Volume 6

Page 2441

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הערכים האישיים

הבארון אברהם בנימין (אדמונד) דה רוטשילד ("הנדיב הידוע" - "אבי הישוב")

נולד בט"ו באב תר"ה (19.8.1845) בפאריס (צרפת). לאביו יעקב (ג'יימס) מאיר (1868-1792 ; - אבי בית רוטשילד הפריסאי ובנו החמישי של מאיר אמשיל, 1812-1743 מפראנקפורט, הראשון לבארונים לבית רוטשילד ) ולאמו בתיה (בטי) בת שלמה מאיר , בנו השני של מאיר אמשיל ואבי בית רוטשילד הווינאי, שהיתה נודעת כחובבת השפה העברית ותומכת בסופרים יהודים.

גדל באוירת הנאמנות למסורת המשפחה, שהזדהתה עם המסורת הישראלית, ונדיבות יהודית וכללית מתוך הכרה באצילות המחייבת לזכור ממרומי מעמדה בעולם את בני עמה הנתונים בשפל המדרגה. (אביו ודודו שלמה מאיר פעלו גדולות בהשתדלותם הדיפלומטית להצלת היהודים מ"עלילת דמשק" ב-1840).

קיבל חינוך מעולה בתרבות הצרפתית והכללית, וביחוד נטה בצעירותו ללימוד האמנות והספרות, ומחנכו ליהדות היה ד"ר אברהם (אלברט) כהן , שהיה יועץ לעניני הצדקה של הבארון יעקב מאיר ושליחו לירושלים בעניני סעד לישוב ויסוד בית-החולים רוטשילד ומוסדות אחרים, והיה גם מחובבי ציון הראשונים ופרסם כמד. מאמרים ב"המגיד" ובאחד מביקוריו בארץ הוציא בירושלים את כתב-העת העברי הראשון בשם "מנחה חדשה".

ב-24.10.1877 נשא לאשה את עדה (אדלאידה ) בת שמעון וולף (וילהלם קרל מאיר) רוטשילד , בנו של קארל מאיר , הבן הרביעי של מאיר אמשיל אבי השושלת ומנהל סניף הבנק העולמי שלה בנאפולי, שהיתה אז בירת ממלכת "שתי הסיציליות". זה היה בהתאם למסורת המשפחה, שנשתמרה בדורות הראשונים, שצאצאי בית רוטשילד יתחתנו ביניהם, כפי שצוה אבי

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2441). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2441