Volume 6

Page 2446

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מושבות, מוסדות וכו' וכן בול-דואר מיוחד הוצאה לזכרו (23.11.1954).

בהוצאת "מגן" חיפה (1954) בעריכת ג. קרסל, הופיע ספר "אבי הישוב" (דברי פתיחה: דוד בן-גוריון).

שמואל טולקובסקי

נולד באנטוורפן (בלגיה) בשנת תרמ"ו (27.6.1886). לאביו משה (ציוני ותיק ונדבן) ולאמו שולמית (שיינדל).

קבל חנוך במכון אגרונומי בג'מבלו (בלגיה), בשנת 1909 קבל תואר של מהנדס חקלאי.

היה פעיל בתנועה הציונית בעירו.

בשנת 1911 עלה לארץ.

פרדסן ועסקן בכל שטחי הצבור בארץ. בימי מלחמת העולם הראשונה שירת בצבא בבלגיה ואח"כ באנגליה.

נשא לאשה את חנה בת יצחק לייב גולדברג (ראה כרך א', עמוד 483).

בשנות 1920-24 היה חבר עירית תל-אביב ויו"ר ועדת בנין ערים של תל-אביב.

בשנות 1924-34 מיסד ומנהל חברה לפירות יפו (למשלוח פרי הדר לחו"ל).

בשנת 1928 קבל מהממשלה הבריטית בלונדון, אות כבוד M.B.E.

בשנת 1933 יסד יחד עם הצייר ראובן את קלוב "הרוטרי" בתל-אביב-יפו.

משנת 1934 מנהל כללי של מרכז פרי הדר בא''י.

מאותה שנה, קונסול כבוד לממשלת שוודיה בתלאביב-יפו וחיפה.

בשנות1935-36 פעל בארצות אירופה להפצת ההדר הא"י, וביחוד להסרת מכשולים מסחריים והגבלות ממשלתיות.

ממיסדי ומנהלי החבל הימי לישראל (1937) ושימש יו"ר החבל.

היה ממיסדי חברת השייט הישראלית "צים".

היה יו"ר ועדת המטעים הממשלתית, חבר הועדות הממשלתיות לנמלים, להדרים, לפרסום ההדרים, להגנת הצמחים, לכלכלה חקלאית ושיווק.

חבר "הפלשתין אכספלורישן פונד" ו"החברה האסיאתית הממלכתית", ה"חברה הארצישראלית המזרחית" בירושלים ו"החברה העברית לחקירת א"י".

חבחר מרכז ה"הגנה", פעל רבות להשגת תקציביה וכו'.

חוקר ההיסטוריה הא"י. חבר ספר על "תולדות יפו" (באנגלית, 1924, תורגם לעברית, 1925). וכן הוציא ספר על "תולדות תפוח הזהב" (זהו ספר יסודי בעל ערך רב. ספרו הראשון על "תולדות יפו", מכיל ידיעות רבות ממקור ראשון על תולדות הישוב העברי בעיר קדומים זו).

במאי 1949 נתמנה ע"י מדינת ישראל, לקונסול ישראלי כללי בשווייץ. מנוי זה נתקבל בצבור ברצון, היות ומנויו בא בעתו. הוא ידע לייצג את ארצו ומולדתו בארץ התיירות הקלאסית.

תוארו כיום: שליח מיוחד וציר מוסמך בהלווטיה, והצירות - בברן.

כתב בעתונות בארץ ובחו"ל מאמרים רבים בכלכלה מדינית, בהיסטוריה וארכיאולוגיה של א"י.

איש תרבותי, בעל נימוסין, יידע דרכי עסקים ומקובל בצבור כעסקן צבורי באמונה. בעל ידיעות נרחבות במקצוע פרי הדר ובעל קשרים טובים עם שוקי ההדרים בחוץ-לארץ.

צאצאיו: עדה אשת יואב אוארבך (מהנדס חשמלי),נעמי, אלוף דן טולקובסקי , מפקד חיל האויר הישראלי (ראה את הערך שלו בכרך זה).

פרופ' ד"ר ניסן טורוב

נולד בשנת תרל"ז (15.8.1877 לפי הלוח הישן) בנישוויז' שבפלך מינסק (רוסיה הלבנה) לאביו שמואל ליב (סוחר בן-אוריין ומשכיל עברי). התחיל ללמוד ב"חדר" והתקדם יפה גם בשפה ובספרות הרוסית בעזרת מורה פרטי ושקידה עצמית. בו בזמן הדריך אותו חברו הגדול ממנו בשש שנים, שמחה חיים וילקומיץ, תלמיד ישיבת מיר, בחיבת ציון ובספרות העברית. בגיל 12 עבר עם המשפחה למוסקבה, ומשנתגלו בו ניצני כשרון לציור הוכנס בהשתדלות אחותו הבכירה לביתהספר לציור ופיסול, בו היה היהודי היחיד וחבריו הגויים החלו פוגעים בו במכות, אך הוא השכיל בעמידתו האמיצה ובתוכחתו לשכנעם בדבר הכיעור האנושי שב"גבורת" רבים נגד יחיד והרפו ממנו. משגורשו היהודים ב-1890 ממוסקבה הוכרחה משפחת טורוב לחזור לנישוויז', והנער ניסן הלך ממש במקלו ובתרמילו לוילנה, להמשיך את לימודיו בבית-הספר לציור שם. אך בינתים פגה נטיתו לציור ואחרי הכנה בלימודים תוך מתן שיעורים פרטיים ורעב ומחסור הצליח בבחינות

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2446). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2446