Volume 7

Page 2848

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לב כל איש לכבדו ולהערצתו. אפילו הפקידות שי הבארון כבדוהו והעניקו לו חלקת שדה וכרם במושבה.

היה אדם בעל כשרונות וידע כ-12 שפות.

הביא את הוריו וכן באו לבקרו - אחיו יהודה ליב אמציסלבסקי (ראה את הערך בכרך זה, בעמוד 2815) ואחותו רוזה אפטקמן , בעלה אלכסנדר ובתה נדיה שנשאה לאהרן הלוי (בנו של פרופ' הלוי הידוע מסורבונה בפריז, לשפות שמיות והסטוריה) שהיה מורה במקוה-ישראל ואח"כ מנהל בתי-הספר של האליאנס במזרח הקרוב.

מראשון-לציון עבר לירושלים, כרופא ראשי של ביתהחולים דה-רוטשילד . קנה בית, ששימש אז למקום פגישה לדיפלומטים של המדינות השונות. בביתו נהגו (רעיתו והוא) בזבוז רב, והפסיד את הונו. עזבו את הארץ (ב-1899 בערך) ועברו לאיטליה. עבד זמן מה כרופא ועבר לטוניס.

נפטר בטוניס בשנת תר"ע (1910).

צאצאיו (מאשתו הראשונה): ניקולאי, רחל, (מאשתו השניה) ; היו לו 3 בנים שגדלו באיטליה - אחד גמר מהנדס, השני - קצין גבוה בצבא האיטלקי, והשלישי פרופסור באוניברסיטה.

שמואל משה זלינגר

נולד סכודניצה (פולין) בשנת תרס"ב (9.3.1902). לאביו מנחם-מנדל ולאמו צפורה בת דוד קורנילו. קבל חנוך תיכוני.

היה פעיל במוסדות הציונים : קק''ל, קרן היסוד והחלוץ.

בשנת 1925 עלה לארץ.

עד 1932 עבד בתור פועל חקלאי.

משנת 1929 פעיל בהגנה. בועד המקומי של ההגנה סבא.

בשנות 1932-46 מנהל קפת מלוה של העובדים בכפר סבא.

בשנות 1946-48 בשליחות המוסד לעליה ב'.

משנת 1929 פעיל בהגנה. בועד המקומי של ההגנה בכפר סבא, ובועד האיזורי של השרון.

בשנת 1932 נשא לאשה את שלומית בת אליהו אוס טשינסקי (ראה כרך ב', עמוד 865).

יו''ר מועצת המנהלים של חברת "שקם" בע''מ, יו''ר מועצת המנהלים של חברת "בדק תעופה" בע''מ, חבר מועצת המנהלים של חברת "אל-על" בע''מ, חבר מועצת "מגן דוד אדום".

סגן מנהל משרד הבטחון.

צאצאיו: דליה, עדי.

ד"ר אלימלך שמעון רימלט

נולד בוכניה - פולין (גליציה), כ''ד חשון תרס''ח (1.11.1907).

לאביו שמואל (ממשפחת רבנים ותיקה). ולאמו צילה בת חיים שמואל זיסקינד. קבל חנוך מסורתי; חדר, בית מדרש וישיבה. גמר בית ספר תיכון עברי בקרקוב-פושין, סיים למודיו בבית המדרש לרבנים בוינה (מוסמך לרבנות) ואת הפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטה בוינה (ד"ר לפילוסופיה).

שירת זמן ידוע בתור רב, מורה ועתונאי.

ממיסדי אגודת הנוער העברי "עקיבא" בפולין. פעיל בתנועה הציונית באוסטריה.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2848). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2848