Volume 7

Page 2903

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נסיה ההומניסטית בסטריא, למד משפטים וכלכלה מדינית באוניברסיטאות לבוב ווינה וקבל תואר דוקטור למשפטים וכלכלה מדינית באוניברסיטה הוינאית.

ב-1918 נשא לאשה את דודניתו ליזה (אחותה הבכירה של מלכה, אשת אחיו ד"ר נחמן פריי) בתו של הר"ר ענזל רייך, מגדולי הסוחרים באוסטריה ומצאצאי הגאון ר' ענזל מסטריא.

כבר כתלמיד הגמנסיה בסטריא היה מראשי תנועת "צעירי-ציון", ארגן בשתוף פעולה עם וולף שמורק (שנפל כקצין אוסטרי במלחמת העולם הראשונה) ועם אברהם אינזלר (אח"כ עתונאי וציר לסיים הפולני) את קבוצות "צעירי-ציון" החשאיות בבתי הספר התיכוניים ועם צבי דיזנדרוק את ספרית "עבריה" של האגודה הציונית בסטריא ואת הקורסים לעברית-בעברית בעיר ובסביבה. היה חבר פעיל בקורפורציות האקדמיות "ווריטס" (אמונה) בסטריא ו"יהודה" לבוב - וינה. (שרידי "יהודה" בארץ: ד"ר ירמיהו פרנקל, האחים ד"ר יצחק וד"ר צבי גליקר, הפרופ' אריה פייגנבאום , המהנדס בוריס צ'צ'קס, ד"ר לדר, ד"ר נתן צ'צ'קס, קירטון-דה-קוסטה, ד"ר צבי פסט וד"ר צבי שרף). בוינה התמסר בעיקר לעבודה ציונית תרבותית והיה מרצה קבוע לספרות עברית ולתולדות התרבות העברית על יד ההסתדרות הציונית הארצית באוסטריה, יו"ר הועד של הסקציה הציונית במחוז ג' בוינה, היוזם וסגן יו"ר של האגוד לעזרה לסופרים ואמנים יהודים מגרמניה, שהיו"ר שלו היה הרב הראשי של וינה הד"ר פויכטוונג. בוינה היה, אחר התמחות אצל עו"ד ובשרות החובה של שנה כמתמחה בבית-המשפט הארצי-הפלילי, סגן תובע כללי בביה"מ למחוז ווהרינג, אח"כ עורך-דין, מנהל הקומרץ- ודיסקונטובנק, מנהל הסינדיקט דפוזיטנבנק, יועץ משפטי וכלכלי של הירטנברגר פטרונגפבריק, יועץ משפטי וכלכלי של מפעלי נגדלי וולרסדורף (בארון קוהורן-סקסל) , יועץ משפטי של הפניקס-אלמנטר, הסינדיקוס של התאחדות בעלי התעשיה מענף הסריגה ושל אגוד הסוחרים והקומיסיונרים לחוטי צמר, משי וכותנה באוסטריה.

עלה לארץ בסוף 1939.

עבר את הבחינות לעו"ד זרים, עורך-דין בתל-אביב.

חבר ההנהלה הראשית של הקונצרן "דלפינר-יוחננוף" ("תעשית משי דלפינר בע"מ", "כרמיל מפעלי צביעה לטקסטיל" בע"מ", "נקה - תעשיות חימיות ורפואיות של המזרח הקרוב בע"מ", "רקע השקעות-ומימון בע"מ", "דלפינר - יוחננוף בע"מ", "יוחננוף תעשיה ומסחר בע"מ" וכו').

מ-1942 יו"ר הסתדרות הציונים הכלליים בתל-אביביפו, חבר הועה"פ וההנהלה הארצית של המפלגה, חבר הנהלת "המפדה-האזרחי", חבר הנהלת חברת עדוד בע"מ(מיסודה של הסוכנות היהודית והמה"א), חבר ועד אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים, ועד התאחדות עולי אוסטריה, חבר הנהלת בית אחד העם, חבר המועצה העליונה לתרבות שע"י המשרד לחנוך ותרבות, חבר המועצה הסוציאלית שע"י משרד הסעד, יו"ר הועד המקומי להנחלת הלשון לעם, חבר מועצת עירית תל-אביב-יפו ויו"ר ועדת התרבות של העיריה, ראש המחלקה לעזרה סוציאלית של העיריה, יו"ר ועדת הערעורים נגד אגרת חנוך, חבר הועדות העירוניות לחנוך, לבריאות צבורית ולשמות הרחובות, ראש מחלקת הפרסים של העיריה,חבר מועצת ביתהעלמין בת"א-יפו, נשיא לשכת בני-ברית "שער-ציון", נשיא המועצה הארצית של הסתדרות הציונים הכלליים בישראל.

תולדות המשפחה: לפי מגילת היוחסין, שהיתה כתובה על שער ספר ישן נושן, אשר נעלם בזמן השואה, התיחסה משפחת פריי מצד אחד לר' שמחה דוקטור מלבוב (ד"ר עמנואל די-יונה), רופא השולטן הטורקי ואח"כ רופא המלך יאן סוביסקי מפולין, נשיא אה"ק ומרא דאתרא ירושלים, פו"מ ואה"א, בן הרופא ר' יוחנן ברוך מיונה, מצאצאי יונה הנביא ע"ה ושם המשפחה פריי נובע מזכותה להיות בעלי אחוזה בזמנים שהחוק שלל זכות זו מן היהודים.

מצד שני סדר היוחסין במגילה הנ"ל היה: הסבא הנ"ל, ר' שמחה נתן פריי, היה בנו של הר"ר יהושע מאיר ברבי אהרון דוד ברבי מרדכי מפלנטש בן הרב הגדול ר' שמחה מדוברומיל ברבי נתן, אב"ד ור"מ בדוברומיל (בעל שארית נתן), בנו בכורו של הר"ר יעקב יהושע פלק, אב"ד ור"מ בלבוב ובפפד"מ (בעל חדושי פני יהושע), ברבי צבי ואשתו מרים בת הר"ר אברהם הלוי חתנו של הר"ר אברהם יהושע השל חריף אב"ד ור"מ בקרקא (בעל מגיני שלמה) ברבי יוסף ובעל מגיני שלמה היה חתנו של הר"ר שמואל, אב"ד ור"מ בבריסק דליטא,ברבי משה ר' הללס, אבד"ק בריסק דליטא, אחיו של הר"ר אהרן זליג מזולקבה (בעל עמודי שש). בנו של בעל פנ"י הר"ר נתן הנ"ל היה חתנו של הר"ר משה מאיר סג"ל לנדא, אב"ד ור"מ בדוברומיל, ברבי יקותיאל זלמן סג"ל לנדא, אב"ד ור"מ בדוברומיל, אחיו של ר' יצחק סג"ל לנדא, אבד"ק פרשבורג (מחותנו של הר"ר יהונתן איבושיץ) ולמעלה בקודש עד להר"ר יחזקאל סג"ל לנדא מפרג (בעל נודע ביהודה וצל"ח) מגזע רש"י עד ר' יוחנן הסנדלר ועד דוד המלך ע"ה.

אשתו של הר"ר מרדכי מפלנטש ואמו של הר"ר אהרן דוד היתה בתו של הר"ר ר' אברהם יהושע השל מאפטא (בעל אוהב ישראל) ברבי שמואל, אבד"ק עיר חדש, ברבי אריה ליב, אבד"ק עיר חדש, ברבי שמשון מטרנוגרד ברבי חיים ר' משילס, אבד"ק לובלין, אשתו של הר"ר שמשון מטרנטוגרד, רחלה , אמו של ר' אריה ליב היתה בתו של הג' החסיד ר' פייביש ברבי משה, אבד"ק טרנוגרד, ברבי מנדל מרגליות, אבד"ק פשמישל, ור' פייביש הנ"ל היה חתנו של הר"ר משה, אבד"ק חלמא ומוהילב, ברבי מאיר וואהל , אבד"ק בריסק דליטא, ברבי שאול וואהל , פרנס בבריסק דליטא, ברבי שמואל יודא קצנלנבוגן מפדווא, ברבי מאיר ברבי שמואל יצחק קצנלנבוגן (מהר"ם פדווא, בעל ההגהות המימוניות).

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2903). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2903