Volume 7

Page 2836

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר פרנץ שטיאסני

נולד ברן (גרמניה), א' תשרי תרס"ג (2.10.1902).

לאביו זיגמונד ולאמו מרים בת פיליפ שוסטל. קבל חנוך תיכוני, באוניברסיטאות: מינכן, פרג ופרנקפורט, וקבל תואר דוקטור לכלכלה.

תעשין טקסטיל בגרמניה.

משנת 1915 חבר בברית כחול-לבן באוסטריה, ומשנת 1920 חבר ק. י. פ. ברית סטודנטים ציונים בגרמניה.

בשנת 1927 נשא לאשת את קטי לבית וייס. בשנת 1932 ביקר בארץ וכעבור שנה - עלה לארץ לישיבת קבע.

משנת 1935 חבר ועד המושבה בגדרה ואח"כ חבר המועצה המקומית.

בנה "בית-מאיר" גדרה במגמה להפוך את גדרה למקום נופש.

הקים את הקואופרציה המקומית בשטח החקלאות בגדרה ושירת עשרות שנים כיו"ר של הקואופרטיבים לשווק וליצור חקלאי בגדרה.

יסד את אגודת "זרעים", המיצרת זרעים על שטח של 1500 דונם אדמה ויו"ר החברה.

חבר הנהלת התאחדות האכרים, יו"ר אגוד יצרני חלב. יו"ר הועדה החקלאית שע"י המועצה המקומית גדרה, חבר הנהלת אגודת הכורמים ראשון לציון זכרון-יעקב. חבר בכמה מוסדות אחרים.

בשנת 1948, אחרי הקמת המדינה, התגייס לשרות הממשלה כמ"מ של מפקח על המזון (אז - ד"ר פרדר). אחרי זה עבד שנה עם ד"ר פרדר, כמנהל מחלקת הקניות בחברת "עמידר", בזמן יסודה בשנת 1949.

כחבר הנהלת אגודת הכורמים ראשון לציון זכרון יעקב, היה ממארגני היצוא של יינות לארצות הברית בשתי נסיעות (1933, 1952) ויסוד חברה בה.

חבר ההגנה כל השנים. בשנות 1947-48 האחראי להגנה בגדרה. צאצאיו: גד (כימאי בחברת דשנים) ; שמעון (סטודנט לגנטוקה חקלאית בקליפורניה); עזרא (בצ.ה.ל.); רחל (תלמידה).

שרגא (פייבל פבל) פלוטל

היה ידוע בין מכיריו בשם: פבל. נולד ברוסטוב (רוסיה) בשנת תרמ"ד (1884).

לאביו יצחק פלוטל. קבל חנוך מסורתי וכללי בבי''ס לטכניקה ברוסיה..

היה פעיל ב"פועלי ציון'' ברוסיה ואח"כ בארץ.

בשנת 1904 עלה לארץ.

בשנת 1919 נשא לאשה את רחל בת דוד דב ארבר (ראה כרך א', עמוד 448).

עבד כמכונאי בבית החרשת של ליאון שטיין ביפו.

היה מחלוצי העליה השניה.

היה בין מישרי חולות אחוזת בית (תל-אביב) כשנוסדה העיר.

עבד יחד עם גיסיו האחים ארבר, בביח"ר למזאיקה.

היה ענו כל ימיו והיה מפעילי ההגנה - ביסודה ייפו - תל-אביב.

נפטר בתל-אביב, ג' חשון תשי"ג (22.10.52).

צאצאיו: עמנואל, רות אשת אברהם בוברובסקי (מהנדס בחברת "חרות" שע"י "סולל בונה").

פרופ' יוסף ברויר (ברויאר)

נולד בי"ח אדר תרמ"ב (9.3.1882) בקומארום שבהונגריה וכיום קומארנו שבצ'כוסלובקיה).

לאביו אהרן צבי ולאמו פראדל לאה בת אהרון חיים ויינברגר. למד בבית-הספר של הקהלה ובפרו-גימנסיה מקומית, גמר את בית-הספר התיכון במכינה של הסמינר לרבנים בבודאפשט, למד בפוליטכניון הבודאפשטי, שנודע בזמן ההוא כאחד מהמשובחים במרכז-אירופה, והוסמך למהנדס. עבד כמהנדס עצמאי וכקבלן בהונגריה ואח"כ בצ'כוסלובקיה בייבוש בצות, ניצול מי-שופכין להשקאה, הספקת-מים, עבודות גיאודטיות, סלילת מסלות-ברזל וכבישים, בניני בטון-מזוין.

ב-1912 נשא לאשה את אולגה בת אברהם אנגל. ב-1921 עלה ארצה ועסק בתכנון ייבוש בצות, הס

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2836). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2836