Volume 6

Page 2498

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הנטיעות בכל שטח העיר (במשך כ-30 שנה).

היה חבר פעיל בהגנה, במשמר האזרחי ועוד.

עזר לקנות אדמות כפר צור.

בשנת תרפ"ב נשא לאשה את ידידה בת שלום זיסה חיותמן (ראה כרך ב', עמוד 636).

היה חבר ההסתדרות.

היה לו כח דיבור, עז נפש ומסור לתפקידו.

נפטר ברמת-גן, י"ח ניסן תשי"ב (13.3.1952).

יוסף כרמל (קרמר)

נולד באודיסה (רוסיה) כ' אב תרפ"ו (1.8.1924).

לאביו משה קרמר (בן למשפחה ציונית מעיר נובוגרד ולינסק (זוועהיל) ברוסיה) ולאמו זהבה בת אליהו ברך (ממשפחת המשורר ח.נ.ביאליק).

קבל חינוך בבי''ס לפקידות גבוהה של הסוכנות היהודית וממשיך בלמוד משפטים.

בשנת 1925 עלה עם הוריו לארץ.

היה קצין בהגנה, במשטרת הישובים העבריים, צנחן ותפקידים אחרים בצ.ה.ל.

ב-17.4.50 נשא לאשה את שולמית בת ישעיהו ומאשה זלצר מלונדון. (מהציונים התורמים והמסורים ביהדות לונדון, נפטר לפני 7 שנים ונקבר בהר הזיתים).

בצ.ה.ל. עלה לדרגת סגן אלף.

שליש צבאי לנשיא המדינה.

אחיו: אליהו כרמל (הממונה על "קול ירושלים"), יעקב קרמר (משרד האוצר), ראובן יזרעאלי (בעירית ת"א), ואחות הניה פינשטיין.

זליג פרידמן

נולד במינסק (רוסיה) בשנת תר''מ (1880).

לאביו דב ולאמו רבקה. קבל חנוך מסורתי.

עסק במסחר עצים וקבלן לצבעים.

היה חבר פעיל בתנועה הציונית בעירו.

נשא לאשה את בתיה (בשה) בת יהודה בייטש ממינסק. בשנת 1912 עלה לארץ והתישב ביפו. למד את תורת הצבעות ועבד בה. היה ענו ולכל ילדיו לימד מלאכה וכולם התבססו בארץ.

היה חבר במרכז בעלי המלאכה ביפו והיה מהראשונים שהשתתף בבנין שכונות מרכז בעלי מלאכה בלב-תל אביב והקים בית ברחוב שיינקין.

נפטר בתל-אביב, כ' שבט תשי"ג (5.2.1943).

צאצאיו חיה אשת אליעזר קוטר, משה, איסר, יצחק, נחמה אשת שמואל רוזנשטיין, דב, טובה אשת שמעון סנדרוב.

דוד הר-אבן (שטיינברג-סטונהיל)

נולד בירושלים י"ז תמוז תרנ"ו (2.7.1896).

לאביו יחיאל מיכאל (ראה כרך ב', עמוד 576) ולאמו גיטל בת אליהו בנעט. קבל חינוך מסורתי וכללי בבתי הספר "אחוה" ו"תחכמוני" בנוה צדק ויפו. בשנת 1913-16 באוניברסיטא של נאנסי בצרפת, וגמר מהנדס.

ב-3.12.1919 נתקבל כפקיד במחלקת ההנדסה של הדאר.

בשנת 1923 נשא לאשה את תחיה בת הבלשן ד"ר יצחק אפשטיין (ראה כרך ב', עמוד 822).

בשנים 1925/26 מפקח לטלגרף ולטלפון.

היה המהנדס הראשון בארץ לבזק (טלקומיניקציה). הדריך משנת 1920 את רוב העובדים הותיקים של מחלקת

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2498). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2498