Volume 6

Page 2588

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נכנט לעבוד בחנות הבגדים המוכנים של אביו, והתחבב על לקוחותיו היהודים, המושלמים והנוצרים.

השקיע מאמצים מרובים להשכנת שלום בין הסוחרים ובין אדם לחברו.

לקח חלק פעיל בהשלמת בנין בית החולים "ביקור חולים" בעיר החדשה.

שימש נשיא הכולל "תפארת ישראל" לאנשי אמריקה.

לאחר פטירת אביו, עבר בית המסחר לידיו ולידי גיסו יצחק ספיר . היה נוסע לרגל מסחרו, פעמים בשנה לחו''ל, לשם הזמנת בגדים מוכנים.

בימי המשבר הקשה שעבר על הישוב במלחמה העולמית הראשונה, משבר כלכלי, כספי ומדיני, בתקופת שלטונו של ג'מאל פחה, היה הוא אחד הקרבנות הראשונים לשלטון החמס, שהחליט להגלות את חשובי הסוחרים היהודים לערבות אנטוליה. הצליח לברוח ולהסתתר במושבות יהודה, ורק לאחר שבוטלה הגזרה חזר לירושלים, אך כאן השיגה אותו שוב ידו של העריץ, והוגלה לדמשק. גם בגלותו לא פסק לדאוג לצרכי צבור, ובעיקר למחסורם של העניים, הנכים והחולים מבין המהגרים. יחד עם אלתר ריבלין ייסד את המטבח העממי שסיפק ארוחות חינם לכל נצרך מבין הפליטים בדמשק.

כשנכבשה דמשק חזר מיד לירושלים (במסע קשה והרפתקני שנמשך תשעה ימים רצופים).

נפטר בוינה (אוסטריה), אלול תרפ"ד (4.9.1924) והובא לקבורה בירושלים.

צאצאיו: זלמן (ראה בכרך זה), דוד, צפורה אשת זאב גולדשמידט, יואל, משה, מרים אשת ג'הן ביטסון עלקה אשת הרוי מארש מקנדה (מהנדס בחיל הים בצ.ה.ל.).

אליהו פרנקל

נולד בירקוצק, סיביר (רוסיה), ט"ז אלול תרס"ט (1909).

לאביו אברהם (ראה בכרך זה) ולאמו לאה בת אברהם וולקנשטיין. עלה לארץ בשנת 1913 עם משפחתו והתישבו בגדרה.

קבל חנוך בבית הספר העממי בגדרה ובביה"ס למסחר בתל-אביב.

חבר ההגנה מגיל 16 והיה פעיל בכל הפעולות שנעשו בישוב - ממאורעות 1920 ואילך.

חקלאי, חבר מועצת אגודת הכורמים בראשון לציון, מנהל הלואה וחסכון חקלאי בגדרה, חבר הנהלת הציונים הכלליים בגדרה.

שמש כראש המועצה בגדרה בשנות העליה ההמונית למושבה, ובזמנו גדלה המושבה מ-900 נטש לעוד 4000 עולים, שבנו שבונים רבים במבואות המושבה. הוקמו מוסדות הבראה, כפר עוורים ומוסדות תרבות.

בשנת 1936 נשא לאשה את שרה בת סנדר קופלמן מפתח-תקוה.

משנת 1948 ראש מועצת גדרה.

במלחמת העצמאות שימש בקצינות המטה הצבאי בצ.ה.ל.

כתב בעתונים - הבקר, הארץ ובוסתנאי.

בנותיו: אורה, לאה.

חיים פרידה

נולד בלנצ'יצה (פולין), כ"ז אייר תרמ"ד (1884).

לאביו גרשון (סוחר) ולאמו שרה. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות.

היה חבר ב"חובבי ציון" בעירו.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2588). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2588