Volume 7

Page 2801

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משה אברבנאל

נולד בלוזנה, פלך מוהילב (רוסיה) בשנת תרל"ה (25.2.1875).

לאביו חיים (סוחר בקרמנצ'וג, ממשפחת דון יצחק אברבנאל ) ולאמו שרה גיטל בת זלמן פינשטיין (ממשפחת הרש"ז מלאדי).

קבל חנוך מסורתי וכללי בבית ספר רוסי.

בשנות 1902-1912 עסק ברוסיה במסחר - באריגים.

בשנת 1900 נשא לאשה את חיה בת חיים יואל פייסחוב. היה פעיל בארגונים הציונים בעירו.

בשנת 1912 ביקר עם בניו בארץ והכניסם לגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב.

כעבור שנה עלה עם משפחתו לארץ והתישבו בתלאביב.

בשנת 1914 בנה בתל-אביב (יחד עם שותפו מרדכי וייסר ז"ל) את בנין הראינוע "עדן" היהודי הראשון בא"י, ששימש למרכז תרבותי: להרצאות, כנוסים, לקבלות פנים (ללורד אלנבי כובש הארץ. סיר הרברט סמואל, הנציב הראשון ליהודה, לורד בלפור, אמרי וכ"ו), ואיפשר את ראשית צעדיהם והתפתחותם הן של התיאטרון העברי והן של האופרה הראשונה (גולינקין), נשפי הפורים הראשונים, קונצרטים ובלטים.

כל מוסדות הצדקה בעיר בימים ההם קבלו הנחות להצגות ונהנו מההכנסות.

צאצאיו: חיים (רופא), זאב, שרה אשת ד''ר משה קפלן ז''ל, יהודית אשת ישראל רוטברג, אסתר אשת ד"ר נחום זימנה, יצחק.

אליעזר אשרי (אשרוב)

נולד בירושלים, כ''ב כסלו תרס"ח (28,11.1907). לאביו אברהם אשרוב (ממיסדי שכונת הבוכרים בירושלים) ולאמו רחל בת נסים דוויק. גמר בית ספר תיכוני בירושלים.

פקיד בלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל בירושלים.

היה ראש גדוד של צופים בירושלים.

משנת 1925 חבר פעיל במכבי ירושלים, חבר הנהלת הסקציה לכדור רגל של מכבי ואח"כ חבר הנהלת המכבי בירושלים.

בשנת 1929 השתתף יחד עם 30 מועמדים לבחינות לשופטי כדור רגל וקיבל תעודה של שופט ממדרגה שניה (עד 1928 שפטו בתחרויות הכדור רגל בא"י רק שופטים אנגלים).

באותה שנה החל לשפוט בכל התחרויות אשר נערכו בירושלים, ובשנת 1930 נבחר בתחרות הבין לאומית אשר נערכה בירושלים בין נבחרת קהיר ונבחרת ירושלים, ומאז נהל גם התחרויות רבות בכל ערי הארץ ומושבותיה, וכן נבחר לשופט בין קבוצות הצבא האנגלי שהיו בארץ.

כן השתתף בתור שופט בכדור רגל בכל שלשת "המכביה" אשר נערכו בתל-אביב, וכן בתור שופט התחרויות אתלטיקה הקלה וקבל תעודות וכן מדליות.

משנת 1929 חבר ההגנה.

בשנת 1936 נשא לאשה את אידה בת ישעיהו קראוז. בשנת 1936 יסד בירושלים את אגוד שופטי כדור רגל במחוז ירושלים ומאז ועד היום הוא משתתף בה בתור חבר פעיל וחבר ההנהלה.

כן הוא משמש כיום חבר הנהלת האגוד הארצי של שופטי כדור רגל בארץ.

פעיל בחוג הספורט בארץ, גם בהתחרויות אשר נערכות ע"י מחלקת החנוך.

כתב מאמרים שונים על הספורט בירושלים.

בנו: אברהם.

ירמיהו כהן

נולד בכ' תמוז תרס"ד (3.7.1904 - ביום מותו של הרצל) בראשון לציון.

לאביו מנחם (ראה כרך ו, עמ' 2677) ולאמו מניה בת מרדכי וליבה מדליה (ראה כרך א' עמ' 407, 411 - היא ליבה מדליה, ילידת שנת 1856, שזכתה וזוכה

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2801). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2801