Volume 15

Page 4784

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פרופ' לרפואת ילדים באוניברסיטה העברית. כתב ספר וחיבורים על רפואת הילד.

זכה ב"פרס כבוד", במסגרת "פרס הילד", של עירית תל-אביב 1960, על פעולתו הפוריה במשך עשרות שנים בשטח הרפואה.

שרה דבורצקי

גולדה באוקראינה, בכ"ד אב תרע''ה (1915). לאביה אהרן מנחם-מנדל שניאורסון (מצאצאי האדמו"ר מליובאוויץ, יוצר תנועת חב"ד) ולאמה חיה. עלתה עם אמה ואחיה לארץ בתרפ"ד (1924). גרה בתל-אביב עד 1929.

עם עלית האב לארץ, עברו לירושלים.

שם סיימה את חוק לימודיה בגמנסיה הירושלמית "רחביה" ואחר כך באוניברסיטה העברית.

בתרצ"ח (1938) קיבלה תואר "מוסמכת למדעי הרוח" (חוג ראשי: פילוסופיה ; חוג משני לשונות קלסיות).

בימי מלחמת-העולם השניה עבדה במשרדי הממשל המנדטוריות בעבודות הקשורות במאמץ המלחמה.

בשנת 1940 נישאה לפרופ' אריה דבורצקי (ראה כרך ח', עמוד 3111). כיום פרופיסור למתימטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 1961 חזרה לעבודת התרגום, שהחלה בה שנים רבות קודם לכן.

בתשכ"ג (1963) יצא לאור בהוצאת "מוסדביאליק" הכרך הראשון של כתבי טקיטוס בתרגומה, ובתשכ"ה - הכרך השני. וזכתה ב"פרם טשרניחובסקי", של עירית תל-אביב-יפו, תשכ"ו.

בשנת 1965 שהתה זמנית עם בעלה הפרופיסור בארצות-הברית. עסקה בתרגום סאלוסטיוס.

צאצאיה: גינה, גדעון.

יהודה רצהבי

נולד בי"ט אייר תרע"ז (11.5.17) בכפר סמוך לצנעא בירת תימן.

בתרפ"ד (1924) עלה לארץ עם הוריו שהשתקעו בתל-אביב.

למד בת"ת של העדה התימנית ובבית-הספר היסודי תחכמוני, ואחר כך בבתי-ספר תיכוניים "ריאלי", "תחכמוני", "בלפור'' ו"השכלה"). בתרצ"ו-תרצ"ט למד באוניברסיטה העברית בירושלים - שפה וספרות ערבית כמקצוע ראשי וספרות עברית ומקרא כמקצועות משניים.

הוסמך בתואר "מ.א.". חיבוריו לקבלת תואר "מוסמך" באוניברסיטה היה: "אוצר המלים הערבי בתפסיר הרס"ג למקרא".

בשנות מלחמת-העולם, עבד בשרותי ההגנה, ועם קום המדינה עבד שנה במחלקה המדינית של משרד החוץ, ומסוף שנת 1948 ועד 1962 כפקיד במשרד הבטחון.

בשנת 1964 החל בהוראת ספרות ערבית-יהודית באוניברסיטה בר-אילן.

בשנת הלימודים השוטפת הוא מלמד גם שירתתקופת-ספרד באוניברסיטה הנ"ל ובאוניברסיטת תלאביב.

עוסק במחקר זה שלושים שנה, בעיקר בחקר יהדות-תימן (היסטוריה, ספרות, שירה ופולקלור), וספרות ימי הביניים היהודית והערבית (מחקרים משיוום בין שירת תקופת-ספרד לבין השירה הערבית; עיוני לשון בשירת תקופת ספרד; חקר תרגום רב סעדיה למקרא). פירסם שם השנה כ-120 מחקרים ב-24 כתבי עת ובטאונים מדעיים שונים וכן בעתונים, שבועונים וירחונים.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4784). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4784