Volume 8

Page 3111

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גאלה (מהראשונים) שטחי קרקע בכפר "אום אלחאלד" (כיום נתניה), וכן גאלה שטחים שונים מערבים: בג'בליה (בגבול בת-ים, יפו), על יד מקוה ישראל ועוד.

בשנת 1933 רכשה כ-200 דונם אדמה בחזית הר כנען, צפת (בהשפעת זלמן ברזל , ראה כרך א', עמוד 127), בנתה בנין גדול לבית מלון מודרני, ועשרה בנינים קטנים לחוד, נטעה עצים והחייתה את הר-כנען, במטרה לפיתוח הקייטנות.

הודות לצעד החלוצי שלה, נבנו ע"י שונים, כ-7 בתי מלון על ההר.

במלחמה העולמית השניה הפקיעו הצבא הבריטי את בנין המלון. ולפי השפעתה עליהם, סללו כביש וסיפקו מים להר כנען וכך זכתה גם צפת למים.

בימי המאורעות נשארה יחידה על ההר ולא הסכימה לעזוב את הנקודה החשובה בידי הכנופיות. הפלמ''ח מצא מחסה בבניה בכיבוש צפת.

בשנת 1953 מסרה את בית המלון ו-8 בתים קטנים לידי הקרן הקימת לישראל, כעזבון בחיים.

בנין בית המלון שימש לאולפן ללמוד השפה העברית. צאצאיה: מרים אשת פרסי וילהלמס, רבקה אשת סמואל מורטון ברגר, עקיבה (לויטננט קולונל בצבא הבריטי - רופא).

פרופ' אריה דבורצקי

נולד ל' ניסן תרע"ג (3.5.1916) בחורול שבפלך פולטאבה, אוקראינה.

לאביו שלמה בנימין ולאמו ג'ניה לבית איטקין. ב-1922 עלה לארץ עם הוריו. ב-1933 גמר את ביתהספר הריאלי בחיפה. למד באוניברסיטה העברית וב1937 קיבל את התואר מוסמך למתימטיקה ולמדעי הטבע. קיבל פרס מחקר והוסיף להשתלם ב-1938/39 בקולג' דה פראנס בפאריס, וב-1941 קיבל מאת האוניברסיטה בירושלים את התואר ד"ר לפילוסופיה.

ב-1940 נשא לאשה את שרה בת אהרן מנחם וחיה שניאורסון. עבד שנים אחדות כעוזר מדעי באוניברסיטה העברית וב-1944 נתמנה לחבר-מחקר במחלקה למתימטיקה. ב1948 היה מרצה למתימטיקה באוניברסיטת קולומביה בניו-יורק ובשנות 1948/50 היה חבר במכון לקידום המחקר בפרינסטון ובחלק מזמן זה גם פרופסור באוניברסיטה שם. ב-1949 נתמנה למרצה למתימטיקה באוניברסיטה העברית. ב-1951 ולעתים מזומנות מאז היה פרופסור למתימטיקה באוניברסיטת קולומביה. ב-1951 נתמנה לפרופסור מן המנין באוניברסיטה העברית.

עבד במסגרת המוסדות הנ"ל ובמוסדות אחרים, ובכללם אוניברסיטאות הארווארד, אילינויס, קליפורניה, קורנל, שיקאגו ו- Institut for Numerical Analisis.

ב-1955 נבחר לדיקן הפקולטה למתימטיקה ולמדעי הטבע באוניברסיטה העברית וכן לחבר הועד הפועל ו-ועדת הקבע של האוניברסיטה.

חבר לאיגודים המתימטיים הישראלי, האמריקאי והצרפתי וחבר כבוד באיגוד לסטטיסטיקה מתימטית. ב-1953 קיבל פרס-וייצמן של עירית תל-אביב וב-1956 נבחר ליו"ר האיגוד למתימטיקה בישראל.

חיבר מחקרים ופרסומים בעיקר בתורת הפונקציות, טורים אינסופיים, מרחבים מופשטים, תורת ההסתברות, סטטיסטיקה מתימטית ובשימושים כלכליים של הסטטיסטיקה.

צאצאיו: גינה, גדעון.

דוד צירקין

נולד בניסן תרנ"ג (1893) בעיירה ויטאקה שליד הומל ברוסיה.

לאביו זלמן ולאמו פרומה לבית הלפרין . (מצאצאי הרבנים לבתי הלפרין ושניאורזון. למד בחדר ובגימנסיה היהודית הפרטית רטנר בהומל, אח"כ עסק בהוראה והיה פעיל במפלגה ציונית סוציאליסטית.

עלה לארץ במוצאי סוכות תרס"ג (ספטמבר 1912) והצטרף לקומונה של יוסף טרומפלדור , שהתארגנה

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3111). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3111