Volume 6

Page 2529

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

האוניברסיטה העברית בירושלים (בהנהלת הרב הפרופיסור ד"ר משה שור) וי. י. פוזננסקי, וכן עד שנת 1934 התמסר עם עסקני-צבור נאמנים בוורשה (עם ליאון לויטה בראש) לארגון מתן עזרה כלכלית לפליטי גרמניה, שבאו בהמונים לפולין.

באותו הזמן המשיך לכתוב בעתונים היומיים בוורשה ("היינט", "נאש פשגלונד" ו"אופיניה") במקום שאחיו העתונאי הידוע שמואל בנעט היה סופר קבוע, וכן בעתונים "ראדאמער צייטונג" (בעריכת פנחס פוגלמן ) ו"ראדאמער-שיעלצער לעבען" (בעריכת מאיר הערץ) , שהופיעו בראדום, וכן ב"וואו שאווער אידישער וואכענבלאט" (בעריכת שמואל-חיים לנדוי). בשנת 1934 עלה ארצה ונכנס לאוניברסיטה העברית בירושלים ובמשך שנה היה חבר פעיל בועד הסטודנטים בירושלים מטעם קבוצת הסטודנטים הבלתי-מפלגתית "יבנה".

כעבור שנה הביא את משפחתו לארץ-ישראל והתישב עם הוריו בחדרה.

בשנת 1935 הוזמן ע"י צבי בוטקובסקי , נשיא התאחדות האכרים וחיים אריאב (מנהל התאחדות האכרים בא"י) לשמש מזכיר הסתדרות החקלאים בחדרה. ביחד עם התפקיד הזה נמסר לו ע"י המנהל ד"ר ראובן כצנלסון גם ניהול קופת חולים עממית מיסודה של "הדסה" (שרת את המוסד 8 שנים), ולאחר שעזב את קח"ע, התמסר כולו עד היום הזה כמזכיר כללי של הסתדרות החקלאים וחברת מייסדי חדרה בע"מ. חבר פעיל בהנהלת סניף הציונים הכלליים בחדרה שבראשות מר שלמה מאירסון , וביחוד כמרכז ועדת התרבות. פעיל בלשכת "השרון" של "בני ברית" בחדרה.

בשנות 1951-1947 היה גם המזכיר והגזבר של המועצה המקומית לשטח הכפרי של חדרה ("המועצה הכפרית", שבוטלה אח"כ) במשך כל שנות קיומה. היה מיוזמי וראשוני המשתכנים בשכונת "אגרובנק" (כיום: שכונת הנשיא) בחדרה ובהקמת שכונת "עולי סידקוב" בנוה חיים בחדרה.

בשנת 1935/1936 - בתוקף תפקידו עזר ליצחק זיו-אב (אז מזכיר התאחדות האכרים בא"י) בסידור 400 משפחות העולים החדשים ("עולי סידקוב), שהובאו ארצה ע"י התאחדות האכרים בארץ-ישראל.

בחגיגות יובל החמישים של חדרה, שנחוגו בחדרה ברוב פאר והדר בחודש פברואר 1940 - הביא את ברכת שכונת "אגרובנק", "בת הזקונים" של חדרה אז, בשרות השידור, בשם כל תושבי השכונה ומיסדיה.

עם היווסד עתון "הבוקר" (בשנת 1935) ועם התמנותו של יצחק זיו-אב כמזכיר המערכת - הוזמן לשמש בחדרה והשומרון כסופרו הקבוע של העתון, ובתפקיד זה הנהו ממשיך עד היום. באותו הזמן ממשיך גם בתפקיד זה ככתב "ידיעות אחרונות" בשומרון. כמו כן מתפרסמים מפרי עטו בעתונים שונים וכתבי-עת כארץ ובחו''ל (במלבורן - אוסטרליה ובאמריקה) כתבות וריפורטז'ות מחיי הארץ.

בשנת 1951/1950, במלאת 60 לחדרה, בתוקף תפקידו כמזכיר כללי של חברת מיסדי חדרה בע"מ והועדה להוצאת "ספר חדרה", עזר בהרבה לועדה ולסופר עבר הדני באיסוף ותיאום החומר לספר "חדרה ששים שנות קורותיה", שהוצא על ידי חברת "מסדה" וחברת מייסדי חדרה בע"מ.

חבר פעיל בהגנה (15 שנה) וכן בחיל המלואים.

בשנת 1941 נשא לאשה את נעמי בת ר' אשר-צבי (אנשל) ובתיה טיטלבוים (נדבן ידוע ועסקן צבורי רבפעלים באמריקה ובירושלים), חניכת בית-הספר התיכון של אולינה דה-רוטשילד ("מיס לנדאו") בירושלים, מוסמכת להוראה בשפה האנגלית.

צאצאיו: בלהה, מאירה, חוה, רבקה-מאשה.

אשר זאב וואגער

נולד ל' ניסן תרכ"ג (1863) בנובוגרודק (ברוסיה הלבנה).

לאביו ר' שרגא פייוול ולאמו עלקה לבית הורביץ (נצר ממשפחת רבנים ופרנסי קהלה). בימי נעוריו היגרו הוריו עם משפחתם לדרום רוסיה והתישבו באודיסה, במקום שאביו קבל משרת פקיד בבית חרושת יהודי לכדורי עופרת. בית אביו, שהיה איש תורה וחובב ציון, היה בית ועד לעולים לארץ

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2529). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2529