Volume 6

Page 2623

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הקים משק חקלאי בראש פינה והתישב ישיבת קבע במושבה.

בשנת 1918 נשא לאשה את דבורה בת שמואל הורויץ מראש פינה (ראה את הערך שלו בכרך זה).

היה במשך שנים יו"ר ועד המושבה ראש פינה ופעיל במוסדות הציבוריים במושבה.

בשנת 1934 הקים מחצבות בגליל ובשנת 1937 נהיה לקבלן הצבא הבריטי בגליל. סדר חלק מרשת הכבישים בצפון הארץ, ובשנות 1938-44 עבד בקבלנות לצבא בסוריה והלבנון והקים רשת כבישים צבאיים שם.

בשנת 1947 הקים בפתח-תקוה בית חרשת "עולמית" בע"מ, מפעלי אסבסט -מלט בע"מ והצליח לספק תוצרת לכל הארץ. ובזה הקל על הבנין - בהוצאת מטבע זר, לשם רכישת חומרים מחו"ל.

נבחר (6.1.55) לנשיא לשכת הבנאים החפשים "הכוכב" בתל-אביב.

אח פעיל בלשכת בני ברית "יצחק ילין" בתל-אביב. חבר בנשיאות קרן הפעולה של הציונים הכלליים בישראל.

צאצאיו: מאירה אשת ברוך קליינמן, צבי, שמואל, עזרא .

ברוך זהבי (זלוצ'ינקו)

נולד בריבוצק, פלך חרסון (רוסיה), בשנת תרמ"ו (10.10.1886).

לאביו דב זלוצ'ינקו (סוחר במנופקטורה ובעל טחנת קמח) ולאמו לאה בת טוביה רזידור .

קבל חנוך מסורתי בחדרים פרטיים, בישיבה ובבית ספר רוסי.

היה חבר ב"צעירי ציון", "התחיה" והיה פעיל בעבודה ציונית ותרבותית בעירו.

עלה לארץ באלול תרס"ז (1907) דרך בירות ליפו. הביא עמו מכתב המלצה מד"ר יוסף ספיר למאיר דיזנגוף .

בראשית תרס"ח (1908) השתתף באספה שנערכה בספרית "שערי ציון" ביפו בדבר יסוד המושבה באריעקב ע"י יהודים הרריים ואשכנזים. החליט להרשם בין המתישבים הראשונים, ובאותה שנה היה בין הראושונים שהחלו לחרוש את הקרקע, חפירת באר המים, העמדת הצריפים הראשונים וכו'.

בשנת 1908 נשא לאשה את רחל בת ראובן רפפורט (ראה את הערך שלה בכרך זה).

עבר את יסורי הראשונים במקום השומם, בסביבה שבדואים ושודדים ערבים נמצאו.

היה ממניחי היסוד להקמת בית ספר במקום.

מאז הוא חקלאי במושבה. היה חבר ועד המושבה במשך עשרים שנה והשתתף בפועל בשאר המוסדות הצבוריים.

מנהל סניף חברת''פרדס" בבאר-יעקב.

צאצאיו: עזרא (פקיד ב"עמיר-"ביעף" בתל-אביב), הרצליה אשת יוסף פנדריק (מורה בראשון-לציון), ראובן (חקלאי).

ד"ר יוחנן (יאן) בדר

נולד בקראקוב, (פולניה) בשנת תרס"א (19.8.1901). לאביו ליאופולד ולאמו אוגניה בת אדולף ברקשטיין. קבל חנוך בגמנסיה ובאוניברסיטה למד חוק ומשפט, למד פילוסופיה, כלכלה'מאתימטיקה והיסטוריה. זכה בכל הפרסים המדעיים,וכן למד תורת הגרפולוגיה, הטופוגרפיה, צלם - אמן, עתונאי ופובליציסטן מובהק.

היה פעיל ב"השומר הצעיר", בסיעת ה'"שמאל" של הבונד, ועבר אח"כ לשורת הריביזיוניסטים בקראקוב.

היה אחד מטובי הסניגורים הפוליטיים שבעירו.

נשא לאשה את לאורה בת אלחנן ופרומט גרבשריפט, מקרקוב.

בספטמבר 1939 הגיע כפליט לעיר לוצק שבמזרח פולין, כאשר הצבא הפולני כבש את העיר.

כאשר אחד מלקוחותיו איים שילשין עליו,כי הוא מנהיג ריביזיוניסטי, נמלט ללבוב. כשגורש עם אשתו ושאר רבבות הפליטים לאיזור "הלילות הלבנים'' שב

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2623). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2623