Volume 6

Page 2492

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: עטרה אשת זאב פלטאו, מרים רבקה אשת אליהו שרגאי (בנו של ר' שלמה זלמן שרגאי, לפנים ראש עירית ירושלים ועתה ראש מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לישראל)הלומד כלכלה מדינית באוניברסיטה בג'נבה, צביה (תלמידה בבית ספר תיכוני).

משה גוריון (וגר)

נולד בירושלים, ב' אב תרנ''ז (1897) לאביו ר' אשר זאב וגר (ראה בכרך זה) מאודיסה ולאמו שרה עטיל לבית קמינר-קמינסקי מפינסק.

גמר חוק למודיו בירושלים בבית הספר לבנים עטיל לבית קמינר-קמינסקי מפינסק.

השתתף במלחמת השפות נגד חברת "עזרה" ליהודי גרמניה, ועבר יחד עם יתר התלמידים השובתים לבית המדרש למורים העברי מיסודה של ההסתדרות הציונית העולמית.

הצטרף בימי נעוריו להסתדרות לשפה ולתרבות העברית מיסודו של הקונגרס הציוני.

הוזמן לכהן כמורה וכמנהל בית ספר עברי בגולה (יון ובולגריה) במקום שעבד גם כמדריך לנוער העברי, כמארגן, כעסקן קרן הקימת לישראל וכמזכיר האגודה הציונית "גאולה".

חזר לארץ בשנת תרפ''א והמשיך בעבודתו כמורה עברי.

הוסמך למשפטים בביה''ס למשפטים בירושלים וקבל רשיון עו"ד לאחר שתי שנות התמחות. עבד כעו''ד פרטי בתל-אביב במשך כעשר שנים. נסע לאנגליה לשם השתלמות והתמסר גם לתעמולה לטובת התנועה העברית בגולה (צ'יכיה, אנגליה ארצות הברית של אמריקה) בתקופת שנות 1937-1935 השתלם בארצות הברית וקבל את התואר מ. א. מהאוניברסיטה של ניויורק לאחר הגשתו תיזה בנושא של המשפט הבין-לאומי. לאחר חזרו לארץ המשיך לעבוד במקצועו כעו''ד בירושלים.

פרסם ספר בהתפתחות דיני עבודה בישוב העברי בהשתתפות פ. דיקשטיין (פצויי-פטורין, הוצאת ר. מאס. ירושלים ת"ש, 198 עמ'), וכן פרסם מאמרים בירחונים ובכתבי עת על נושאים של חוק ושלטון בישוב ובמדינה ובנושאים אחרים. בימי מאבק הישוב השתתף בהגנה על אסירי עליה ובפעולה למען משפט השלום העברי. במלחמת השחרור התנדב לצה"ל באחת מחטיבותיו. לאחר הקמת מדינת ישראל עבד למעלה משנתיים כיועץ משפטי באחד האגפים של משרד האוצר. לאחר פרישתו מתפקידו חזר לעבודתו המקצועית כעורך-דין פרטי בירושלים. חבר הסתדרות עורכי הדין בישראל, האגודה הישראלית למשפט בין-לאומי וההסתדרות הכללית של העובדים העברים בישראל.

יקיר הר-זהב (גולדברג)

נולד בורשה (פולין) בשנת תרס"ד (1904 .6 .20).

לאביו יהושע בהרב שמחה אבדק"ק שעבארשין, (נכד הש"ך ז"ל ו"החמדת שלמה" ז"ל, מצאצאי ר' יקיר גולדברג בורשה, ור' שמחה גולדברג מעיר שבשון -היה מוסמך לרבנות-התפרנס במסחר המנפוקטורה) ולאמו גלה בת שמואל לוין (מצאצאי העסקנים משה לוין משדליץ והרמן רוגבוי מורשה. קבל חנוך בחדר, ת"ת, ישיבה. בית ספר עממיוכאסקטרן.

בגיל צעיר בשנת 1916 נכנס כחבר לתנועת הנוער "השומר הצעיר". בשנת 1919 השתתף במיליציה ("לודובה") הגנה העצמית בורשה. ב-1920 אחרי ימי "תל-חי" יצא בלוית כמה בחורים "מהשומר הצעיר" וייסדו הסתדרות נוער ע"ש יוסף טרומפלדור-הגלילי. בשנת 1922 עם קום האיחוד של "השומר הצעיר" עם התנועה ע"ש טרומפלדור והתחיל להתבלט הקו של הדגל האדום, החליט לנטוש את התנועה, בשנת 1923 הוא מייסד את הסתדרות הנוער האקטביסטי ע"ש זאב ז'בוטינסקי יחד עם יעקב פרלמן, יוסף רפל, ד"רקרופיצקי, ויליצ'קר, ד"ר סוכובציסקי ואחרים. תנועה זו היתה מסונפת להנהלה הציונית בפולין לרגל אי לגלזיציה רשמית ורק בשנת 1924 נרשמה כאגודה ספורטיבית ,השחר" (יודשנקו בפולנית) והקימו סניפים

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2492). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2492