Volume 6

Page 2476

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

למלחמה בתאונות דרכים הממשיכה את פעולותיה גם עם קום המדינה. משמש כיושב-ראש האגודה (בין פעיליה נמנים : פרופ' ד"ר מ. מרכוס, השופט ש. לובנ ברג, יהודה נדיבי, דב גפן) , מרצה בעניני "זהירות" בצבא, ב"קול ישראל", במוסד להיגיינה מקצועית בתעשיה על יד משרד העבודה.

כתב בעתונים: "דואר-היום", "דבר", "הארץ", "במחנה", "ירוזלם-פוסט" ובשבועונים על נושאים שונים. הוציא חוברות "זהירות". ממיסדי "טכניקה ומדע", הוצאת ספרים ועתונים טכניים ומדעיים בתל-אביב.

בתו: דאונה-שרה.

אסתר אורן (קוריצקי)

נולדה בוילנא דליטא בשנת תרנ"ט (1899). לאביה נחום קוריצקי ולאמה רחל לבית הרבה מלובלין.

קבלה חינוך בבית-ספר עממי ותיכוני ממשלתי. הצטיינה בלימודיה. בכשרונותיה ושאיפותיה להשכלה - השתלמה בכוחות עצמה בחינוך ומדעי הטבע. במשך הזמן רכשה ידיעות נרחבות גם באמנות. מוסיקה וארכילוגיה.

בסוף מלחמת העולם הראשונה, אחרי המהפכה, שימשה בתור סגן-מנהל מחלקת החינוך ויסדה בתי-ספר ובתי יתומים.

נשאה לאלימלך בורשטיין (איש עסקים גדולים בעצים ויערות. התישבו בוילקומיר שבליטא. שניהם התמסרו לעניני ציבור, תרבות וציונות. יסדו את הגימנסיה העברית במקום ובמשך שנים רבות עזרו לקיומה).

בשנת 1925 עלו לארץ. שינו את אורח חייהם ועברו ממסחר לחיי חקלאות. קנו פרדס ונטעו פרדס נוסף. בנו בית ועל ידו משק קטן. במשך כל השנים שמרו על עיקרון עבודה עברית טהורה, למרות הקשיים הכלכליים; דבר נדיר מאד בימים ההם. ילדיהם קבלו חינוך חקלאי. ביתם היה פתוח לפרט ולכלל, לקרובים וידידים. חוץ מעבודת ביתה מסרה את זמנה החפשי לעניני ציבור ולעזרה לזולת: קרן הקיימת, קרן היסוד, שוחרי האוניברסיטה ובמיוחד בהתאחדות נשים לשווי זכויות. יסדה את סניף ההתאחדות בפתח-תקוה. היתה חברת הועד הארצי. נשלחה כצירה לקונגרסים בדנמרק ושוייץ.

התמסרה במיוחד להגנת זכיות האשה לפני הרבנות בתור חברת הלשכה המשפטית.

עם פרוץ המלחמה השניה עסקה במרץ בגיוס ושלחה את שני ילדיה הבוגרים לצבא למרות מות בעלה הפתאומי.

בשנת 1944 נשאה בזיווג שני לד"ר אריה אורן חבויניק (ראה כרך ג', עמוד 1494).

עברה לגור בתל-אביב והעבירה את מרצה לשדה פעולה יותר נרחבים ב"התאחדות נשים לשווי זכויות" בתל-אביב, בנות ברית ואגודת יוצאי ליטא.

נפטרה ביום ט"ו אדר א' תשי"ד (18.2.54).

צאצאיה (מבעלה הראשון): שלמה ענבר, שולמית אשת גיאורג סטארוק, רחל.

שושנה אבן-שושן (שיינוק)

נולדה ביבנאל בכ"ז חשון תרע"ג (7 בנובמבר 1912). לאביה אליעזר בן אריה שיינוק ולאמה רחל בת משה ליפשיץ. האב, בן למשפחה ידועה ואמידה, בוילנא, נולד בשנת תרל"ט (1879). בן י"א עלה עם הוריו ארצה. ההורים רכשו את אדמות מחנים ואח"כ התאכרו במשמר-הירדן. לאחר שנות תלאה וסבל חלו בקדחת צהובה ונפטרו שניהם ביממה אחת. מצאו מנוחת עולמים בבית-הקברות שבמשמר-הירדן. אחרי פטירתם עבר אליעזר שיינוק, שעבד תחילה בראש-פינה ובסג'רה, למשק הוריו במשמר-הירדן. ב-1905 עברה המשפחה ליבנאל בגליל התחתון. מראשוני המושבה ופעיליה, וחבר הועד בה במשך שנים רבות. דמות נלבבת של איש עבודה ויצירה למופת. בכ"ז ניסן תרצ''ו (19.4.36), נפטרה

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2476). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2476