Volume 6

Page 2570

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: דוד חי, משה (ראה בכרך זה), יחזקאל, מרדכי, מנחם, חנה אשת ח. נבון, זלדה אשת יחזקאל מנדלמן (חצקול אפטייקער).

לזכרו - הופיע בירושלים בתש''ז חוברת "בית ליליינטהאל" בעריכת מרדכי י. ווייס, וכן הקדיש לו נכדו ר' יהודא (יודא) אהרן סגל-ווייס בספרו "בשעריך ירושלים" (הוצאת "הלוי", ירושלים תש"ט) פרק מיוחד, בעמוד 265.

משה ליליינטהאל

נולד בירושלים בשנת תר"י (1850).

לאביו בנימין (ראה בכרך זה) ולאמו ביילה געשקעס .

קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה, וזמן מה למד בישיבה גם אחרי הנשואין.

החל ללמוד עבודת דפוס בבית דפוסו של ר' ישראל ב"ק , אח"כ קנה ביחד עם ר' אלחנן טננבוים את דפוסם של ר' אליהו ומשה חי ששון שהביאו אתם מארם צובא (עירק).

השותפות לא האריכה ימים והוא נשאר לבדו כבעל הדפוס, ונקרא "דפוס משה ליליינטהאל הירושלמי" (המדפיס הירושלמי). שיתף את בנותיו בעבודת הדפוס.

היה אחד מבני כולל הו"ד (הולנד ודייטשלנד).

נשא לאשה את ביילה בת ר' אליעזר שו"ב ליפוביץ . (אחד השו"בים הראשונים של חסידי ירושלים, היה מניצולי הרעש בצפת בשנת תקצ"ז - 1837), נפטרה בירושלים בי"ד אדר תרפ"ד.

נפטר בירושלים ד' סיון תר''ע (11.6.1910). צאצאיו: צפורה (פייגה) רחל אשת ר' יהודה (יודא) אהרן סג"ל ווייס (ראה בכרך זה), לאה רבקה אשת ר' אברהם שניאור זלמן סלונים, געשקע אשת ר' אפרים פישל אנגלשטיין, חנה אשת ר' מאיר פריימן (נינו של ר' ישראל משקלוב, בעל "פאת השולחן"), שרה, בן-ציון.

משה סלצובסקי

נולד במינסק (רוסיה הלבנה), א' אייר תרכ"ח (1868). לאביו ברוך ולאמו מרים הקל. למד בחדר ובישיבה, וכשגדל נהיה לסוחר והצליח במסחרו (בקורסונוב, רוסיה, וקניגסברג, גרמניה).

ציוני מנעוריו, פעיל ב''חובבי ציון" וכו'.

נשא לאשה את חנה בת זאב לוין ובזיווג שני נשא לאשה (ב-1905) את רחל (רוזה) בת יוסף ברלין שנפטרה בתל-אביב, כ"ט סיון תרפ"ח - 17.6.1928.

ב-1922 ביקר בארץ בפעם הראשונה ועבר אותה לארכה ולרחבה, והתענין במצב הכלכלי והמסחרי שלה.

ביקר שנית בארץ בשנת 1925.

כשחזר לגולה החליט לחסל את עסקיו ובשנת 1927 עלה לארץ להשתקע בה.

התחיל לעסוק במסחר ותעשיה כאחד. היה ממיסדי חברת "יצהר", ביח"ר לתעשית שמנים. ממיסדי "בנק לתעשיה בע"מ . יסד וניהל את הקואופרטיב "מגדל הדר" בהרצליה.

היה פעיל בועד "אוהל שם" ו"עונג שבת'' ונבחר לגזבר הועד.

היה סגן יו"ר ב"מושב הזקנים" (ברחוב אלנבי) משנת תרצ"ג.

היה חבר ועד "ברית ראשונים", אח ב"בני ברית" וחבר הועד בבנק הקונסטרוקטיבי.

נפטר בחיפה ט' שבט תשי"א (16.1.1951) ונקבר בנחלת יצחק, תל-אביב.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): מרים, אכתריאל. (מאשתו השניה): ד"ר ברכה (ברטה) אוסטרובסקי (רופאה בחיפה) .

בן ציון ישראלי (צ'רנימורסקי)

נולד בעיירה גלוחוב, פלך צ'רניגוב (רוסיה) כ"ה שבט תרמ"ז (1887).

לאביו ישראל משה צ'רנומורסקי (שם המשפחה היה שפירא, משפחת כהנים, בקשר עם שירות בצבא ניקולאי, שנו את השם) ולאמו חיה רחל. עד שנתו החמש-עשרה, למד בחדר ובישיבה, אחרי זה היה לאכסטרן. כאשר הגיעה לעיירה בשורת המבשר וקמו ציונים, נפעם לב הנערים, ובגבור מצוקת ישראל ועלבונו ע"י פרעות קישינוב השתזרה המצוקה לכמיהה ולמאוויים.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו.

עלה לארץ בחרף תרס"ו (1906).

עבד בפתח-תקוה משם עבר לרחובות ויחד עם חבריו נח נפתולסקי (ראה כרך ד' עמוד 1595) ומאיר רוטברג (ראה כרך ד', עמוד 1748) המשיכו בעבודה חקלאית ובשמירה.

נשא לאשה את חיה בת יעקב ופייגה זלצר .

לאחר שנה וחצי מיום עלייתו לארץ, נסע לרוסיה להתייצב לצבא, בכדי שהוריו, מחוסרי האמצעים, לא יצטרכו לשלם קנס כספי בעד אי התייצבותו לצבא וכן בשביל להתראות אתם בפעם האחרונה.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2570). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2570