Volume 7

Page 2835

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר שאול לוין

נולד בצרקס (רוסיה) בשנת תרס''ה (31.10.1905).

לאביו שמואל בן שאול מקיוב (מצאצאי ר' שאול קרלינר מפינסק, מראשי המתנגדים בתחלת המאה הי''ט) ולאמו סופיה בת נחמן קוסטליאנץ, מלבוי.

קיבל חינוך בגמנסיה הממשלתית-רוסית בקיוב (4 הכתות הראשונות), חמשית וששית בבית הספר היהודי בלודז' (מיסודו של ברוידה), תעודת בגרות גרמנית בדנציג, פילוסופיה באוניברסיטה בברלין (מקצועות ראשיים: היסטוריה, פילולוגיה).

היה מורה בבתי ספר שונים.

היה פעיל במחלקת התעמולה של ההסתדרות הציונית בגרמניה.

בשנת 1933 נשא לאשה את מרים בת אברהם נכט, מברלין.

באותה שנה עלה לארץ.

מורה בגמנסיות שונות בארץ. מנהל פדגוגי בגמנסיה "שלוה", מנהל המחלקה לחנוך ולתרבות בעירית נתניה.

היה חבר בהנהגה הארצית של הסתדרות הצופים, מפקד ארצי של "המכבי הצעיר" בארץ ומיסד וראש "שבטי הבונים".

בשנת תשי"ד נתמנה למנהל המחלקה לחנוך ולתרבות בעירית תל-אביב-יפו.

חבר נשיאות בבית ציוני אמריקה, חבר הנהלת הקונסרבטוריון הישראלי, חבר נשיאות ועד החנוך של מפלגת הציונים הכלליים, חבר ועד החנוך של המדינה, יו''ר אגוד ארצי של מנהלי מחלקות חנוך בעיריות וברשויות המקומיות.

בנו; דן.

פרץ שילר

נולד בנובוגרד-ואהלינסק (זוויל), י"ד אדר תרס"ז (15.2.1907).

לאביו ניסן (סוחר עורות) ולאמו חנה בת אברהם טבאק. קבל חנוך מסורתי וכללי בגמנסיה.

בגיל צעיר נתיתם מאביו. עבד בבית המסחר הידוע לעורות של "האחים פלד" ברובנה.

בשנת 1921 נפגש ברובנה עם ישראל בלקינד (ראה כרך ג'. עמוד 1295) שבא מא''י במטרה לאסוף יתומים - מפרעות אוקראינה. היה לעוזרו הצעיר בהשגת פרטים ומועמדים מהיתומים שיש להעבירם לא"י. היה שליחו מרובנה לליבוב. ומליבוב - עם ארגון הקבוצה יצאו לוורשה ודרך וינה לא"י.

בשנת 1922 עלה לארץ עם שני אחיו ושתי אחיותיו יחד עם בלקינד ושאר היתומים. זמן מה היה יחד עם היתומים בחפצי בה (חדרה).

עבד בהר כנען ובראש פינה בשמירה, עבר לתלאביב והשתתף בקורסים למפקחי בנין וכו' שסודרו ע"י "סולל בונה".

במשך זמן ידוע עבד במקצוע הבנין בעזה.

היה חבר אחדות העבודה. מפא''י ואח''כ עבר להתאחדות הציונים הכלליים.

הקים בית חרושת לתיבות תפוחי-זהב.

בשנת 1937 יסד יחד עם ה' אמיל ויסר את הפירמה "א. ויסר את פ. שילר בע"מ, למשלוח תפוחי זהב לחו''ל, ובאי-כח לבתי חרשת (טקסטיל וכו).

פתחו סניף בחדרה והצליחו להגדיל את יצוא פרי הדר מהארץ לחו"ל.

בשנת 1928 נשא לאשה את שרה בת אריה ליב ליכט. בשנת 1929 היה מהראשונים שהקים את ביתו בשכונת בורוכוב המורחבת עיי רמת גן. היה חבר הועד של השכונה, וכיום חבר המועצה של גבעתים.

פעיל בהסתדרות הציונים הכלליים, היה חבר הועד הפועל והנהו שופט בית הדין של המפלגה.

אח בלשכת "שער-ציון" (בני-ברית) ובלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בתל-אביב.

היה סגן מנהל בנק אוצר עממי בע''מ וחבר ההנהלה במשך כמה שנים.

בנותיו: אהובה אשת שלמה יעקבי, בת-עמי אשת מרדכי ליפשיץ.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2835). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2835