Volume 5

Page 2223

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר אברהם צבי פרוג'ינין

נולד בבוברויסק,פלך מינסק, ה' אייר תרל"ו (1876) לאביו יעקב ישראל (פקיד) ולאמו חנה בלה בת זלמן גולדברג.

קיבל חינוך מסורתי ובאוניברסיטה לרפואה בקניגסברג ובברלין (גמר רופא ב-1906).

בשנת 1915 נשא לאשה את חיה שרה בת יואל ליפ שטיין (נפטרה בירושלים בל"ג בעומר תרפ"ח) ובזיווג שני נשא לאשה את מרים (משה) בת ירחמיאל האלפרין. היה רופא בבוברויסק, בפטרבורג ובצבא הרוסי.

היה פעיל בחו"ל בתעמולה ציונית. זמן מה מורשה חובבי ציון בגלוסק.

בשנת 1909 ביקר בארץ ובשנת 1920 עלה לארץ ועבד זמן קצר במושבה זכרון יעקב, כממלא מקומו של הד"ר הלל יפה - שיצא לחופשה.

כשנתים עבד כרופא הדסה בכפר תבור וסג'רה. ומשנת 1923 עובד בקביעות כרופא בקופת חולים של הסתדרות העובדים הכללית. באותה שנה יסד את סניף קופת חולים בירושלים ומנהלה.

השתתף בבנין שכונת רחביה בירושלים.

חבר השופטים של הסתדרות הרופאים.

היה ציר הקונגרס ה-11 והשתתף בקונגרסים רפואיים, בניו : יואל, יוסף חיים ישראל.

ד"ר אלחנן הורוביץ

נולד בלובלין, פולין, ג' שבט תרס"א (1901), לאביו יעקב יהושע (סוחר, למדן ומשכיל, ממשפחת רבנים) ולאמו טובה בת יונה וייצנבליט. למד מגיל 3 בחדרים ומגיל 10 בגימנסיה ממשלתית.

בתקופת הכיבוש האוסטרי במלחמת העולם הראשונח היה בין המיסדים של הסתדרות הצופים "השומר" (ששינתה אח"כ את שמה ומגמתה ל"השומר הצעיר") והשתתף בועידותיה הראשונות.

אחרי מלחמת-העולם הראשונה למד בוינה ב"ביתהספר הגבוה למסחר העולמי" ובפאקולטה למדעי המדינה של האוניברסיטה. למד בהצטיינות בסמינריונים לכלכלה מדינית, למדיניות כלכלית, לסטאטיסטיקה ולתורת המדינה. בהיותו עוד סטודנט באוניברסיטה בוינה החל לפרסם מאמרים על נושאים כלכליים, סטאטיסטיים ומדיניים בגרמנית בעתוני וינה ובאידית בעתוני פולין.

אחרי שכתב את עבודות- המחקר "השפעת האינפלאציה על החיים הכלכליים" ו"הבחירות היחסיות מן הבחינה הדימוקרטית" הוסמך לד"ר למדעי-המדינה.

בשנת 1929 נשא לאשה את צופיה בת מרדכי פינזיל בר , שיחד אתו למדה ויחד אתו קיבלה את התואר דוקטור באוניברסיטת וינה.

באותה השנה גויס לצבא הפולני ונשלח לבית הספר לקצינים בבידרוסקו שליד העיר פוזנא.

אחרי שחרורו מן הצבא עלה ארצה בשנת 1932 והתחיל לפרסם מאמרים בעתונות העברית. אחרי זמן קצר הוזמן לערוך את המדור הכלכלי ב"דאר היום'', שהופיע בירושלים. מאז המשיך לעבוד ב"דאר היום" עד שעבר ב-1936 למערכת "הבוקר". ערך במשך שנים את מהדורת הצהרים של "הבוקר" וממשיך לערוך בו את המדור למדינות העולם. פרסם מאמרים רבים בשבועונים ובירחונים שונים בארץ ובארצות חוץ. הרצה על נושאים מדיניים וכלכליים בערי הארץ ובמושבותיה.

אחרי פרוץ מלחמת-העולם השניה הוזמן לתפקיד פרשן מדיני ברדיו "קול ירושלים" של השלטון המנדטורי והמשיך בתפקיד זה ב"קול ישראל" של מדינת ישראל.

מיד אחרי מלחמת-העולם השניה ערך ופרסם מדריך מיוחד שהוקדש לבעיות הרכוש היהודי ה"עזוב" באירופה ולשאלות "רכוש האויב" בארץ-ישראל.

בתו : שולמית (למדה באוניברסיטה בירושלים ובבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בת"א, עבדה במשרד העבודה והביטוח העממי של ממשלת ישראל עד גיוסה לצבא ההגנה לישראל).

ד"ר משה גלזמן

נולד במלין, פלך קיוב, בשנת תרמ"ח (1888) לאביו חיים ולאמו אסתר לבית פלדמן.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2223). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2223