Volume 14

Page 4576

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יצחק אברהם בכר

(המשך לכרך י"א, עמוד 3707) א. צאצאיו: משה (הוכתר בתואר עורך דין מהפקולטה למשפטים בת"א).

ב. אחותו מזל (מטילדה ע"ה, גמרה את חוק למודיה בהצטינות בבית הספר לבנות ביפו).

בשנת 1905 הוזמנה לבולגריה בתור מורה לעברית ויסדה שם את גן הילדים העברי הראשון בעיר טטר - פזרזיק. עולי בולגריה מעיר זו זוכרים אותה לטובה בכנוי "הגברתי".

שמואל לבנון (וייסברג)

(המשך לכרך חמשי, עמוד 2156) בשנת 1963 יצא מחברת הביטוח "מנורה" ויסד שתי חברות מסחריות פרטיות: "אדיר" - משרד לאחריות כללית בע"מ, ו"הלבנון" - חברה להשקעות ונאמנות בע"מ (רח' נחמני 20, בתל-אביב) בהנהלתו ובהנהלת בנו הרצל לבנון. נבחר לנשיא לשכת בני-ברית "יצחק ילין" זו השנה השלישית.

מאיר מיבר (מיברג)

(המשך לכרך ד', עמוד 1675) לפני כמה שנים נתמנה למנהל סניף בנק לסחר חוץ בע"מ בצפת והצליח להעלות את הסניף לאחד הבנקים החשובים בצפת והמחוז.

ביום 7.3.1965 נבחר לראש עירית צפת.

שמואל סטולר

(המשך לכרך ט', עמוד 3351) בשנת תש''ך (1960) בהוצאת "ספרית השדה" הופיע ספרו "רשימות ומחקרים" (ילקוט. ריכז וערך ד"ר א. שמואלי ). בילקוט זה מופיעים מאמרים: "אדמתנו", "הבננה בכנרת" ו"הכרם בכנרת", הנותנים כדברי המנוח בן-ציון ישראלי ז"ל (ראה כרך ששי, עמוד 2570) "מושג על ההיאבקות בדרך" היאבקות עם האדמה "עיקשת" ועם הצמחים בני טיפוחנו.

שלמה פרדס

(המשר לכרך י"ג, עמוד 4279) יש לקרוא - לאביו הרב אליהו פרדס (רבה הראשי של ירושלים) ולא לאביו בן-ציון נסים פרדס (שם הסבא שלו).

חבר הנהלת העדה הספרדית והמועצה הדתית בירושלים.

צאצאיו: אליהו, זהרה .

הרב בן-ציון נסים פרדס

(המשך לכרך ב', עמוד 707) נא לבטל (למחוק) בספריך, בכרך י"ג, בעמוד 4354 את המודפס: נתמנה לרב ראשי בירושלים. היות וזה שייך לבנו: הרב אליהו פרדס (ראה כרך א' עמוד 374) הוכתר לרבה הראשי של ירושלים ביום י' כסלו תשכ"א (29.11.1960) כפי שנדפס בכרך א', עמוד 3881.

הרב אליהו פרדס

(המשך לערך שלו בכרך א', עמוד 374) ביום י' כסלו תשכ"א (29.11.1960) הוכתר לרבה הראשי של ירושלים.

אהרן הוכשטיין

(המשד לכרך י"ג, עמוד 4281) מבין רשימת צאצאיו: לפני בנימין הוכשטיין (ציר ישראל במונטריאל שבקנדה) נשמטה השורה: שרגא פייבל הוכשטיין (עובד במשרד הבטחון).

זאב ולטר שליצר

(ההמשך לערך שלו בכרד ה', עמוד 2190 וכרך י"א, עמוד 3881) כיהן כנשיא גדול של בני-ברית בישראל, מפקח הועד הפועל של בני-ברית בישראל, ראש המשלחת הישראלית לועידה העולמית של בני-ברית בושינגטון במאי 1962, בה נבחר לסגן נשיא עולמי של המיסדר. מייסד, נשיא ראשון וכעת נשיא כבוד של "מלדן" אגודת מתווכים לנכסי דלא ניידי, יו''ר מועצת התזמורת הפילהרמונית הישראלית בתל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4576). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4576