Volume 8

Page 3112

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לעבודה בחות מגדל שבגליל. משנתפזרה הקבוצה ב1913 המשיך בעבודה כפועל חקלאי בגליל ובשנות מלחמת העולם הראשונה היה חבר מרכז פועלי הגליל, ואח''כ מתנדב בגדוד העברי הארצישראלי.

נשא לאשה את שרה נוימן , ובזיווג שני ב-1938 את מלכה זיצמן. התנחל בעין-חרוד עם הראשונים. התמחה בשתלנות ובמטעים, ובשנים 1940-1938 השתלם באוניברסיטה העברית בירושלים במדעי הטבע. יצר משתלה בעיןחרוד. אח"כ ארגן את המשתלות של הקיבוץ המאוחד, וב-1945 את הארגון הארצי של המשתלות, ומאז קום המדינה הנו מנהל מדור לשתלנות וגננות במשרד החקלאות ועוסק במחקר משתלות וגינות בתחנת הדגמה לריבוי צמחים בעין-חרוד.

פרסם עשרות מאמרים ורשימות בעתונות החקלאית בארץ ("השדה" וכו'), חוברות הדרכה למשתלות הקיבוץ המאוחד, ואת הספרים "מדריך למשתלות" (ביחד עם קרופניק - יצא ב-1942 ואח"כ בעוד שתי מהדורות) ו"גנות עצי פרי''.

ב-1952 השתתף מטעם משרד החקלאות בקונגרס בינלאומי לגננות בלונדון.

צאצאיו: צפרירה אשת סגן-אלוף יונתן דולינסקי, נוגה אשת אבינועם פניני, ניצה אשת בנימין חפץ, יהודית אשת שרגא ירון, צבי.

ישראל בוכוייץ

נולד בורשה (פולין), כ"ד אדר תר"ן (1890). לאביו מנחם מנדל ולאמו הנה בת ישראל רוזן. קיבל חנוך מסורתי וכללי.

היה סוחר ובעל תעשיית עור וגומי.

ממיסדי תנועת המזרחי בורשה.

בשנת תרע"ג (1913) נשא את דובה בת אליעזר ליפא מליניאק. (נפטרה בתל-אביב, ביום ה' אב תשט"ז). בשנת תר"פ (1920) עלה לארץ.

היה אחד מראשוני החברים והמיסדים של "הפועלהמזרחי" בארץ.

בשנת תרפ"ג (1923) נמנה עם מייסדי ומנהלי שכונת "מקור-חיים" בירושלים.

בשנת תרפ"ט (1929) עם פרוץ המאורעות נאסר יחד עם שאר המגינים.

בשנת תרצ"ב (1932) נמנה על עשרת המתישבים הראשונים ב"כרם-אברהם".

משנת תרצ"ט (1939) עד שנת תשי"ז (1956) היה מנהל "מפעל-התורה" בת"א.

צאצאיו: אליעזר דוד, מנחם, רבקה (דגנית).

דבורה חיה לוטקר (ויניקוב)

נולדה בשנת תרס"ד (10.12.1903) בניז'ין שבפלך צ'רניגוב, אוקראינה.

לאביה צבי ויניקוב ולאמה אהובה בת זלמן פוריצקי. למדה בבית-ספר תיכון והיתה חברה בהסתדרות המכבי באוקראינה. אח"כ למדה בבית-ספר לחובשות (אחיות) וגמרה והוסמכה ב-1925.

ב-1925 עלתה לארץ והתחילה לעבוד בתור חובשת מטעם קופת חולים במושב כפר גדעון שליד עפולה.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3112). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3112