת ר' מרדכי בן הלל הכהן (ראה כרך ג', עמוד 1114).

בינואר 1922 עלה לארץ (בקור קודם - בקיץ תרס"ח).

היה מפקח על בתי הספר העבריים מטעם ממשלת המנדט.

השתתף בבנין האוניברסיטה העברית כחבר הועדה ואח''כ כעובד קבוע (אדמיניסטרטור).

אחרי הקמת המדינה נתמנה כציר ישראל באיטליה. כתב מאמרים רבים ב"התקופה", "השלוח", "מאזנים", "הארץ", "פלשטין פוסט" וכו'.

מרדכי אבן-ספיר

נולד ברז'יצה (רוסיה), ג' כסלו תרע"ה (21.11.1914), לאביו יואל ספירשטיין ולאמו רחל בת הרב מרדכי שץ מביאליסטוק.

משפרצה המהפכה ברוסיה עבר עם הוריו לפולין. למד בבית-ספרו של חיים אהרן קפלן בוארשה, בגימנסיה "פינקל" ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת וארשה, וב-1932 למד מדעי החברה בברלין. בוארשה היה חבר פעיל בתנועת- הנוער "השומר הצעיר". עבר לארגון הנוער הלומד הלאומי "מסדה" וערך ביחד עם פרופ' הנדלזלץ וד"ר זלצמן עתון עברי לנוער.

למרות רצון הוריו והמשפחה עלה ארצה בראשית 1933. למד מדעי היהדות באוניברסיטה העברית והשתתף בעתון "דאר היום" בירושלים. כחבר פעיל ב"הגנה" מעת בואו ארצה נאלץ ב-1936 לעזוב את ירושלים ובעת מהומות 1936 גויס לתפקיד פעיל בתל-אביב ושימש בו כמה שנים. המשיך את השתלמותו בביה"ס הגבוה למשפט וכלכלה בת"א, השתתף בעתון "הבוקר" ושלח כתבות לעתוני חו"ל באידית, פולנית, אנגלית וגרמנית. ב-1939 השתתף בעריכת העתון "חדשות" של בן-ציון כץ. ב-1940 התנדב לשרות ביחידה עברית בצבא הבריטי, הגיע לדרגת רב-סמל ושרת בתפקידי הדרכה, פיקוד ואח"כ ארגון במפקדה הראשית של הצבא הבריטי במצרים. אחרי שחרורו מהצבא ניהל את מחלקת החיילים המשוחררים שליד המפדה האזרחי והשקיע יזמה ופעילות בהקמת שיכון המפדה האזרחי ליד רמת גן. אח"כ עבד כממלאמקום מזכיר מועצת רמת גן. בראשית מלחמת המולדת גויס לצבא ההגנה ושרת בדרגת סרן בתפקיד ארגוני באגף כח האדם שבמטה הכללי. אחרי שחרורו בסוף 1949 נתמנה למזכיר כללי של אגודת "ישראל-אמריקה" לקשרי ידידות בין ישראל לארה"ב.

חבר הועד הפועל הארצי של הסתדרות הציונים הכלליים, חבר המזכירות הארצית של מרכז איגוד החיילים המשוחררים, חבר מיסדר "בני ברית" בלשכת "יצחק ילין" בת"א.

ד"ר יוסף אריה (ליאון) חסקלברג

נולד בוארשה (פולין), כ"ז כסלו תרס"ג (28.12.1902) לאביו שמואל יחזקאל ולאמו בלה בת שלמה יעקב קפטל. קיבל חינוך בבי"ס עממי "גורדון", בבי"ס תיכון קרינסקי וקרצ'מר בוארשה. המשיך באוניברסיטה ליעז

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2226). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2226