Volume 9

Page 3357

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בה מיד כחבר, אחרי שהחלה התסיסה הערבית מסביב ונרצח שפושניקוב והיה מחסור גדול בכח-אדם לעבודה ולהגנה. לכאן בא באותם הימים גם טרומפלדור , ששמח מאד לפגישה עמו והצטער על שעיכב את עלית החלוצים מאינסטנבול, בעת שכאן הם נחוצים כל-כך.

השתתף בהגנת תל-חי עד הסוף המר, בי"א אדר תרע"ט. אח"כ עבד כפועל חקלאי בראש פנה. אחרי שנשברה רגלו וגם הרבה לקדוח, נענה לצו הרופא ועבר ב-1923 לתל-אביב ועבד בנגרות ואח"כ כמדריך חקלאי במשקי הפועלות נחלת יהודה ושכונת בורוכוב, וב-1924 הצטרף למשק עין חרוד.

ב-1925 נשא לאשה את אסתר בת משה שרגוביץ מקובנה.

בעין חרוד עבד בכל ענפי המשק, יסד שם תעשיה לתיבות פרי הדר, ואח"כ בית-דפוס לנייר-אריזה לפרי הדר, בו הוא עובד עד היום והנו פעיל בועדות שונות של הקיבוץ (בחלק של ה"איחוד").

בתקופת עבודתו בתל-אביב שירת את ההגנה בהעברת נשק מוברח, וגם בעין-חרוד עסק ברכישת נשק ובהעברתו למטרות ההגנה והיה חבר פעיל בה עד קום המדינה.

בניו: דן (חבר המשק ועובד פלחה בעין-חרוד), משה (מדריך חקלאי במשקי עולים בחבל לכיש), יוסף (חקלאי בעין-חרוד).

יעקב הרץ

נולד קוצק (פולין), בסוף תרנ''ה (1.12.1895). לאביו פנחס ולאמו חיה פרל בת אברהם קופל, קבל חנוך תורני חסידי וכללי.

היה פעיל בעיירתו בתנועה הציונית.

עלה לארץ ב- 21 לאוגוסט 1920.

עבד כפועל בכבישים, בבנינים ובשמירה.

בשנת 1924 נשא לאשה את עטרה (כנרית) בת מרדכי גליקסון (ראה את הערך שלד. בכרך זה).

בשנת 1924-25 היד, גזבר האופרה, שלא על מנת לקבל פרס.

היה מהפעילים בחוג ידידי האופרה הא"י שבהנהלתו של מרדכי גולינקין (ראה כרך ב', עמוד 1331).

כל השנים חבר ההגנה.

אח בלשכת הבנאים החפשים "בצלאל" בת-'א.

מכין ספר על קדושי קוצק.

סוחר בטכסטיל , סחר חוץ.

צאצאיו: יעלה (כנרית מפורסמת) אשת ד"ר נתן ברגסון (בקנדה), טלמון (מוזיקאי, מנצח).

יוסף קרול

נולד כ"ב תשרי תרנ"ה (22.10.1894) בראדום שבפולין.

לאביו מנחם (צייר שלטים ותפאורות, גם לתיאטראות, קרקסאות וכנסיות) ולאמו צילה בת יוסף קרוליק (ממשפחה כפרית בסביבת ראדומסק).

למד בחדר, בבית-ספר עממי ותיכון רוסי, הושפע מבית אביו ברוח הציונות וההשכלה. היה חבר ל"צעירי פועלי ציון" בראדום ופעיל כמקשר בהגנה העצמית היהודית מטעם פועלי ציון.

ב-1909 עלה לארץ עם הוריו. עבד בשמירה בכרמי רחובות ואח"כ כצבעי ומצייר בבתים בתל-אביב היה חבר פעיל במכבי יפו-ת"א.

בשנות 1917-1915 שוב היה שומר בכפר-סבא וברחובות.

כ-1918 התנדב לגדוד העברי ושירת בו עד 1920.

ב-1921 נשא לאשה את צפורה בת גבריאל פוטשניק. מאז שחרורו מהגדוד עסק בבנית בתים לשם מכירה בתל-אביב והיה פעיל בהתארגנות החיילים המשוחררים לשם התישבות על הקרקע. ב-1934 התישב עם חבריו באביחיל וניהל משק חקלאי.

ב-1946 חזר לעסוק בבנין בתל-אביב עד שפרש מהעבודה ב-1956.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3357). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3357