Volume 15

Page 4785

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הוציא לאור ארבעה ספרים: את ספר "הגלות והגאולה" לר' סעדיה מנצורה (יחד עם א. יערי תשט"ו); "יהדות תימן" (תשי"ח); קובץ מחקרים (יחד עם שבטיאל) על יהדות-תימן בשם "הראל" לזכר הרב רפאל אלשיך ז"ל, מהדורה מדעית של "ספר המוסר לר' זכריה אלד'אהרי בהוצאת "מכון בן-צבי" (תשכ"ה), ועוד.

זכה ב"פרס ביאליק" של עירית תל-אביביפו. לשנת תשכ"ה, בעד המהדורה המדעית הראשונה מכתב-ידו של "ספר המוסר" לר' זכריה סעדיה בן יעקב אל צ'אהרי (המשורר התימני בן המאה ה-16), שיצא לאור בהוצאת "מכון בן צבי" בירושלים.

אפרים ברוידא

נולד בביאליסטוק בשנת תרע"ב (1912).

לאביו נח ברוידא (איש סלונים), ולאמו בתיה ילידת קרינקי.

בשנים 1918-1915 עם הוריו במוסקבה.

בשנים 1924-1919 תלמיד בגמנסיה העברית בביאליסטוק.

ב-1925 בארץ. לאחר סיום הגימנסיה "הרצליה" בתל-אביב, למד באוניברסיטאות של ברלין ולונדון.

בשנים 1934-1933 היה חבר מרכז "החלוץ" בברלין.

במסגרת עבודתו זו ערך מקראה עברית ("נתיב)" ואנתולוגיה גרמנית על זיקת ישראל לארצו ("ישראל, פאלק אונד לאנד"), וחיבר מילון עבריגרמני.

משנת 1935 - חבר מערכת "דבר" (עריכת המדור המדיני והפובליציסטי ועוד). בשנות מלחמת העולם השניה היה סופר "דבר" באנגליה, וכן השתתף שם בעתונות הציונית (באנגליה) אף ניהל את מדור הפירסומים וקשרי העתונות במחלקה המדינית של הסוכנות בלונדון. באפריל 1948 יסד את "מולד" (ירחון ספרותי ומדיני), שהוא עורכו כל השנים.

בשנת 1954 יצא בהוצאת שוקן תרגומו ל"מקבת" של שקספיר (עד היום - 4 מהדורות).

בשנים 1965-1964 יצאו בהוצאת מוסד-ביאליק בתרגומו ארבע קומדיות של שקספיר: "סופה", "חלום ליל קיץ", "רוב עסק על לא דבר", ו"קומדיה של טעויות", שבעדם זכה ב"פרס טשרניחובסקי'' של עירית תל-אביב-יפו, תשכ"ו.

מתרגומיו האחרים של א. ברוידא: "המלך פחם" לסינקלר; "השושנה הלבנה" לטראוון; "פאביאן" לקסטנר ; "חכמת המלחמה" לסון טסו; "החייל הטוב" לווייוול. נערכו על ידו: "משנת גאולים" למל"ל (עם מבוא מקיף); ילקוט "חירות" בהוצאת המרכז לנוער; "תכנון חברתי וחירות האדם" (הוצאת "עם עובד'').

מחבוריו באנגלית: "שאול טשרניחובסקי" ו"יהודים, ערבים והמזרח התיכון" (הוצאת הפדרציה הציונית באנגליה), שתי אנתולוגיות לנוער יהודי; מבוא ל"הלכה ואגדה" לביאליק.

ד"ר גיאורג לנדואר

נולד בשנת תרנ''ה (1895) בקלן שבגרמניה.

כבר כתלמיד גימנסיה וכסטודנט האוניברסיטה הצטרף לתנועה הציונית, ואחר מלחמת העולם הראשונה, בה הוא השתתף כחייל גרמני בלטויה.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4785). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4785