Volume 17

Page 5203

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1927 מזכיר הסניף התל-אביבי של "אחדות העבודה".

נבחר כחבר הכנסת הראשונה והשניה מטעם מפא"י.

משנת 1929 חבר מועצת פועלי תל-אביב-יפו.

בשנים האחרונות היה חבר מזכירות מועצת פועלי תל-אביב-יפו, ממונה על השכונות הותיקות.

כל השנים היה חבר ההגנה.

כל השנים פרסם מאמרים ודברי עיון, שכונסו לאחר מותו.

פירסומים: "פרצופה של השמאלנות בישראל" (תשט"ו) ; "מכתב גלוי לחברי סיעה ב' " (1944) ; "כלליותה של ההסתדרות" (1948); "פרקים של ספר על ברל כצנלסון"; ספר "משער אל שער" (דברי הגות במשנה הציונית הסוציאליסטית, תשי"ט. בראש הספר ילקוט דברי הערכה).

נפטר בתל-אביב, ו' בניסן תשי"ז (7.4.1957).

בתו: אסתר אשת יצחק ארדיטי. נכדיו: רבקה, אביהוא, איתמר. לזכרו הקימה ההסתדרות הכללית בית הנקרא "בית תבורי" ברחוב אסתר המלכה בתל-אביב המשמש לפגישות, הרצאות, מסיבות, ספריה וכו'.

ד"ר שמואל גרינולד

נולד במיאבה (צ'כוסלובקיה) בשנת תר"ן (17.6.1890).

לאביו דוד גרינולד ולאמו מלכה בת נפתלי שטיינר. קיבל חינוך מסורתי בישיבות בטוקי (הונגריה) ופרשבורג (צ'כוסלובקיה). בזמן לימודיו בישיבת פרשבורג למד בחשאי לימודי גימנסיה ואף עמד בבחינות בגרות. בשנת 1912 נתקבל לבית הספר לרפואה באוניברסיטה בבודפשט, וסיים לימודיו ברפואה בשנת 1918 וקיבל תואר ד"ר לרפואה מ.ד. השתלם אחר כך במחלות פנימיות וגם כרופא שיניים.

כסטודנט באוניברסיטה פעל בהתאחדות הסטודנטים הציונית "מכביה" בבודפשט. תנועה שנלחמה, על קיומה מול הרבים העוינים אותה ביהדות הונגריה.

בשנת 1927 נשא לאשה את שרה בת משה בלקני. פעל כרופא בעיר מולדתו והעיר הקרובה לה "וערבו". עשה שם רבות להצלת ילדים מהשמד. במ שך כל אותה תקופה שימש כיושב ראש התנועה. הציונית המקומית.

במלחמת העולם השניה, היה חבר בועד ההצלה היהודי ואף נאסר על פעילות זו. הצליח לברוח ולהתחבא בהרים עם בני משפחתו (אשתו ושלוש ילדותיו.

עם סיום המלחמה חזר לעירו והמשיך לעבוד במקצועו.

בשנת 1949 עלה לארץ.

נתקבל לרופא בשירות קופת חולים הכללית. במושבי עולים ובירושלים.

זמן ידוע היה יושב ראש הליגה נגד השמד.

אחראי מטעם האקדמיה לרפואה בירושלים על הוצאת ספר זכרון לרופאי צ'כוסלובקיה אשר ניספו בשואה.

כמו כן הוא מכין ספר זכרון על עיר מולדתו וסביבתה.

כיום, אחרי 50 שנות שירות רפואי יצא לגימלאות (פנסיה).

בנותיו: ד"ר יהודית (רופאה פסיכיאטרית בירושלים) אשת ד"ר חנן רפפורט (ראה את הערך שלו בכרך זה) ; נעמי גרינולד (לבורנטית בבית הספר לרפואה באוניברסיטה בירושלים); מלכה (מורה) אלמנת ד"ר יהודה כהן (רופא צעיר, שנפל בשעת מילוי תפקידו בצה"ל).

אפרים גואטה (גויטע)

נולד בטריפולי (לוב) בשנת תרס"ד (1904).

לאביו שלום גויטע ולאמו ואסי לבית סרוסי.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5203). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5203