Volume 6

Page 2586

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

איש) לערוך סקר יסודי בחקירת "אילת ההיסטורית", נאסרו ע"י המשטרה הבריטית בדרכם במדבר, ונדון ל-14 יום מאסר.

היה חבר פעיל בהסתדרות הנוער העובד ומזכירה במשך 4 שנים (1941-45), חבר במזכירות מפא"י, במזכירות חבר הקבוצות.

נשא בשנת 1945 לאשה את סוניה בת יעקב גלמן. ציר סיעת מפא"י לקונגרס הציוני הכ"ב בבזל (1946).

בשנת 1947 הצטרף לפקוד ההגנה, ובמאוחר יותר במטה הכללי של צ.ה.ל. (אחריות עיקרית: עניני רכש).

ב-1949 נתמנה כראש שירותי "חיל הים" וב-1950 כראש משלחת משרד הבטחון בארצות הברית.

כשחזר מארצות הברית מינה אותו דוד בן-גוריון (ראש הממשלה) למנהל כללי משנה במשרד הבטחון.

בשנת 1952 נתמנה להמנהל הכללי של משרד הבטחון בישראל.

הכניס במשרדיו סדרים למופת.

צאצאיו: צביה, יהונתן.

שמעון קירזנר

נולד בכ"ה בניסן תרנ"ח (1898) בראשון לציון. לאביו קדיש ולאמו רחל בת יצחק רוזנפלד. למד בבית-הספר העממי במושבה ומגיל 13 ואילך עבד ליד אביו ואחיו בבנאות והשתתף בבנית בתים במושבה ובתי המושב הסמוך נחלת יהודה. בראשית מלחמת העולם ב-1914 גורש עם כל המשפחה מצרימה בגלל נתינותם הרוסית. באלכסנדריה התנדב, יחד עם אחיו יעקבי ל"גדוד נהגי הפרדות" מיסודו של טרופלדור ובפיקודו. נפצע בחזית גאליפולי ואחרי שהתרפא בביתחולים צבאי במאלטה נשלח בתור חייל לאנגליה ומשם בגדוד תותחנים בחזית סואסון בצרפת. נפצע גם שם ונשלח לבית-חולים באנגליה ואחרי שהבריא שוחרר ונשלח ב-1919 הביתה לראשון לציון.

נשא לאשה את יפה בת יהודה ליב בוכמן ונכדת חיים בקר , מוכתר יפו (ראה עליו כרך א', עמוד 361).

משחזר הביתה נתקבל לעבודה בתור שומר ביקב ראשון לציון וב-1922 חזר לעבודה במקצועו בתור בנאי. משפרצו מהומות תרצ"ו שירת שנה בתור נוטר בראשון לציון, לפי צו המוסדות הלאומיים. ב-1937 הועבר לשרות נוטרות בנמל תל-אביב, ומשפרצה מלחמת-העולם השניה נתקבל לעבודה במחנה הצבא הבריטי בסרפנד והמשיך שם עד צאת הבריטים מהארץ לרגל יסוד מדינת ישראל באביב 1948. במלחמת העצמאות המשיך בשרותו ב"משמר העם" בשמירה על מחסומים.

צאצאיו: אסתר אשת מרדכי נוסוביץ (במשטרת ישראל), חיה אשת אברהם פרלמוטר (נגר בראשון לציון,) חיים (נפל בקרבות בנגב), יוסף.

מנחם נחליאלי (טייכר)

נולד בחיפה, ד' אב תרפ"ג (17.7.1923). לאביו אברהם ולאמו אסתר בת משה טויסטר. קבל חנוך בביה"ס "נצח ישראל", ביה"ס הריאלי העברי, הטכניון בחיפה ובביה"ס הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב.

קבל תואר מהנדס כימי ומוסמך למשפטים.

היה יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון, ראש שבט צופים "המעפילים" וקצין מטה ההגנה במחוז חיפה בשנים 1946-47.

היה מורה בביה"ס הריאלי העברי בחיפה, מנהל הפנימיה בבי"ס החקלאי פרדס חנה.

בשנת 1946 נשא לאשה את שרה בת שמואל בן-נון. קצין מחוז חדרה.

יו"ר ועדת בנין ערים מנשה, יו"ר בי"ד למס עסקים חדרה, מנשה וחוף הכרמל.

יו"ר ועדות ערכים למסים: חדרה, זכרון יעקב וכרכור.

היה ראש לשכת אגף כח האדם במטה הכללי של צ.ה.ל. (49-1948) בדרגת רב-סרן.

כתב מאמרים בעתונות הסטודנטים והצופים.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2586). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2586