Volume 7

Page 2820

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בפעם הראשונה, רכש לו שטחי קרקע בתל-אביב במטרה, שיוכל להשתקע אח"כ בארץ.

לרגלי פרוץ המלחמה העולמית הראשונה, נתעכבה עליתו לארץ ורק בשנת 1920 יצא מרוסיה והשתקע בארץ.

לפי תכניותיו נבנתה בתל-אביב תחנת החשמל הקטנה, שסיפקה לעיר אור חשמלי. סייע אח"כ לפנחס רוטנברג בפיתוח החשמל בא"י.

בפיקוחו הוצאה לפועל תכנית היבוש וההשקעה של גוש נוריס-נהלל - לא על מנת לקבל פרס.

עבודות הבניה של חברת "האשלג" נערכו בהשתתפותו. היה גם היועץ הקבוע של: חברות "החשמל", ה"אשלג", "נשר", "קהק"ל", "פיק"א" ו"חברת המים".

המפעל העיקרי שלו, היתה חברת "המלח" בעתליט, שנוסדה לפי הצעתו והתכנית הוצאה לפועל בעזרתו, ובפיקוחו עבדה החברה עד פטירתו.

חיבר והוציא לאור את "ספר המהנדס", שנעשה לספר שולחן של כל המהנדסים בארץ.

היה איש נוח לבריות, מיהר לעזור לכל מי שפנה לעזרתו.

בשנות חייו האחרונות סבל ממחלות הלב והמשיך לעבוד עד יומו האחרון.

ביום ל' שבת תרצ"ו (23.2.1936) נפטר בחיפה ונקבר בעתלית.

צאצאיו: יעקב (חברת החשמל), בנימין (חברת "דשנים"), לאה אשת יצחק לוין. לזכרו הוצא ספר "המהנדס ישראל קסל" (1936).

יהושע משולח

נולד בעיר דובנו (פולין), בשנת תרס''ז (28.3.1907).

לאביו יוסף (סוחר) ולאמו שרה בת ישראל פרנס (סבו יהושע משולח שימש כרב בעיירה קליבן).

התחנך בחדר, בבית ספר רוסי ובלימודי היהדות.

התגורר יחד עם בני המשפחה בעיירה קליבאן, פלך רובנו, ווהלין.

היה פעיל בעסקנות בתנועה הציונית, בקק"ל וב"החלוץ".

החל להשתתף בעתונות מגיל 17. כתב מאמרים ורשימות בעתון "ווהלינער לעבען", החל משנת 1924.

עלה לארץ בשנת 1926 בגיל 19.

השתקע בתל-אביב. עבד כפועל בבית-חרושת לזבל חימי, אח"כ עבד בבי''מ לספרים, בהפצת הספר העברי.

השתתף בעתונים שונים בארץ החל משנת 1929 : ב"הארץ", "הבוקר", "דבר", "9 בערב", ובעתונים ההומוריסטיים שהופיעו בארץ ("סיכות" ואחרים) בעתונים חתם גם בשמות ר' יהושע וי. בן-יוסף. משנת 1945 היה עורך מדור הביקורת של תכניות הרדיו ב"הגלגל", עתון שירות השידור בימי המנדט. שם המדור היה "בשולי התכניות". ב"הגלגל" השתתף עד הפסקת הופעתו באפריל 1948 - עם קום מדינת ישראל. כן כתב דברי ביקורת על תכניות הרדיו ב"דבר", החל משנת 1936 עד אפריל 1948, וערך את מדור הרדיו ב"דבר לילדים". השתתף בעתון "המדינה" שהופיע תקופה קצרה בקיץ 1948.

עם הופעת העתון היומי (עתון ערב) "הדור", בנובמבר 1948, נכנס לעבודה כחבר מערכת, במדור הכל כלי וכן משתתף במדורים האחרים של העתון.

באגודת העתונאים משמש חבר בועדת השירותים של האגודה.

נשא לאשה את שרה בת אברהם אלבלינג (מעיר סוקולוב בפולין).

צאצאיו: רינה (בוגרת האוניברסיטה) אשת דב פרנקל., אברהם (בוגר האוניברסיטה העברית, קצין בצה"ל).

ד"ר שמעון בטיש

נולד בירושלים, כ"ה ניסן תרס"ו (20.4.1906).

לאביו שלמה ולאמו רוזה בת שלמה בחבוט. קבל חינוך תיכוני בבואנוס-אירס (ארגנטינה), ובבית ספר גבוה לרפואה בבירות (לבנון) ובאנגליה.

היה רופא במשרד הבריאות בזמן המנדט, מנהל בית חולים הירקון בתל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2820). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2820