Volume 17

Page 5202

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בספטמבר 1965 עלה לארץ.

ביקור בשש ארצות במזרח הרחוק : הודו, הונגקונג, תאילנד, סינגפור, מקאו וקמבודג'ה.

כתב מאמר על הסופרת האמריקאית פרל בק, מאמרים על רשמי ביקור בשש הארצות הנ"ל. בשנת 1967 פרסם ספר עברי ראשון ללימוד השפה הסינית המודרנית על-ידי המכון ללימודי אסיה ואפריקה באוניברסיטה העברית בירושלים. בספר 25 שיעורים למתחילים, ובסוף הספר ישנם נספחים ובהם שיחות שימושיות.

שמעון (מנשה) שור

נולד בירושלים, כ"ד אייר תרע"א (22.5.1911).

לאביו שלמה (זלמן אהרן) שור (יסד בירושלים בית-ספר למסחר, שנקראה אח"כ, בשנת 1925, בשם "הגימנסיה הריאלית" (הגימנסיה העברית בירושלים בראשית ימיה), ראה כרך ט"ו, עמודים 4700-01) ולאמו בתיה (מורה שקיבלה השכלתה בלונדון ובפריז) בת אלתר (אשר אנשיל) ריבלין (מעסקני הישוב הישן בחברון ובירושלים. ראה כרך רביעי, עמוד 1634).

קיבל חינוך תיכוני בגימנסיה הריאלית בירושלים, עמד בבחינות כרואה חשבון מוסמך.

משחר ילדותו, כך מעידים עליו מוריו, ניכרו בו כל אותן תכונות ומעלות בהן הצטיין כאשר גדל והיה לאיש.

עסק במקצועו והיה רואה חשבון מוסמך לדוגמא. כיוון והדריך את עוזריו ותלמידיו לתת שירות ליחיד ולמוסד ביושר ובנאמנות.

חבר ההגנה משנת 1929 ומפקד בה משנת 1933. מילא תפקידים קשים ואחראיים מנעוריו. מעולם לא הופרה פקודתו.

בשנת 1936 נשא לאשה את יפה בת ר' חיים מקובקי (יליד ירושלים ב-1873. השתתף ביסוד שכונת רחביה והיה מעשרת ראשוניה. יסד מפעל לחיתוך האבן הירושלמית לטבלאות, וליטושן למרצפות נאות. הכניס שכלולים בבתי החרושת למצבות בירושלים. במלחמת העולם הראשונה פיתח את תעשיית העמילן הראשונה בארץ. הטיף להכנסת ענף הכבשים להתישבות החדשה ועוד. ראה כרך עשירי, עמודים 3481-82).

ממייסדי אירגון "מגן דוד אדום" בירושלים ומפקדו בשנים 1937 ועד פטירתו. במוסד זה, שהיה גם השירות הרפואי של ה"הגנה", מצא את עיקר סיפוקו. עזרה לנצרך בצרה, קיום נפשות בעת מלחמה ובעת שלום, היתה פעילות לפי רוחו, ועד יומו האחרון עבד וטרח בהנהלתה, ללא לאות, ללא הפוגה, ללא פרס ואף לא לשם כבוד.

בית "מגן דוד אדום" בירושלים נושא את שמו עד היום.

את צרותיו נשא בעצמו, את כאבו שמר בלבבו. כאשר שלושת בניו נפגעו בהפצצה והקטן שבהם נפל, הוכיחו, רעיתו והוא, את גבורתם בעמידתם אז ובשיקום ילדיהם וביתם.

נפטר בירושלים, ה' שבט תשט"ז (18.1.1956).

בניו: שלמה (רואה חשבון) ; עודד (מורה, מוסמך האוניברסיטה העברית) ; דניאל (חייל בצה"ל).

אפרים תבורי (פופיק)

נולד בטילצ'ין (אוקראינה), ט"ז באלול תר"ס (10.9.1900).

לאביו יצחק פופיק ולאמו רבקה. קיבל חינוך מסורתי וכללי. השתלם בפאקולטה לכלכלה.

היה בין פעילי התנועה הציונית-הסוציאליסטית צ.ס. ואסיר ציון.

נשא לאשה את רות בת מאיר לונדון (עבדה בקופת חולים הכללית. כיום בפנסיה).

בשנת 1924 עלה לארץ.

עבד בעירית תל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5202). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5202