Volume 7

Page 2840

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ארגן מסע ז'בוטינסקי בדרום אפריקה בשנות 1837-8.

חבר מרכז "תנועת חרות", חבר ההנהלה העולמית של ברית חרות-הצה"ר, קצין שלטון בית"ר.

גזבר תנועת חרות, והצה"ר בגולה.

חבר הנהלת "מכון ז'בוטינסקי".

יו"ר מרכז הספורט לבית"ר.

חבר הנשיאות של התאחדות בעלי התעשיה בישראל, ויי"ר מחלקת ההסברה שלה, חבר המנהלים של בנק ישראלי לתעשיה בע"מ בתל-אביב.

מנהל בית החרשת "פרדייז" ומנהל חברת "כנף לבנה", כתב מאמרים ב"ג'ואיש הרלד" בדרום אפריקה ו"ג'ואיש סטנדרט" בלונדון.

יו"ר אגוד יצרני עץ.

חבר הכנסת השלישית (מטעם תנועת חרות).

בנו: מיכאל-זאב.

ד"ר תיאודור ברוש (ברוצינר)

נולד בקניגסברג (גרמניה), א' שבט תר"ס (1.1.1900).

לאביו סמואל (סוחר) ולאמו הינדה (הנרייטה) בת אברהם לאוב. חנוך: גמנסיה, אוניברסיטאות: קניגסברג וברלין וגמר בשנת 1923 ד"ר יוריסט למשפטים וכלכלה מדינית.

היה פקיד בתעשיה "קופפער את מסינגווערג" בברלין.

היה מפעילי התנועה הציונית "בלוי-וייס" וארגוני הסטודנטים קאיפו K.I.V.().

בשנת 1925 נשא לאשה את אדית בת אוסקר מנדלסון מברלין.

עלה לארץ במרץ 1939.

עבד כמנהל חשבונות בחברת "ציטרוס מרקטינג בורד".

בשנת 1940 נתקבל בשרות הממשלה.

בשנת 1954 נתמנה נציב מס הכנסה, בתו; מרים אשת רב סרן אורי אבין.

(אברהם) יעקב כץ

נולד בריבורוב (פולין), י"א טבת תרס"ז (28.12.1906).

לאביו חיים (ממשפחת מהרש"ב מברז'ן (רבי שלום שבדרון זצ''ל ורבי אברהם יעקב מזלוצ'וב ולאמו מירל בת ישראל אריה ריכטר. קבל חנוך מסורתי בישיבות, והשכלה תיכונית.

היה חבר המועצה המרכזית העולמית של אגודת ישיאל (אגו"י) ופועלי אגודת ישראל (פא''י), חבר המרכז של צאג''י בפולין.

בשנת 1934 עלה לארץ והתישב בחיפה.

בשנת 1934 נשא לאשת את בלומה בת אברהם דרוק. חבר: ועד הדר הכרמל. ועדת הדלק של ועדת המצב, בועדת הגיוס בחיפה.

מפעילי הקליטה - החל משנת 1934 (בנמל ובבתי עולים).

מזכיר ומנהל מחלקת העליה והקליטה של פא''י בצפון הארץ.

חבר הועד הפועל של פועלי אגודת ישראל בישראל.

סגן ראש עירית חיפה, חבר הכנסת.

ממייסדיו ומיוזמי שיכון פא"י ב"קרית אליעזר" בחיפה.

היה ציר ב"כנסיה הגדולה" של אגודת ישראל במרינבד (1937).

בחו"ל פרסם מאמרים ב"יידיש טאגבלאט'', "יוד" ועתונים אחרים.

חבר מערכת העתון היומי "שערים", משתתף קבוע במאמרים פובליציסטיים, ביאוגרפיים, רשימות וכו'. ב"הדרך", "עתיד".

צאצאיו: יונה, חנה, נעמי, נחמה, מאיר.

בנימין פישמן

נולד בטטארבוגרה (בסרביה) בשנת תרנ"ח (12.12.1897).

לאביו שמואל ולאמו חיה בת בנימין קומברג. בשנת 1906 עלה לארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2840). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2840