Volume 5

Page 2224

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל השכלה תיכונית בקיוב, גמר את האוניברסיטה ע"ש ואשינגטון בעיר סט. לואיז בארצות הברית בתור רופא-שנים.

בארצות הברית היה פעיל בתעמולה ציונית. בימי המלחמה העולמית הראשונה, התגייס לגדוד העברי ה-38 שהוקם בארצות הברית במטרה להלחם למען כבוש א"י, ושנשלח למצרים.

בגמר המלחמה היה מהרופאים הראשונים שהצטרפו ל"הדסה" בירושלים.

היה חבר אספת הנבחרים הראשונה מטעם מפא"י.

היה ממיסדי ההסתדרות, יו"ר הסתדרות רופאי השנים - סניף ירושלים ועורך עתונם - "רפואת השנים". כתב הרבה מאמרים מקצועיים.

בשנת 1920 נשא לאשה את אסתר בת חיים חיימס (שנפטרה בירושלים בשנת תרפ"ו) ובזיווג שני (ב-1931) נשא לאשה את גניה לבית כצנלסון (נפטרה בתש"ח).

צאצאיו : רות, הדסה, נעמי.

אברהם זילברברג

בטומשוב, ב' תמוז תר"ס (20.6.1900) לאביודוד (מחסידי בעלז, מצאצאיו של הרבי מקוצק) ולאמו חיה בת הירש צבי פאלק-בונדשטיין. עד גיל 15 קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה, השכלה כללית קיבל ע"י מורים פרטיים, השכלה עצמית תיכונית, קורסים גבוהים בוינה, ברלין ולונדון. היה פעיל בעסקנות ציונית ב"צעירי ציון", "החלוץ" בהכשרה, מעובדי האכזקוטיבה הציונית לאירופה המרכזית בברלין.

ממיסדי תנועת "צעירי ציון" ו"החלוץ" במחוז מגורו. בשנת תרפ"ב (1922) עלה לארץ.

עבד זמן קצר בעבודת בנין ואח"כ בשירות ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית בעניני העליה ובשליחותה בארצות הגולה (אירופה, פרס וקפריסין).

בשנת תרפ"ז (1927) נשא לאשה את לאה בת חיים שמואל וורטמן. עד 1928 במחלקת העליה של ההנהלה הציונית, עד 1933 במחלקת החינוך של הסוכנות היהודית ומאז שוב במחלקת העליה של הסוכנות היהודית. מזכירות, עניני "עליה ב'", שליחויות ובקורים במשרדים הארציישראליים, בשליחות הסוכנות היהודית לטהראן (פרס) לטיפול בפליטים, במחנות גרמניה בגמר המלחמה העולמית השניה ובמחנות העצורים בקפריסין. כאות הוקרה נרשם פעמים בספר הזהב של הקרן הקימת לישראל ונטעו שני גנים על שמו ביער הרצל.

בגמר המלחמה העולמית השניה - עסק בעניני "הבריחה" ו"עליה ב'".

היה פעיל בעניני הגנה ונוטרות בהתנדבות ב-1929 ואח"כ ב-1936 וכו'. אחרי הקמת המדינה נתמנה למנהל משרד העליה במחוז תל-אביב, והכניס במשרדיו סדרים למופת. צאצאיו : רות, דוד.

יוסף בן-משה (מטניצקי)

נולד בקיוב, י"ד ניסן תרס"ט (21.4.1909) לאביו משה (סוחר) ולאמו צפורה בת צבי יעקב גולדנברג (אחות של משה גולדנברג מכפר אז"ר).

בגיל 3 הובא לארץ עם, אמו וסבו והתישבו בראשון לציון ובגמר מלחמת העולם עברו לגור ביפו.

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה - שערי תורה והשתלם אצל חזנים ידועים בשירה ובחזנות.

בתרפ''ח עבר לבנימינה-זרעוניה ועבד בתחנת הנסיונות החקלאית של הפיק"א, שבהנהלת האגרונום עמרם חז נוב, שהכינה משתלות גדולות של עצי אקליפטוסים, ליעור חולות קיסריה. שם עבד עד שנת תרצ"ג.

חזר לתל-אביב והמשיך להשתלם בחזנות ובפיתוח הקול אצל החזן זבולון קווארטין והיה מנושאי כליו.

היה ממיסדי אגודת חובבי החזנות והשירה העברית, שהרימה את קרן החזנות והשירה העברית המסורתית בארץ. האגודה הזמינה לארץ את המנצח ליאו ליאוב, שארגן מקהלה דתית גדולה ועוד.

הוזמן לבתי כנסת שונים בת"א ובמושבות להתפלל בחגים והתפרסם כחזן בעל קול נעים ובעיקר בהברה עברית א"י.

בשנת ת"ש היה ממארגני "התאחדות בני הישוב" והמסורים לכל פעולותיה, בעיקר, בארגוני ההרצאות השבו

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2224). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2224