Volume 7

Page 2856

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב ד"ר ישראל שלמה רוזנברג

נולד בוורשה (פולין) י"ג תמוז תר"ע (8.7.1910). לאביו הרב מאיר יהושע (מחבר ספר כור המבחן על יו"ד וספרי חנוך) בן אדמו"ר הרב יהודה רוזנברג (מחבר תרגום הזוהר, ידות נדרים, פרי יהודה ועוד) ולאמו שיינדל בת ר' שמעון ווקסמן. בגיל צעיר היגר לארצות הברית.

קיבל חנוך מסורתי וכללי בישיבת ר' יצחק אלחנן וניו-יורק יוניברסיטי.

מוסמך לרבנות (1930) וכן ב-1934 J.D וב-1932 קיבל תואר B. A.גמר עורך דין וד"ר למשפטים.

עד שנת 1940 עבד בניו-יורק כעורך דין.

בשנת 1936 נשא לאשה את מנוחה בת הרב אליעזר פרדמסקי. היה חבר ההנהלות של: קרן הקימת לישראל, קרן היסוד והמזרחי בארצות הברית.

היה חבר הועדה האדמיניסטרטיבית של הקונגרס היהודי בארצות הברית.

בשנות 1940-50 היה רב בהרטפורד ובקאנז בארצות הברית.

היה יו"ר הועדה של מדינת קוננקטיקנט - שהוטל עליה לקבוע מקסימום שעות ומינימום משכורת לעובדים (1947); נציג אגוה"ר דארה"ב וקנדה, והמזרחי באיננרא שבגרמניה בשנות 1946-47.

היה ציר לקונגרס היהודי העולמי בארצות הברית (1938) ;ציר לקונגרס היהודי האמריקאי (אמריקן ג'ואיש קונפרענס) ב-1942 וב-1943 ; ציר לקונגרס הציוני הכ"ב בבזל (1946) ; ציר לועידה העולמית של המזרחי בירושלים (1949).

היה גזבר League for Religionבארה"ב (1939). בשנת 1950 בתוקף תפקיד כסגן יו"ר בפועל של האגוד העולמי של המזרחי ביקר בישראל.

בסוף 1950 עלה לארץ.

יו"ר הנהלת האגוד העולמי של המזרחי, יו"ר המועצה הארצית של המזרחי בישראל, יו"ר המועצה הדתית ברמת-גן, סגן חבר הועד הפועל הציוני.

חבר הכנסת השניה והשלישית.

סגן שר הסעד (1952-55).

כתב מאמרים בקובצים משפטיים וכלכליים באמריקה. היה עורך "די אידישע צייט" בהרטפורד ועוד.

צאצאיו : יהודה-יעקב, שושנה-פנינה, מאיר-יהושע.

ישעיהו (הרברט) פורדר

נולד בשרלוטנבורג (גרמניה), ה' ניסן תרס"א (25.3.1901).

לאביו איבן (יצחק) פורדר ולאמו הלנה לבית ראובנסון. קבל חנוך באוניברסיטאות: פרייבורג, היידלברג וקניגסברג (משפט וכלכלה) וקבל תואר ד"ר למשפטים (עורך דין).

בשנת 1926 נשא לאשה את גרטרוד בת מנחם סימון. עבד בחו"ל כעורך-דין, היה חבר ההנהלה ומזכיר פוליטי של ההסתדרות הציונית בגרמניה. בשנת 1933 עלה לארץ.

ממיסדי חברת "רסקו" בע"מ ומנהלה בפועל. החברה הקימה כפרים, שכונות, ושכונים בכל רחבי הארץ.

היה ציר אספת הנבחרים ברשימת "עליה חדשה'' וחבר הועד הלאומי.

לשעבר מנהל "עמידר".

אחרי הקמת המדינה (בימי הממשלה הזמנית) היה מפקח על המזונות.

חבר הנהלת המפלגה הפרוגרסיבית. חבר הכנסת - הראשונה, השניה והשלישית, נבחר מטעם המפלגה הפרוגרסיבית.

היה ציר בכמה קונגרסים ציונים.

כתב מאמרים בעתונות בארץ ובחו"ל - במיוחד על בעיות כלכלה וכספים.

בתו: מרים.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2856). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2856