Volume 8

Page 3094

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אריה (יהודה ליב) מישנאיבסקי

נולד בא' אדר תרנ"ז (28.3.1897) בבוקי שבאוקראינה.

לאביו פנחס הכהן ולאמו מרים בת נתנאל למאנסקי. גמר בית-ספר תיכון ואת המכון לטכנאי מסילות הברזל בקיוב והוסמך למודד ומהנדס, עבד בפקידות בלשכת הסטטיסטיקה והיה חבר ועדות צבוריות שונות.

בסוף 1925 עלה לארץ והתחיל לעסוק בעבודות מדידה.

ב-1926 נשא לאשה את יפה בת יוסף מסטצ'קין. עבד כמה שנים בשרות ממשלת המנדט. בין העבודות החשובות שביצע : מדידה ותיכנון בסלילת הכבישים רפיח-עוג'ה אל חפיר (ניצנה), רפיח-אל עריש, יבוש בצת דיר-אל-בלאח, מדידת שטחי קומי, תל יוסף, עין חרוד בית השטה. כן ביצע עבודות רבות בתור מודד פרטי, חבר איגוד מודדים מוסמכים. בשנות המהומות 1939-1936 ביצע עבודות בשרות המוסדות במדידה ובסימון הנקודות נגבה, קדמה ועוד. ב-1952 עבד בשרות רכבות ישראל בהתווית קו מסלת-הברזל נען-באר שבע.

בשנות המהומות שירת כחבר ההגנה בשמירה על בנית המזח של נמל תל-אביב ובמקומות אחרים.

חבר ועד שכונת שלוש בהר-כנען.

צאצאיו: יוסף הי"ד (נפל בקרב על הצלת יחיעם ב 20.1.48 בהיותו בשרות במסגרת הנוטרות), גדעון.

דבורה נצר (נוסוביצקי)

נולדה בשנת תרנ"ז (מאי 1897) במנה (רוסיה).

לאביה הרב שמעון ליב דיסקין (מחסידי חב"ד) ולאמה פסיה בת ברוך מרדכי שולמן. למדה בבית-ספר תיכון. במכון ביולוגי בחרקוב ויקטרינוסלב ובאוניברסיטה ועסקה בהוראה. הצטרפה לתנועה הציונית-סוציאליסטית והיתה פעילה גם בהחלוץ ופעמים אחדות נאסרה בשל פעולות אלה שהיו בלתיחוקיות במשטר הבולשבי.

ב-1920 נישאה לשרגא נוסוביצקי (ואח"כ נצר. שהיה גם הוא פעיל במעשים אלה ונאסר בגללן מפעם לפעם (ראה ערכו בכרך זה).

עלתה לארץ עם בעלה ובנה ב-3.5.1925 והתחילה את פעולתה בתור מורה ועסקנית בחוגי נוער, תנועת הפועלות ובמוסדות פועלים לעזרה הדדית, מרצה על נושאים שבתחומי פעולתה, היתה חברה במזכירות מועצת פועלי תל-אביב, ממיסדות מיסדות סוציאליים וחינוכיים של הסתדרות העובדים.

נבחרה לכנסת הראשונה, השניה והשלישית (עד כניסתה כחברה בכנסת היתה 25 שנים מורה ומנהלת בית ספר), והנה מזכירת ארגון אמהות עובדות בתלאביב, חברת המזכירות למועצת הפועלות של ההסתדרות, חברת הועד המפקח של קופת חולים, חברת הנהלת "משען'', יו''ר האיגוד הארצי לשרותים סוציאליים וחברת הועד הארצי למען החייל.

כותבת ב"דבר הפועלת".

השתתפה ב-1937 בקונגרס הציוני ה-20 בציריך וב-1951 בקונגרס הבינלאומי לעבודה סוציאלית בפאריס.

צאצאיה: משה (חבר משק רמת יוחנן : מראשוני "הפלמ"ח, כאלוף-משנה בצה"ל היה מפקד נח"ל), רנה (מורה במעברת תלפיות בירושלים) אשת אורי שפירא מכפר-מלל (מהעובדים הבכירים במשרד האוצר).

אחותה חנה אשת יוסף אורן, חברת מושב ירקונה ומהמתישבים הראשונים בה.

אחותה ברכה אשת אברהם תמיר, מורה בתל-אביב.

כל הבנים של 3 האחיות השתתפו במלחמת השחרור, ולפני זה היו אנשי הגנה ופלמ"ח.

ד"ר אסתר הלר

נולדה בשנת תרנ"ה (1895) במונאסטרז'יסקה שליד בוצ'אץ במזרח גליציה.

לאביה יצחק צבי אנדרמן ולאמה גיטל לבית דראטלר (ונכדת הרב צינדר ממונאסטרז'יסקה).

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3094). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3094