Volume 5

Page 2262

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גרסים מדעיים שונים ופרסם במשך השנים עד הזמן האחרון קרוב ל-250 עבודות מדעיות בכתבי-עת רפואיים בארצות שונות וארבעה ספרי-יסוד שרשימתם תבוא להלן.

משעלה היטלר לשלטון הופסקה עבודתו ברפואה ובהוראה וב-1934 עלה ארצה ונתמנה למנהל המחלקה הגנקולוגית בבית-החולים האוניברסיטאי "הדסה" בירושלים, ובמשך הזמן גם למנהל המעבדה לחקר ההורמונים ולפרופיסור באוניברסיטה העברית בגנקולוגיה ובמיל דות. בשנות השלום בין ארצנו ושכנותיה באו אליו גם חולים מארצות המזרח התיכון.

ב-1935 נשא לאשת את מריה בת יוליוס מונק. אחרי קום מדינת ישראל נתמנה לחבר המועצה המדעית שליד משרד ראש המשלה.

ספריו; 1( Gynecology & Obstetris and its relations to internal Medicine, Urban & Schwar.1923zenberg 2( Hormones of the pituitary anterior lobe, 1931I edition, Springer Berlin .1935II edition Springer Wien 3( Genital functions and their hormonal regulations, Williams & Wilkins Baltimore Md., U.S.A. 1941. Spanish edition Editorial .1946Argonauta Buenos Aires 4( Antihormones with special consideration of the antigonadotropic factor with Dr. F. Sulman. Williams & Wilkins, Baltimore, M. D. )USA( 1942. Spanish edition, Bu.1946enos Aires בתו : ריטה.

משה סבירסקי

נולד בעירה סויר פלך וילנה (בשעתו ברוסיה) ביום כ"ז בתמוז התרמ''ב (14.7.1882) לאביו אליהו מאיר, (מגדולי המסחר בתבואות ובעצים בסביבה ההיא ובעל מנסרה לעצים בוילנה, בעל הדרת פנים שהסב עליו את פני כל רואיו) ולאמו שרה רבקה בת אליהו סבירסקי (ביניהם היתה קרבה משפחתית רחוקה), נדבת לבה ומעשי צדקה וחסד שלה היו נודעים לרבים במקום מושבה.

בן שנתים וחצי היה כאשר עברו הוריו לגור בעיר שוינציאן (עיר מחוז באותו פלך). קבל חנוך אצל טובי המלמדים והמורים ומחנכו האחרון היה הרב רבי פינחס רוזובסקי הרב דמתא חובב ציון בעל שם בדורו. כאשר מלאו לו חמש עשרה שנה עבר לוילנה והשתלם בלימודים כלליים והמשיך להתמחות בלימודי הקודש. בן 17 עם הוסד אגודת הנוער הציונית בשם "התחיה", נמנה כאחד מראשוני חבריה בשורותיה. אחרי השתלמותו בלימודיו, נתקבל כפנקסן בבית חרושת לתעשית פחי ומוצרי נחושת שהלך ונבנה אז בוילנה על ידי קבוצת סוחרים ידועים בה ואחרי הקמתו נתמנה כמנהל משרדו.

בשנת 1905 נשא לאשה את צלה בת דן הלוי בדנס. בשנת 1907 נכנס בעסקי עצים ויערות אשר בפירמה המשפחתית שלו "אליהו סבירסקי ובניו", שכר בית חרושת לנסירת עצים בעירו. הוא השקיע הרבה כושר ומרץ בפתוח עסקי הפירמה, ואחרי שנים אחדות של פעולה נמרצת ומוצלחת, הקים יחד עם אביו ואחיו מנסרה משלו בפרבר זויריניץ על נהר "ויליה" שבעיר וילנה, הצטיין בעירו בנדבת לבו לצרכי צבור ולמוסדות תורה, תרבות וחסד. היה ער ופעיל בעניני ציונות. בקיץ 1915, בהתקרב חזית המלחמה (במלחמת העולם הראשונה) לוילנה, עזבו פרנסי העיר וטובי העסקנים בה את העיר. דרכי המסחר והמלאכה השמו, היוקר האמיר והפרוטה אזלה מהכיס. השחיטה שהמסים ממנה שמשו למקור העקרי לכסוי הצרכים למוסדות הסוציאליים והצדקה, ובאופן חלקי גם למוסדות תרבותיים בעיר, התמעטה וגם המוסד הותיק הגדול שבשם "צדקה גדולה", שרכז בידיו את כל ההכנסות הרשמיות לעזרה למוסדות, לנצרכים וקשי יום, אזלו כל מקורותיו והמצוקה בעיר הלכה וגדלה. וקהל גדול של נזקקים לעזרה מהירה צבא על דלתות המוסד מבוקר עד ערב ("צדקה גדולה'' שמש בהסואה לקהלה סדירה, שבשלטון הצארי הרוסי אסור היה קיומה, ועסקה בכל פעולות של

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2262). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2262