Volume 8

Page 3017

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הערכים ה א י ש י י ם

זאב (ולאדימיר) ז'בוטינסקי

נולד באודיסה (רוסיה) י''ב חשון תרמ"א (18.10.1880).

לאביו יונה (ייבגני) בן צבי ז'בוטינסקי (פקיד גבוה ב"החברה הרוסית לספנות ומסחר", ממונה על רכישת החיטים ושילוחם מכל חבל הדנייפר) ולאמו חוה בת מאיר זאק (היא היתה הצעירה ב-12 ילדי אביה, סוחר מצליח מברדיצ'ב, יהודי אדוק, אבל אותה חינך בבית-ספר מודרני. - נפטרה בארץ-ישראל 2.12.1926 ). בגיל שש נתיתם מאביו. דודו (אחי אביו) הציע לאמו, שתמסור אותו לנגר, ללמוד את המלאכה, ותהיה פטורה מכלכלתו ותחת ידו הקשה של האומן ילמד את דרכו בחיים ואת המקצוע להשתכר ללחמו. אך האם לא קיבלה את הפתרון הנוח לה. פתחה חנות קטנה למכשירי כתיבה, עבדה קשה ובהכנסה הזעומה כלכלה את יתומיה בדחקות אבל בכבוד. לימדה בעצמה את בנה אלף-בית וגם ברכות ותפלות לילדים, כי היתה יהודיה אדוקה, שומרת שבת וכשרות בכל דקדוקיהן ומתפללת בכל בוקר וערב, אף כי שפת הדיבור בבית היתה רוסית והילד זאב נקרא ולאדימיר . בגיל שמונה שלחה אותו לבית-ספר עברי (מורהו הראשון היה הסופר י. ח. רבניצקי) , ולבית-ספר כללי רוסי, ובהיותו כשרוני מאד ומצטיין בזכרון ובקלות התפיסה, עשתה מאמץ מיוחד ושלחה אותו ללמוד בגימנסיה רוסית בין בני האמידים, וכשגדל קצת ונודע כתלמיד מצטיין, נתן שיעורים פרטיים להקל את העול מעל אמו. זיקתו ליהדות המסורתית היתה רופפת, אבל התנ''ך והשירה העברית החדשה עוררו את התפעלותו, וגם תחושה של גאוה גזעית, שגם לעמו שלו יש ספרות ושירה ולא רק לרוסים, וכדי לשכנע בכך גם את חבריו,

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3017). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3017