Volume 5

Page 2225

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עיות, נשא בעול התקציב וכו' יחד עם חבריו הד"ר יעקב מיכלין, דוד תדהר ועוד.

כתב הרבה בעתונות "מכתבים למערכת" בקביעות על מנהגים שיש לעקרם ולבערם מתוך הישוב.

מקורב לעסקני הישוב ודואג לזקני הציונים הותיקים שנשארו גלמודים.

עזר לדוד בדר ב"ציון" וערך תמיד את טכס האזכרות - לא על מנת לקבל פרס.

השתתף ב"קול ירושלים" ואח"כ ב"קול ישראל" בשדורי חזנות.

ממיסדי אגודת החזנים בארץ וחבר הועד שלה.

הגיש במסירות עזרה רבה באוסף חומר ל"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו" (של דוד תדהר).

נשא לאשה את שחורה בת דוד גייער. בתו ; שלומית.

ד"ר משה רחמילביץ

נולד במסטיסלבל (רוסיה) בשנת תרנ"ט (2.9.1899) לאביו אליעזר-ליפמן ולאמו דבשה בת נחמן ז'ק. קיבל חינוך בחדר מתוקן ובגימנסיה בבוברויסק, פקולטה רפואית באוניברסיטאות קניגסברג וברלין. השתלמות מדעית-מקצועית בניו-יורק, המבורג, וינה, אמסטרדם ופריז, וגמר.ד"ר לרפואה.

השתתף בקונגרסים רפואיים שונים בארץ ובחו"ל בתור מרצה על בעיות רפואיות שונות.

ב-1926 ביקר בארץ והשתקע באופן קבוע ב-1931.

ב-1934 נשא לאשה את חיה בת עקיבא פומרנץ. מנהל מחלקה פנימית בבית החולים האוניברסיטאי של הדסה בירושלים, ופרופסור לרפואה פנימית בביה"ס לרפואה בירושלים.

חבר ועדות מקצועיות שונות וועדות מטעם הפקולטה הרפואית.

כתב הרבה מאמרים מדעיים שונים בעתונות המקצועית בארץ ובחו"ל בשדה הרפואה הפנימית.

בזמן מלחמת השחרור שימש בתור יועץ-רפואי בועדת ערעור למגוייסים.

בניו : אליעזר, דניאל.

מרים בן-גבריאל

נולדה בביליץ (אוסטריה), 1.12.1898 לאביה משה (מוריץ) שנובל ולאמה שרה (שרלוטה) בת עמנואל רוגר. קבלה חינוך בית ספר עממי, תיכוני, אקדמיה למוסיקה ובית ספר דראמתי בביליץ ואח"כ בוינה.

היתה ידועה כקריינית-ספרות בוינה.

היתה מזכירת התאחדות הסופרים והאמנים היהודיים "הרוח" בוינה, ופעילה ב"הפועל הצעיר".

בשנת 1921 נישאה למשה יעקב בן-גבריאל (ראה כרך ד, עמוד 1948).

ב-1.10.1925 עלתה לארץ.

בשנות 1927-29- שחקנית ב"התיאטרון הלאומי" וקריינית-ספרות (היתה תלמידת ד"ר יצחק אפשטיין ז"ל).

מלמדת מקצוע חדיש בארץ : פוניטיקה מעשית (תורת ההיגוי) והראשונה שחיברה אימונים שטתיים לצורך לימוד זה.

מפרסמת מאמרים הקשורים למקצועה, לרוב - הופיעו ב"הארץ".

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2225). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2225