Volume 13

Page 4281

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ראסקין משקלוב, עורך הלוח הראשון) ולאמו רבקה. קיבל חינוך מסורתי ועברי בבית-ספר עברי בוורשה. למד באוניברסיטאות: ורשה (פולין), וינה (אוסטריה), ברלין (גרמניה) והוסמך לד"ר לרפואה.

רופא מומחה למחלות פנימיות.

היה מנהל בית החולים בבולקוביסק (פולין).

היה פעיל במרכז ההסתדרות הציונית, סגן יו"ר של ארגון נציגי העיריות בפולין.

היה חבר מרכז "טוז-אוזה" בפולין.

בשנת 1945 עלה לארץ בדרגת קצין מאיטליה.

היה חבר לח"י (לוחמי חרות ישראל - קבוצת שטרן) בתור ראש השירותים הרפואיים שלהם והשתתף בהגשת עזרה רפואית ברוב הפעולות.

בשנות 1948-50 שירת כרופא בחטיבה 8 בצה"ל.

בשנת 1954 נשא לאשה את קלרה מגוסצינה פולין. הושמדה ע"י הנאצים באושביץ בשנת 1943, ובשנת 1954 נשא בזיווג שני את האשה פנינה לבית פולקוביץ. יו"ר רופאי קופת חולים לאומית.

יו"ר של ועדת תיאום של קופות אזרחיות.

חבר הוועדה הפרופסיונלית העליונה של ה. ר. י.

חבר ההנהלה הארצית של הליגה למלחמה בשחפת.

השתתף בקונגרסים בין-לאומיים בפריס ב-1958 ובאינסברוק ב-1962 והירצה בהם על מחלות לב וכליהדם.

סגן נשיא לשכת בני-ברית "תיאודור הרצל" בתלאביב.

חבר מועצת האופרה הישראלית.

יעקב כץ

נולד בזבורוב (פולין-גליציה), י"א טבת, תרס"ט.

לאביו ר' חיים כץ (ממשפחת הגאון מהרש"ם הכהן שבדרון זצ"ל והצדיק ר' אברהם יעקב זצ"ל מזלוצוב) ולאמו מירל בת ישראל אריה ריכטר. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת "אורח לחיים" בזלוצוב ואצל הגאון ראב''ד רבי ישראל לנדוי . קיבל גם השכלה תיכונית.

היה חבר המרכז וההנהלה הראשית של "צעירי אגודת ישראל" בפולין ובגליציה.

בשנת 1934 עלה לארץ.

היה סוכן החברה "לוין" מתל-אביב.

בשנת 1934 נשא לאשה את בלומה בת הרב אברהם דרוק זצ"ל.

היה מזכיר פועלי אגודת ישראל ומנהל מחלקת הקלי טה של של פא"י בחיפה.

חבר מזכירות הוועד הפועל של פועלי אגודת ישראל ונשיאות המועצה של פא"י בא"י.

חבר הנהלת ועד הדר-הכרמל בחיפה.

טיפל בעולים במחנות הסגר בארץ בנמל ובעלייה והעפלה.

נציג הוועד הפועל של פא"י במחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית בצפון הארץ.

נציג פא"י בוועדת המצב ובוועדת הגיוס במלחמת השחרור.

היה ציר ל"כנסת הגדולה" של "אגודת ישראל" במרינבד ב-1937 ובוועידות שונות בפולין ובא"י.

ממייסדי שיכוני פא"י (פועלי אגודת ישראל) בחיפה ובתי-הספר החרדיים בחיפה.

חבר מערכת "שערים" ומשתתף קבוע בכתיבת מאמרים פובליציסטיים, רשימות, תיאורים, זכרונות על אירועים ואישים.

חבר כנסת, ובמשך שנים סגן ראש העיר וחבר הנהלת העירייה בחיפה.

חבר הג"א.

צאצאיו: יונה אשת הרב יעקב אהרן לוי (מירושלים), חנה אשת הרב דוד כץ (רבה של "קרית רמז"), נעמי, נחמה, ישראל מאיר.

אהרן הוכשטיין

נולד בירושלים בשנת תרל"ט (1879).

לאביו הרב אפרים בנימין הוכשטיין (הרב מקמינקא, מגבאי "ת"ת וישיבת עץ חיים" בירושלים).

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4281). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4281