Volume 6

Page 2585

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

באותה שנה היה לב"כ פירמה גדולה מחו"ל לביסקויט במצרים, עד 1932.

במצרים היה חבר פעיל ב"המועדון העברי" בקהיר, וכן בשאר הארגונים הציונים בקהיר ובאלכסנדריה.

ב-1932 הזר לארץ ופתח יחד עם אחיו הצעיר בועז טיקטין, משרד לסוכנויות ליבוא ויצוא, וקבלו סוכנויות ראשיות לזכוכית מצרפת ולעשבי ים מאלג'יריה וכו".

הקימו ברעננה ביח"ר לעבוד עשב-ים שהחל לגדול בארץ.

חבר פעיל בבני-ברית (לשכת "יצחק ילין") וב"התאחדות בני הישוב בא"י".

צאצאיו: גדעון (מהנדס לחשמל-קרור), רבקה (סטודנטית באוניברסיטה העברית למשפטים), אילן (תלמיד).

יואל אברהם ווייט

נולד בפולניה בשנת תר"ב (1842).

לאביו משולם זלמן ב"ר יואל אברהם ווייט (נפטר כ"ב טבת תרנ"ה).

קבל חנוך מסורתי וכללי. נשא לאשה את שרה בת גדליה אקסלר , ילידת עכו.

עלה לארץ מפילדלפיה (ארצות הברית) בשנת תרמ"ג (1883) יחד עם משפחתו והתישבו בירושלים. הביא עמו הון רב ופתח בית מסחר למכירת בגדים מוכנים לגברים ולילדים בירושלים, את הסחורות היה מביא בימים ההם מקונסטנטינופול וגם מוינה.

בית המסחר התנהל ע"י בנו יצחק וחתנו יצחק ספיר (בן בנימין זאב, ונכדו של רבי יעקב הלוי ספיר, בעל הספר "אבן ספיר", ראה כרך ב' עמוד 559).

היה ירא שמים ובעל צדקה גדול. בפי בני ירושלים נודע בתור ''הנדיב מאמריקה". בעיק, הגיש עזרה לתלמידי חכמים נצרכים - במתן בסתר.

הפריש בקביעות אחוז ניכר מרוחיו ואף מהונו לישיבות ולתלמידי תורה. כשמסר את עסקו לבנו וחתנו הנ"ל, התנה תנאי, כי בית המסחר ישלם 400 פראנק לחדש (סכום גדול למדי באותם הימים) לכמה מוסדות בירושלים. חוץ מזה כלכל 12 תלמידי חכמים חשובים על מנת שיהיו פטורים מעול פרנסה ויתייחדו ללמוד תורה.

בשנת 1908 עזב את העיר ועבר לכפר, למושבה פתח-תקוה, נטע את אחד הפרדסים הראשונים במושבה, ובמעשהו זה שימש דוגמא, ומופת ליהודים חרדים אחרים שנטשו את חיי העיר ועברו לחיות בכפר ולעבוד את אדמת הארץ. עבד בעצמו במעדר, טיפח והשקה כל עץ ועץ. הקפיד על קיום השמיטה ולא נרתע מכך בגלל הפסד ממון.

נפטר בירושלים, כ' ניסן תרע"ד (16.4.1914).

צאצאיו: בנימין, צבי (הרי), אסתר אשת יצחק ספיר, רחל אשת ישראל רובינשטיין, בלומה אשת חיים קלינסקי, יצחק (ראה בכרך זה).

שמעון פרס (פרסקי)

נולד בוישניבה (פולין), כ' אב תרפ"ג (15.8.1923). לאביו יצחק פרסקי ולאמו שרה בת צבי מלצר. קבל חנוך בבית ספר עממי "בלפור" ובבית הספר התיכוני למסחר בתל-אביב, בכפר הנוער בבן-שמן, אוניברסיטה New School for Social Research בניו-יורק ובאוניברסיטת הרוורד בבוסטון (ארצות הברית).

היה חבר קבוצת ''אלומות" ע"י הכנרת. כגזבר הקבוץ הראה כשרון רב באופרציות כספיות גדולות.

בשנת 1945 השתתף בקבוצת חברי הפלמ"ח (14

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2585). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2585