Volume 7

Page 2868

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

השתתף ב"הפועל הצעיר" וב"מולדת''.

בשנות 1921-23 בגרמניה נשא לאשה את עליזה בת שאול ארלזורוב (אחותו של ד"ר חיים ארלוזורוב , ראה כרך ה', עמוד 2082).

השתתף בקביעות: ב"הפועל הצעיר", "דבר", עורך הספרות היפה ב"מאזנים" וכתב בירחונים שונים ועוד.

בעל בטוי עצמי מרוכז, מספר ובעל מסות. אמן הסגנון בשיר, בסיפור ובעיקר במסה. בספוריו תאורי נוףוהוי עסיסיים מאוקראינה, מסות פייטיות, גדושות עיונים והתבוננות בטבע העם ומעשי האדם. כתובות בלשון ציורית עמוסה.

ספר שיריו הראשון יצא בוורשה ב-1906 ונתקבל בחמימות ע"י ביאליק ("שירתנו הצעירה"). בשנת 1910 (בוורשה) יצאו שני ספרים: "ספר הסטירות" ו"ספר הבדידות" ; "שירים" (1923); "ספורים" (2 כרכים, 1923); "רשימות" (1928); ו"דמויות וחזיונות" (1935). - באידיש יצאו: "האם" ("די מוטער", דרמה 1908); "כתבים מקובצים" (1909); "דער נסיון (1913); "רוסלאנד" (עם מבוא של "בעל מחשבות", 1914).

ערך כתבי גיסו ד"ר חיים ארלוזורוב (ב-7 כרכים), וכן ערך משנת 1936 יחד עם צבי ויסלאבסקי - ספרי שירה ומחשבה - של מוסד ביאליק.

ההוצאה האחרונה "כתבי יעקב שטיינברג" (שירים. רשימות וספורים) בשלשה חלקים יצאו בשנת תרצ"ז (1937) וזכה בפרס ביאליק.

נפטר בתל-אביב, אור ליום ד' תמוז תש"ז (22.6.1947) ונקבר בבית העלמין הישן בתל-אביב, באיזור הסופרים ואנשי הרוח.

צאצאיו: יונתן שאול, איה.

אפרים רובינשטיין

נולד בליבוי (לטביה) בשנת תרס"א (13.8.1901). לאביו שאול ולאמו שרה מרים בת יעקב זאב אורדנג בשנת 1910 עלה לארץ.

בוגר הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב (המחזור השמיני).

נשא לאשה את מרים בת דוד קופילוביץ. עבד במזכירות ממשלת הכיבוש ביפו, בעירית תלאביב (במחלקת המשטרה העירונית -אז) ואח"כ עסק בביטוח, בחברת ביטוח "מטמון בע"מ".

הצטרף למכבי תל-אביב והקדיש את כל שנות חייו למכבי, נשאר נאמן לתנועה, לאגודה ולדגלה.

כל השנים חבר ההגנה.

בכנוס ה"מכבי" הראשון בירושלים, בחוה"מ סוכות תר"פ (1919) נתמנה למעמל - שומר הדגל של אגודת "מכבי תל-אביב.

היה מעמל מוכשר ומארגן מצוין, בעל מזג טוב וחיוך נעים תמיד על שפתיו. שקט וצנוע. היה סגן יו"ר של האגודה ומזכיר כבוד.

רבים התפקידים שמילא באגודה ובמוסדות ספורטיביים, ואת כולם ביצע בשקידה ובנאמנות.

משחקי הכדור רגל היו חביבים עליו מאד. היה ממניחי היסוד למשחקים על "מגן שמשון (מתנת הקולונל קיש), למשחקי הליגה של מכבי א"י והליגה הא"י, וערך את התקנות של משחקים אלה.

הצטיין כשופט בכדור רגל. תרגם לעברית את החוקה והנחיל את ידיעתה לשופטים ולשחקנים גם יחד.

בשנים האחרונות היה חבר ועדת המשמעת של התאחדות הכדור רגל.

כשנוסד איגוד השופטים בכדור רגל בדרום, עמד בראשו.

במלחמה העולמים השניה התגייס לצבא הבריטי. נפטר בתל-אביב, ד' אדר א' תשי"ד (7.2.1954) בתו: מלכה .

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2868). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2868