Volume 8

Page 3090

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ולכל אלה נתנה מכשרונה בניהול מרכזי ומעמלה גם ב"עבודה שחורה" שקדנית ומיגעת בטיפול בפרטים. השתתפה ביסוד "אגודת נשים ציוניות", בניהול ובעבודתה המעשית. עוד לפני המלחמה הראשונה השתתפה ביסוד אגודת "כנור ציון" ואח"כ ביסוד בית-הספר למוסיקה "שולמית" בירושלים, ואף בית-הספר למוסיקה שנוסד אחרי המלחמה בחסותו של המושל סטורס. ב-1934 עברה לנהל את בית החולים ליולדות של הד"ר אורבוך ברמת גן, ומשאספו כוחותיה מרוב עבודה חזרה אחרי שנים אחדות ירושלימה, ובתור חברה בארגון "בנות ציון" עוד עסקה בעזרה לעולי גרמניה ובסידורם ב"בית העולים", ובפעולות סעד אחרות עד כמה שהיה עוד בכוחה, - ואחרי שלא יכלה עוד לעבוד עברה לתל-אביב לחיי מנוחה בשנותיה האחרונות.

נפטרה בתל-אביב, כ' ניסן תשט"ו (12.4.1955) ונקברה בראשון לציון.

שמואל מלמד

נולד בסופיה (בולגריה) בשנת תרל"ו (1876).

לאביו משה ולאמו רוזה בת אברהם. קבל חנוך מסורתי.

עלה לארץ בשנת תרנ"ד (1894).

נשא לאשה את אסתר לבית מירולה (נפטרה בירושלים, ח' אב תרצ"ט-24.7.1939).

שימש 15 שנה גבאי ראשי בבית הכנסת של התנאי רבי יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה בירושלים.

חבר ועד יתומים ואלמנות. עסקן צבורי באמונה שנדב מאונו ומהונו לכל נזקק ומר נפש בעזרת אשתו אסתר הצדקנית והנדבנית שמנעה טרף מפיה ומבני ביתה ע"מ לעזור לעשוקים.

חבר בועד העדה הספרדית בראשית הווסדה.

מיסד המקהלה העברית בבית הכנסת ריב"ז.

מראשוני הבונים בתל-אביב.

נפטר בירושלים, י"ג שבט תש"ב (31.1.1942).

צאצאיו: שושנה (רוזה) אשת יעקב מיו, אברהם (סמל במשטרת ירושלים).

רפאל רקנאטי

נולד בסלוניקי (יון), ה' כסלו תרפ"ה (2.12.1924).

לאביו יהודה (ליאון) רקנאטי (מיסד בנק א"י לדיסקונט בע"מ, עסקן צבורי. ראה את הערך שלו בכרך הראשון, בעמוד 174) ולאמו מתילדה בת דניאל ספורטה. בשנת תרצ"ה (1935) עלה עם משפחתו לארץ.

חניך בית הספר למסחר בתל-אביב.

משנת 1939 חבר בהגנה.

בשנות 1942-47 שליחות מטעם המוסדות הלאומיים (לפני קום המדינה) לחו"ל.

בשנת 1946 נשא לאשה את דיאנה בת אברהם הטנה. היה ממיסדי ומנהל חברת אניות "אמריקן ישראל ליין" בניו-יורק ועוד חברות מסחריות.

מנהל חברת אניות משא "אל-ים" בע"מ.

ראה הערכים של אחיו-הרי ודניאל רקנאטי בכרך השביעי, עמוד 2962.

בנו: יהודה.

משה כהן-רייס

נולד בירושלים, ז' סיון תרכ"ג (1863).

לאביו אריה ליב מוולקוביסק (רוסיה) ולאמו רוזה רייזי. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות בירושלים.

בשנת תרמ"ז (1887) נשא לאשה את עטרה (קרינדל) בת יצחק גולדצויג (נכדת הרב אדלר מלונדון) והתישבו ביפו, במשך שבע שנים ניהל בית מלון, מהראשונים ביפו.

עברו למושבה פתח-תקוה. נטע כרם ענבים וסחר באתרוגים, בעיקר למשלוח לחו"ל (במשך זמן היה בשותפות במסחר זה עם ליב גליקמן ויוסף הלמן) מהראשונים שהכניס עצי תות לנטיעה בפתח-תקוה.

עסק גם בתולעי משי לתעשית משי בראש-פינה.

עקר את הכרם ונטע במקומו פרדס.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3090). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3090