Volume 7

Page 2807

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1910 בקר ברוסיה לשם התיצבות פורמלית לצבא וחזר לארץ.

עבד ביער הרצל בבן-שמן, ומשם למנהל עבודה בחולדה.

אחרי מקרה רצח ערבי בבן-שמן, הטילו את האשמה עליו ונאלץ לעבור לגליל. רכש משק במושבה כנרת, ומאז הוא תושב קבוע בכנרת.

במלחמה העולמית הראשונה נתמנה לאחראי כלפי הצבא התורכי מטעם אכרי הגליל על העובדים בהעגלות והסוסים המוחרמים למלחמה במדבר והגיע עם הצבא עד תעלת סואץ.

נשא לאשה את חנה בת חנוך סוקולובר. חבר הנהלת התאחדות אכרי הגליל מיום יסודה, ממיסדי החקלאית - חברה לאחריות מקנה.

צאצאיו: יורם, אבנר, יהושע, שרה אשת אריה נחמקין (נהלל), עוזי (כולם חקלאים בארץ).

יוסף שרברק

נולד בפאסטאב (שליד וילנה), י' טבת תרנ"ז (29.12.1896).

לאביו שכנא ולאמו מלכה לבית דובקין. למד בחדרים ובישיבה ונמשך להשכלה ולציונות.

בתר"ס (1900) יסד אחיו שלמה (ראה כרך ד', עמוד 1681) בית הוצאת ספרים בוילנה והתחיל בהוצאת ספרי לימוד לעברית וכו', ויוסף אחיו הצטרף אליו עוד בצעירותו.

היה חבר בצעירי ציון בוילנה.

בחדש אפריל 1914 עלה לארץ.

עבד כחלוץ בחקלאות וביסוד הגדוד העברי (1918) התנדב בין הראשונים.

עם שחרורו מהגדוד קמו הוא ושנים מחבריו בגדוד: יהושע צ'צ'יק ומרדכי ניומן ופתחו בירושלים בית מסחר ספרים בשם "תרבות" - ששימש אז - כמרכז לאנשי הרוח בירושלים.

בשנת 1920 היה בין מגיני ירושלים ונאסר בקבוצה הידועה בראשותו של זאב זבוטינסקי - לעכו. היה אז מפקד פלוגת הגנה שהגנה על שכונת בתי ההונגרים בירושלים.

בשנת 1921 נשא לאשה את רחל בת זלמן הורביץ. בשנת 1925 ייסדו - הוא וחבריו הנ"ל, הוצאת ספרים בשם "מצפה", שהיתה למעשה ההוצאה הפרטית העברית הראשונה בא"י.

כל השנים - חבר ההגנה.

משנת 1944 החלו שותפי "מצפה" פועלים - כל אחד בפני עצמו, והוא החל בפעולות בהוצאת ספרים "יוסף שרברק בע''מ".

חבר בועד התאחדות המו"לים העברים בישראל.

בתו: ברוריה ז"ל.

פרופ' יצחק קלוגאי (קלג'סקי)

נולד בי"ד תשרי תרמ"ט (20.9.1888) בקרמנצ'יג שבאוקראינה.

לאביו צבי קלג'סקי (מצד אמו מצאצאי ר' נחמן מברסלב. נינו של הבעש"ט) ולאמו חנה בת יצחק יורובסקי. גמר גימנסיה קלאסית בפולטאבה (1908). שם הש

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2807). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2807