Volume 6

Page 2578

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רות לקרב את השירה העברית להמוני העם. חיבר למעלה ממאה מנגינות לשירים עבריים ועזר בקולו לחבבם על הקהל. כמה ממיטב מבצעיו הזמרתיים הוקלטו בתקליטים שנתחבבו על המוני היהודים בארץ ובתפוצות.

ד"ר ירמיהו יפה

נולד ביפו, י"א כסלו תרנ"ט (24.11.1898). לאביו ד"ר הלל יפה (ראה כרך ג', עמוד 1141) ולאמו רבקה בת אריה גליקשטיין (אחות אסתר אשת חיים מרגלית קלווריסקי) .

קיבל חנוך עברי לאומי, בראשונה למד בבית הספר העממי בזכרון-יעקב, בגמנסיה "הרצליה" בתלאביב, עד הגירוש מתל-אביב-יפו במלחמה העולמית הראשונה.

לאחר הכיבוש הבריטי התגייס לגדוד העברי ושירת בו עד שנת 1920.

אחרי שנשתחרר מהצבא יצא לחוץ-לארץ ולמד באוניברסיטה בג'נבה במחלקה הכימית וסיים חוק למודיו ב"מכון לבחינת חמרים" בקבלת תואר ד"ר לכימיה.

חזר לארץ ונכנס לעבודה במקצוע שלו, מתחילה עבד בתחנת הנסיון החקלאות, אחר כך עבד בבית החרשת "שמן" בחיפה, משם עבר ל-י. סי. י., באנגליה, סוריה וא"י. עבד ב"ים המלח" ומשנת 1933 הועמד בראש המחלקה החימית של "מכון התקנים הישראלי" (מת"י) בתל-אביב.

היה פעיל בועד החיילים המשוחררים מהמלחמה העולמית הראשונה, חבר בהסתדרות הכימאים ובאגודת האינג'ינרים והארכיטקטים, מפעילי "התאחדות בני הישוב בא"י", היה חבר במרכז "למען תוצרת הארץ" (עד 1939), חבר בועדות שונות.

נשא לאשה את תמר בת הסופר חיים מרדכי בן-עמי (רבינוביץ) (ראה כרך ג' עמוד 783).

ערך את ספרו של אביו "דור מעפילים" (זכרונות, מכתבים ויומן - הוצאת דביר, תרצ"ט).

הוציא ספר על "האטום והאנרגיה האטומית" (תש"ו). פרסם מאמרים על הגדוד העברי ועל נושאים כלליים ומקצועיים.

יהודה קלמן

נולד בעיירה לאדיזיניק (אוקראינה רוסיה) י' חשון תרנ"ט (1898).

לאביו חיים שלמה (סוחר תבואות נכבד בעיירתו שהיה עובר לפני התיבה כש"ץ שלא על מנת לקבל פרס) ולאמו שרה בת לוי יצחק טרובניק. קיבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות. בגיל 8 יצא שמו לתהילה בתור ילד פלא ''אידעלה" שהיה עובר בעירות ומשמיע תפלות בתור ש"ץ. החל ללמוד חזנות אצל החזן הנודע אברהם בורקין (מאומן). בגיל 9 שנים לקח אותו החזן דוד רויטמן (אז בפטרבורג ) בתור משורר סלוסטן במקהלתו, ובפטרבורג למד בקונסרבטוריון והשתלם שם בתיאוריה ובתורת הקומפוזיציה אצל הקומפוזיטור הרוסי הנודע רימסקי קורסקוב , וכן היה משורר בפטרבורג אצל החזן זבולון קוורטין .

משרתו הראשונה בחזנות היתה בבית הכנסת המרכזי באודסה (ערש החזנות שיצאו לה מוניטין במיטב הכוחות, כגון: הש"ץ פנחס מינקובסקי , המנצח דוד נובקובסקי , החזן בחמן, פיצי אברס, שלמה רזומני וכו') במקום החזן דוד רויטמן שיצא לחו"ל. חמש שנים כיהן במשרה זו, ומשם נתקבל כחזן ראשי בקהלת חארקוב, ולבסוף נתמנה כחזן ראשי בבית הכנסת הגדול במוסקבה במקום שכיהן במשרה נכבדה זו 8 שנים ויצאו לו מוניטין עד למרחקים. במוסקבה התפללבניצוחו של קוסטלבסקי . אך כציוני נלהב גמר אומר להשתקע בארץ אבות ולהרביץ חזנות נאה ואמנותית בישראל, ואחרי מאמצים רבים עלה לארץ בשנת 1936.

הופעותיו הראשונות בארץ השאירו רושם בל ימחה. בשבת הראשונה שר במסיבות "עונג שבת" באהל שם בת"א, ותפילתו בימים הנוראים באולם "מוגרבי" בת"א בניצוחו של המנצח ליאו ליוב , בלוית מקהלה גדולה, הפכה לסנסציה וקנה לו מעריצים רבים.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2578). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2578