Volume 6

Page 2613

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כל השנים בתפקידי ההגנה. מדריך את הנוער בתרגילים צבאיים ובנשק.

בימי ההתנפלות על תל-חי העביר לשם נשק.

לפי צו המוסדות הלאומיים התגייס בימי המאורעות בתור נוטר באזור רמלה, באר יעקב וסרפנד והיה האיש האחראי לבטחון במקום.

פעיל במושבה בעבודה צבורית.

צאצאיו: יעקב (מכונן בסולל בונה, חיפה), ארנון (צ.ה.ל.) נעמי (שירתה בצבא הבריטי בתור אחות רחמניה ואח"כ בצ.ה.ל.).

הברון ג'מס (יעקב) דה רוטשילד

נולד בפריס (צרפת) בשנת תרל"ח (1878) - בנו הבכור של הנדיב.

לאביו הברון אדמונד (בנימין) דה רוטשילד (ראה בכרך זה) ולאמו אדלאידה (עדה) בת שמעון וולף (המכונה: וילהלם קרל מאיר , מניאפול).

קיבל את חינוכו בליסה "לואי לה גראנד" בפריז ובאוניברסיטה של קמברידג' באנגליה.

נשא לאשה את דבורה (דורוטי) בת אויגן פינטו (על שמה נקרא המושב "שדמות דבורה", מושב עובדים בגליל התחתון בצד הכביש ליבנאל, 1/2 1 ק"מ מזרחית מזרחית-צפונית מ"כפר תבור". נוסד בשנת 1939).

בימי מלחמת העולם הראשונה נפצע בחזית בשרתו בצבא הצרפתי וקבל אות הצטיינות. לאחר החלמתו הצטרף לצבא הבריטי והיה קצין בדרגת מיור בגדוד קלעי המלך. באותה הדרגה שירת גם בגדוד העברי הראשון ליהודה.

ביקר בארץ בקשר עם התעמולה לגיוס לגדודים העברים והיה הרוח החיה בפעולות ההתנדבות.

היה חבר הועדה הציונית וחבר "ועד הצירים לא"י" הראשון והגיע עם ד"ר חיים וייצמן לארץ אחרי הכיבוש.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2613). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2613