Volume 7

Page 2834

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיה: אבשלום (חקלאי בחדרה), שרה אשת ד"ר דניאל האלברשטיין (לפנים עו"ד בוינה, כעת פקיד בממשלת ישראל), הדסה אשת אבשלום בקר (ע. מ. מ. במשטרת ישראל).

אהוד בן-יהודה

נולד בירושלים, כ"ח חשון תרנ"ט (סוף 1898).

לאביו אליעזר בן-יהודה (מחיה הלשון העברית. ראה כרך ד'. עמוד 1612) ולאמו חמדה (ראה כרך ד', עמוד 1784) בת שלמה נפתלי הרץ יונס (ראה כרך א', עמוד 230).

קבל חנוך בבי''ס למל, המדרשה בירושלים, זמן מה בג'נף (שווייץ), בביה''ס לעבודת אדמה בגרמניה והשתלם בחקלאות בקליפורניה.

בפרוץ המלחמה העולמית הראשונה היה בגרמניה, הגיע לארץ כמתנדב בצבא הגרמני. ב-1918 נאסר והועמד למשפט צבאי ברבת-עמון, באשמת הברחת נשק. ניצל מהמשפט ע"י צבאות השאריף. והאוסטרלי בכבוש הארץ ורבת-עמון.

ב-1919 מורה לחקלאות במקוה-ישראל.

בשנות 1919-21 מפקח חקלאות ממשלתי בדרום הארץ.

בשנות 1925-27 מפקח משטרה בירושלים, חיפה וזכרון-יעקב.

יסד את אגודת הצידים העברים בא"י עם מרכזה בירושלים. הפיץ ספורט זה והדריך בו שנים רבות.

נשא לאשה את דורה בת עוזר רוזנפלד. אחרי פטירת אביו (כ''ו כסלו תרפ"ג=16.12.1922) נעשה להעוזר העיקרי בהוצאת "מלון הלשון העברית הישנה והחדשה" של אביו (5 כרכים גדולים יצאו לאור בחייו) ואחרי פטירת אמו (כ"ד אב תשי''א=26.8.51) הוטל עליו להמשיך במפעל הגדול של אביו, שאמו הוציאה לאור יחד אתו.

עד היום הופיעו 15 כרכים (המבוא, א-י''ד) ומסתיים בערך שלכת ויהיו עוד שני כרכים, שהאחד הולך ונשלם בדפוס. הפצת הספרים והדאגה לתקציב מתנהלים על ידו במרץ רב. ולשם זה הוא נע ונד לחו''ל.

צאצאיו: אליעזרה, אליעזר.

ברוך פנקס

נולד בלונדון, כ' סיון תרנ"ז (25.5.1897).

לאביו דב ולאמו נחמה בת הרש ליב קוליק. קבל חנוך תיכוני באנגליה.

ב-2 למאי 1916 התגייס לצבא הבריטי וכשהוקם הגדוד העברי הא''י עבר אליו (1918) בתור סרג'נט מזור - לחנוך החילים בהתעמלות ובספורט למד עברית והתחבב מאד על החילים הא''י.

בפירוק הגדוד נשאר בארץ.

בשנות 1919-20 מורה נודד של המכבי בגליל.

בשנת 1920 מורה להתעמלות בביה''ס הריאלי בחיפה.

בשנות 1920-28 סגן מנהל בית הסהר המרכזי בירושלים.

בשנת 1922 נשא לאשה את אטל בת ברוך לייב שניידר. מנהל רציף הנמל חיפה (1934).

ב-28.12.36 נתמנה למחסנאי במשרד הבריאות הממשלתי בירושלים.

ממיסדי קלוב "מנורה" של החילים המשוחררים בירושלים וחבר הועד שלו.

בשנת 1928 גזבר המכבי.

מזכיר לשכת הבנאים החפשים "העיר הקדושה" מספר 4 בירושלים.

סגן יו"ר הלגיון הבריטי - של החילים המשוחררים.

ממיסדי הסתדרות ישורון (1924).

כיום, עוזר ראשי לחשב הכללי - מפקח הארצי על מחסני הממשלה.

צאצאיו: נפתלי אריה, נעמי אשת אדוורד גרטווגן, דבורה-נחמה (בצ.ה.ל. - חיל אויר).

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2834). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2834